Vejledning

Med udgangspunkt i projekt-/opgavebeskrivelsen for diplomingeniørprojekt udpeger uddannelsen en vejleder.

Vejlederen har dag/dag kontakten og benyttes til at koordinere samarbejdet med f.eks. virksomheder. Vejlederen kan inddrages til at vurdere progression og særlige faglige problemstillinger. Vejlederen er inspirator og konsulent og skal således ikke løse opgaven. I gennemsnit kan forventes 1 times vejledning om ugen. Projekt-/opgavebeskrivelsen svarer til en kontrakt og skal derfor underskrives af hvert gruppemedlem. Tilsvarende skal justeringer af førnævnte konfirmeres skriftligt af gruppens medlemmer og vejlederen.

Midtvejsevaluering

I midten af projektperioden afholdes en midtvejsevaluering mellem gruppe og vejleder hvor arbejdsproces og foreløbige resultater vurderes.

Herefter besluttes og formuleres eventuelle justeringer. Midtvejsevalueringen dokumenteres ved udfyldelse af konklusionsskema, der sendes til uddannelsesleder