Skema

Skema: Forår (*Vil* blive ændret som følge af fusionen)

Skema: Efterår (*Vil* blive ændret som følge af fusionen)

Skema for regulære valgfag

Alle regulære valgfag kendetegnes ved et T i kursusnavnet, fx SWTITS, ETANT, STTENT eller EETIED. Disse er skemalagt efter ovenstående skemaer, hvorfor I kan regne med deres placering.

Skema for obligatoriske fag

Obligatoriske kurser (dvs. 1.-4. semesters kurser), som udbydes i form af valgfag på andre studieretninger er  kendetegnet ved et semester i kursusnavnet, fx I6SWD, E2DSD, EE2IOA eller ST3KVI. Disse skemalægges først i forbindelse med studiestart og fremgår således IKKE af skemaerne for ordinære valgfag. Hvis det viser sig, at der er overlap mellem kurserne når skemaet færdiggøres umiddelbart før studiestart, er dette en godkendt grund til at ændre valgfag. I behøver derfor ikke frygte at vælge fag I ikke kender placeringen på.

Informationer

Uddannelsesansvarlige: Per Lysgaard (perl@ase.au.dk, E/EE/SW) og Bente Besenbacher (bbe@ase.au.dk, ST)