Undervisning på diplomingeniørstudiet

På undervisningssiderne finder du blandt andet din læseplan samt information om tilmelding, studiekontrakter og tilvalg.

Herunder finder du de mest efterspurgte sider - ellers kig i menuen.

Undervisningstilmelding

Du skal selv tilmelde dig de kurser, som du ønsker at følge. Du bliver automatisk tilmeldt eksamen, når du tilmelder dig undervisningen via mit.au.dk. Det er vigtigt, at du selv kontrollerer, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte. Tilmeldingen er bindende.

Du skal tilmelde dig på STADS-selvbetjening på mit.au.dk i perioden:

  • Efterårskurser: 1. - 7. maj
  • Forårskurser: 1. - 7. november

MEST BESØGTE

Studieservice ASE


Åbningstid på Katrinebjerg:
mandag - fredag kl. 10.30-13.00.
Telefon 9352 2221

Åbningstid på Navitas:
mandag - fredag kl. 10.30-13.00.
Telefon 9352 2219

Mail til studieservice
studieservice@ase.au.dk

Undervisnings- og eksamenskontoret
UndervisningEksamenDiplom@ase.au.dk