Ingeniørpraktik for diplomingeniører

Din obligatoriske ingeniørpraktik ligger på 5. eller 6. semester og forberedes i et kursus på det foregående semester.

Formålet med ingeniørpraktikken er, at du i forbindelse med en ansættelse i en virksomhed får praktiske erfaringer med ingeniørarbejde og oplever, hvordan ingeniørmæssige opgaver løses i praksis.

Retningslinjerne for ingeniørpraktikken er beskrevet nærmere i dokumentet:

Ingeniørpraktikken kan foregå i udlandet, læs mere her
Du kan tage din praktik i egen virksomhed – altså som iværksætter, læs mere her

Nedenfor finder du yderligere information om de praktiske forhold, du som studerende har ansvar for, i forbindelse med praktikopholdet. 

Jeg har fundet en praktikplads - hvad gør jeg nu (praktikaftale)

Når du har fundet en praktikplads og aftalt forløbet med virksomheden, skal du have udfyldt praktikaftalen.

Det er dit ansvar at få aftalen udfyldt og underskrevet af virksomheden, og sendt tilbage til Ingeniørhøjskolen AU.

For uddannelsesretningerne Bygning, Bygningsdesign og Maskinteknik sendes aftalen til Helle Elbæk Alfastsen, Praktikaftale.NA@ase.au.dk 
For uddannelsesretningerne Elektronik, Softwareteknologi (IKT), Elektrisk energiteknologi, Sundhedsteknologi, Bioteknologi, Kemi (kemiteknik) og Kemi og fødevareteknologi sendes aftalen til Ina Thers, Praktikaftale.KA@ase.au.dk

Lønnet eller ulønnet praktik og SU

I praktikaftalen skal du angive, om du skal i lønnet eller ulønnet praktik. Du aftaler selv med virksomheden, om praktikken er lønnet eller ej. 

Får du løn i praktikperioden, skal du orientere SU-kontoret. Det gør du ved at udfylde denne formular: 
Udfyld formular om lønnet praktik

Ved at trykke send i bunden af formularen sendes oplysningerne til SU kontoret, som derefter behandler din sag.   

Er din praktik ulønnet, kan du få SU i praktikperioden. Ingeniørhøjskolen giver besked til SU ud fra de oplysninger om lønnet/ulønnet praktik, du har anført i praktikaftalen.

Du kan læse nærmere om SU-reglerne i forhold til lønnet og ulønnet praktik her.

Afleveringer i praktikperioden

I løbet af praktikopholdet skal du aflevere to rapporter, en fokusrapport og en praktikrapport.

Retningslinjerne for udarbejdelsen af både fokusrapporten og praktikrapporten fremgår af Retningslinjer for ingeniørpraktik. 

Afleveringsfrister fremgår af praktikkurset, der ses på Blackboard.    

Ferie/fridage i praktikperioden

Praktikperioden skal vare mindst 20 uger á 37 timer, ekskl. ferie.

Hvis du skal holde ferie i løbet af praktikperioden, skal praktikperioden således forlænges med det tilsvarende antal dage udover 20 uger. 

Du har ret til at få fri i op til 3 dage for at deltage i eksamen, studieorientering m.v. på Ingeniørhøjskolen AU.

Attest for gennemført ingeniørpraktik

Når dit praktikophold er slut, skal du have virksomheden til at udfylde Attest for gennemført praktik.

Det er dit ansvar at attesten udfyldes og afleveres til din praktikvejleder. Afleveringsfrist fremgår af praktikkurset på 5. semester, der ses på Blackboard.