Før diplomingeniørprojektet

Dannelse af projektgruppe

De diplomingeniørstuderende danner selv deres gruppe. Denne skal bestå af 2-3 studerende. Det er vigtigt at afstemme forventninger bl.a. til samarbejde og fagligt niveau i gruppen.

Valg af projektemne

De studerende vælger selv projektemne. Diplomingeniørprojektet kan være baseret på egne ideer, forslag fra en virksomhed eller forslag fra en underviser.

Der skal kunne udformes en opgave, som giver den enkelte studerende mulighed for at arbejde efter projektets målbeskrivelse.

Opgave-/projektbeskrivelse

Opgave beskrivelsen udarbejdes og afleveres til vejlederen på et aftalt tidspunkt. Her kan f.eks.være tale om flere typer projekter eller kombinationer af disse:

  • Designprojekt
  • Projekt, der bygger på forsøg
  • Projekt med teoretisk indhold
  • Projekt, der vedrører produktion

Økonomi

Udgifter i mindre omfang i forbindelse med udførelse af projektet kan dækkes af studiet, hvis det kan godtgøres i forhold til projektets læringsmål.

Inden der kan bevilges økonomisk støtte eller værkstedstid til de enkelte diplomingeniørprojekter, skal uddannelseslederen og den værksteds- laboratorieansvarlige have en oversigt over de forventede samlede udgifter til pro­jektet. Udgifter i forbindelse med møder eller kurser dækkes ikke.

Senest ved diplomingeniørprojektets start udarbejdes en specifikation af udgifterne. Denne skal indeholde en ressourceplanlægning som er en detaljeret oversigt, der er udarbejdet af de studerende med et overslag over udgifter til anskaffelse af udstyr og materialer og brug af værksted. Udgifter til deltagelse i møder eller kurser vil normalt ikke blive dækket.

Projekter udføres i samarbejde med virksomheder aftales specifikt med vejlederen og skolen.