Udmeldelse

Hvis du ønsker at afbryde dit studie, er det vigtigt, at du først læser følgende.

Tilbud om en vejledningssamtale

Vi anbefaler, at du, inden du udmelder dig, kontakter en studievejleder til en uforpligtende snak om dine tanker og overvejelser omkring din udmeldelse.

Se kontaktoplysninger til Studievejledningen her

Udmeldelse fra Adgangskursus

Hvis du er studerende på Adgangskursus, skal du kontakte en studievejleder for at udmelde dig.

Forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at udmelde dig

  • Hvis du har undervisnings-og eksamenstilmeldinger:

Ved udmeldelse skal du være opmærksom på, at eventuelle undervisnings- og eksamenstilmeldinger automatisk annulleres. Hvis du ønsker at deltage i en tilmeldt eksamen, eller hvis du allerede har gennemført eksamen, men afventer karakteren, skal du vente med at udmelde dig til resultatet er registreret på din Studieselvbetjening.

  • Hvis du ønsker optagelse på ny på samme uddannelse:

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for optagelse/indskrivning på ny.  Læs mere om genindskrivning

  • Hvis du udmelder dig fra en bacheloruddannelse inden du har bestået det første år (for uddannelser med studiestart én gang om året) eller første semester (for uddannelser med studiestart to gange om året) på uddannelsen eller inden du har bestået studieelementer, der ækvivalerer første år eller første semester af den uddannelse du ønsker genindskrivning på jævnfør den nyeste relevante studieordning, kan du ikke blive genindskrevet på uddannelsen. I stedet skal du på ny søge om at blive optaget via KOT.

Du udmeldes fra alle dine fuldtidsuddannelser

Når du udmelder dig, skal du være opmærksom på, at du derved også udmelder dig fra eventuelle meritfag/gæstefag, som du følger på andre fakulteter på Aarhus Universitet som ordinær studerende.

Derudover vil du også blive udmeldt fra eventuelle gæstefag eller tilvalg ved andre universiteter, som indgår i din uddannelse.

Du har afsluttet din bacheloruddannelse

Hvis du har bestået din bacheloruddannelse og ikke har søgt om optagelse på en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet vil din indskrivning automatisk blive lukket, dvs. du behøver ikke selv at udmelde dig fra uddannelsen.

Hvordan kan jeg udmelde mig?

Udmeldelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft, men kan tidligst ske fra den dato, du via Studieselvbetjeningen sender din udmeldelsesanmodning. Det vil sige at du skal ansøge senest den dag, du ønsker at blive udmeldt fra.

Du skal udmelde dig via universitets Studieselvbetjening. Mangler du dine login-oplysninger, skal du kontakte supporten. Du logger ind på mitstudie.au.dk, hvor du vil finde et link til Studieselvbetjeningen, som hedder ’Log på studieselvbetjening’. For at logge ind skal du bruge dit studienummer og samme password, som du bruger på mitstudie.au.dk. Når du er logget ind på Studieselvbetjeningen skal du under menuen 'Indskrivning mv.' vælge 'Udmeldelse'. Når din udmeldelse er godkendt, vil du modtage en bekræftelse herpå pr. brev.

Når du er udmeldt

Har du stadig adgang til mit.au.dk, hvor du lave udskrifter af dine eksamensresultater. På mit.au.dk kan du også redigere dine indstillinger, så du ikke længere modtager meddelelser fra din tidligere uddannelse.

Orlov

Hvis du i stedet for at afbryde din uddannelse ønsker orlov fra uddannelsen kan du få mere at vide på siden om orlov.

SU

SU-kontoret vil automatisk få besked om din udmeldelse, og din SU vil ophøre.