Under diplomingeniør/bachelorprojektet

Som en del af det forberedende arbejde til diplomingeniørprojektet er der mulighed for at deltage i forløb, der omhandler viden søgning, metodik og videnskabsteori.

Opgave- eller projektbeskrivelsen kan indeholde:

  • Nye kompetenceområder
  • Projektforudsætninger og referencer
  • Hovedområder i projektet
  • Uddybning af kompetenceområder
  • En tidsplan med hovedaktiviteter
  • Arbejdsdeling
  • Rammer
  • Metoder
  • Foreløbig indholdsfortegnelse og/eller tegningsliste

Opgavebeskrivelsen angiver kompleksitet og hvordan læringsmålene er dækket.

Projektlokaler

Der stilles projektlokaler til rådighed svarende til 5-6 studerende i et lokale.