Tidsplan

Diplomingeniør­projekt periode

Efterår 

Forår 

Valg af emne og aflevering beskrivelse

April/maj

Ultimo oktober

Godkendelse af vejleder

Ultimo maj

Ultimo november

Aflevering af opgavebeskrivelse inkl. foreløbig udgiftsopgørelse

Inden slutning af 6. semester (se kalender)

Udarbejdelse af en fortrolighedsaftale

Som ovenfor

Midtvejsevaluering

7 uger efter semesterstart. Vejlederen aftaler tidspunktet.

Aflevering af diplomingeniørprojektet

Se informationer under kurset på Blackboard

Eksamen

Eksamensplanen bliver offentliggjort på studieportalen