Ekskursioner i forbindelse med undervisning

  • Ekskursioner kan indgå som integreret del af et kursus. I sådanne tilfælde fastsættes de nærmere retningslinier i kursusbeskrivelsen. Uddannelsesretningerne fastsætter selv deltagergebyr.
  • Integrerede ekskursioner er obligatoriske. Der kan søges dispensation for deltagelse, og der fastsættes alternativ aktivitet for ikke-deltagende studerende.
  • Ekskursioner med deltagelse af underviser(e) fra Ingeniørhøjskolen kan endvidere arrangeres/tilbydes uden at være del af kursus. I sådanne tilfælde kræves minimum 75% deltagelse af potentielle studerende (opgjort som tilmeldte på aktuelle kurser), og der planlægges ingen undervisning i perioden.
  • En ekskursion, som ikke er en integreret del af et kursus, må maksimalt omfatte 5 arbejdsdage.