Ingeniørpraktik for diplomingeniører

Sandra i praktik hos Arla. AU Foto Lars Kruse


Din obligatoriske ingeniørpraktik ligger på 5. eller 6. semester og forberedes i et kursus på det foregående semester.

Formålet med ingeniørpraktikken er, at du i forbindelse med en ansættelse i en virksomhed får praktiske erfaringer med ingeniørarbejde og oplever, hvordan ingeniørmæssige opgaver løses i praksis.

Retningslinjerne for ingeniørpraktikken er beskrevet nærmere i dokumentet:


Nedenfor finder du yderligere information om praktikken og de praktiske forhold, du som studerende har ansvar for, i forbindelse med praktikopholdet. 

Jeg har fundet en praktikplads - hvad gør jeg nu (praktikaftale)

Når du har fundet en praktikplads og aftalt forløbet med virksomheden, skal du have udfyldt en praktikaftale:

Det er dit ansvar at få aftalen udfyldt og underskrevet af virksomheden og Aarhus Universitet. Det er praktikkoordinatorerne, som underskriver på vegne af AU. Nedenfor finder du en oversigt over praktikkoordinatorer fordelt på uddannelsesretninger.

Praktikkoordinatorer i Aarhus:

Elektronik, Softwareteknologi og Elektrisk energiteknologi:
Henrik Olsen, mail: ho@ece.au.dk

Sundhedsteknologi:
Lene Háuser Petersen, mail: lh@ece.au.dk

Bioteknologi, Kemi og Kemi og fødevareteknologi:
Karin Stenderup, mail: karin.Stenderup@bce.au.dk

Bygning og Bygningsdesign:
Mads Bech Olesen, mail: mbo@cae.au.dk 

Maskinteknik:
Christina Munk, mail: cmu@mpe.au.dk

Praktikkoordinatorer i Herning:

Elektronik og Elektrisk energiteknologi:
Henning Slavensky, mail: hesl@ece.au.dk

Maskinteknik:
Jeanette Ejsing Møberg, mail: jem@mpe.au.dk 


 

Når praktikaftalen er underskrevet af alle parter sendes den til én af nedenstående mailadresser:

For uddannelsesretningerne Bygning, Bygningsdesign og Maskinteknik (Aarhus og Herning) sendes praktikaftalen til Helle Elbæk Alfastsen, mail: Praktikaftaler.NA.nat-tech@au.dk

For uddannelsesretningerne Elektronik (Aarhus og Herning), Softwareteknologi (IKT), Elektrisk energiteknologi (Aarhus og Herning), Sundhedsteknologi, Bioteknologi, Kemi (Kemiteknik) samt Kemi og fødevareteknologi sendes aftalen til Ina Thers, mail: Praktikaftaler.KB.nat-tech@au.dk

Du får et autosvar, som kvittering på modtagelse af din praktikaftale. Vi kontakter dig naturligvis, hvis vi har spørgsmål til praktikaftalen.

Lønnet eller ulønnet praktik og SU

I praktikaftalen skal du angive, om du skal i lønnet eller ulønnet praktik. Du aftaler selv med virksomheden, om praktikken er lønnet eller ej. 

Får du løn i praktikperioden, skal du orientere SU-kontoret. Det gør du ved at udfylde denne formular:
Udfyld formular om lønnet praktik

Ved at trykke send i bunden af formularen sendes oplysningerne til SU kontoret, som derefter behandler din sag.   

Er din praktik ulønnet, kan du få SU i praktikperioden. Ingeniørhøjskolen giver besked til SU ud fra de oplysninger om lønnet/ulønnet praktik, du har anført i praktikaftalen.

Du kan læse nærmere om SU-reglerne i forhold til lønnet og ulønnet praktik her

Afleveringer i praktikperioden

I løbet af praktikopholdet skal du aflevere to rapporter, en fokusrapport og en praktikrapport.

Retningslinjerne for udarbejdelsen af både fokusrapporten og praktikrapporten fremgår her:

Afleveringsfrister fremgår af praktikkurset, der ses på Blackboard.    

Ferie/fridage i praktikperioden

Praktikperioden skal vare mindst 20 uger á 37 timer, ekskl. ferie.

Hvis du skal holde ferie i løbet af praktikperioden, skal praktikperioden således forlænges med det tilsvarende antal dage udover 20 uger. 

Du har ret til at få fri i op til 3 dage for at deltage i eksamen, studieorientering m.v. på Ingeniørhøjskolen AU.

Attest for gennemført ingeniørpraktik

Når dit praktikophold er slut, skal du have virksomheden til at udfylde en attest for gennemført praktik. Du finder den her:

Det er dit ansvar at attesten udfyldes og afleveres til din praktikvejleder. Afleveringsfrist fremgår af praktikkurset på 5. semester, der ses på Blackboard.    

I praktik i udlandet

Du kan også vælge at tage dit praktikophold i udlandet. Praktikopholdet foregår ofte i en international virksomhed. Du får mulighed for at forbedre dine sproglige kompetencer og at opleve en ny og anderledes arbejdskultur. 

Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads. Du kan spørge din underviser og studievejleder om gode råd i forhold til valg af praktiksted.

I praktik som iværksætter i egen virksomhed

I Startup Factory har du mulighed for at arbejde hands-on og udforske dine egne evner inden for iværksætteri som alternativ til en almindelig virksomhedspraktik. Du får, i form af en 37 timers arbejdsuge, mulighed for at arbejde sammen med andre studerende, der sidder i samme situation som dig, og som også er passionerede inden for iværksætteri. En praktikplads hos Startup Factory kan ende med, at du starter egen virksomhed eller, at du bare bliver klogere på dig selv og iværksætteri. Uanset hvad, vil du i løbet af iværksætterpraktikken få en række glimrende værktøjer og kompetencer, der kan kvalificere dig som potentiel fremtidig iværksætter.

I praktik ved en forskningsenhed på AU eller et andet universitet

Studerende der er i praktik på AU er omfattet af Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. § 3, nr. 8. Herved bliver de omfattet af AU selvforsikringsforpligtigelser efter arbejdsskadesikringsloven.

Bilag ingeniørpraktik


Praktikaftale

Her finder du praktikaftalen, som skal udfyldes af praktikanten, og underskrives af både praktikant og virksomhed.


Fortrolighedsaftale

Hvis du bliver bedt om at udfylde en fortrolighedsaftale, kan du læse mere her:


Attest for gennemførsel

Her finder du attest for gennemført ingeniørpraktik, som virksomheden kan udfylde ved afsluttet praktikophold.


Til enmandsvirksomheder