Eksamen

Eksamen foregår med et fælles oplæg efterfulgt af en individuel overhøring, hvor både eksaminator og censor kan stille spørgsmål. Eksamen varer 60 minutter pr. deltagere.

Bedømmelsen af diplomingeniørprojekt/bachelorprojektet er en helhedsvurdering af den enkeltes mundtlige og skriftlige præstation, der bygger på indsigt i rapportens indhold og på kvaliteten af den mundtlige redegørelse.