Velkommen til nye studerende på Finlandsgade

Studiestart for diplomingeniører i
Elektronik, Elektrisk energiteknologi og Softwareteknologi 

Studiestart den 26. januar 2022

Vi glæder os rigtig meget til at byde dig velkommen til studiestart d. 26. januar 2022.

De første dage er introdage og vil være en blanding af sociale og faglige arrangementer. Du vil møde dine medstuderende, dine undervisere og dine tutorer. Processen med at blive en integreret del af studiemiljøet starter her, og du vil også få mange praktiske informationer. Derfor er det rigtig vigtigt at du deltager – også selv om du har læst på universitetet før. Den normale undervisning starter d. 31/1.

Længere nede på siden finder du programmet for din studiestart samt praktisk info om bogkøb, IT med mere.


Online studiestartsforløb Study@AU

Du kan allerede før din første dag på universitetet forberede dig på studiestarten gennem AU’s online studiestartsforløb. Forløbet hedder Study@AU og giver dig indblik i Aarhus Universitet og den uddannelse du begynder på, de mest relevante IT-platforme, og de fællesskaber du kan blive en del af som studerende på AU. Study@AU giver dig svar på en række praktiske spørgsmål, som kan være rare at have på plads, inden du møder op på universitetet første gang.

Forløbet er delt op i moduler, som kan tages enkeltvist. Det samlede forløb tager ca. et par timer at gennemføre. Du bliver automatisk tilmeldt Study@AU, når du er blevet optaget på en uddannelse på AU.

Du kan tilgå forløbet i Brightspace fra slutningen af december 2021. Du modtager en mail med nærmere information.  

·         Find hjælp til at logge ind i Brightspace her 


Er det længe siden, du sidst havde matematik?

Matematik indgår som en stor del af alle ingeniøruddannelser, og det er vigtigt, at du kommer godt i gang fra starten. Derfor tilbyder vi et kort brush-up kursus for alle kommende ingeniørstuderende på Technical Sciences Aarhus Universitet. Kurset afholdes lige op til studiestart

Læs mere om Brush-up kurset i matematik og tag en præ-test, så du kender dit niveau, på siden 'Brush up-kursus' i menuen.


Program for introdagene(kommer senere)

Studiestart er onsdag den 26. januar 2022

 • Elektronik
 • Softwareteknologi
 • Elektrisk Energiteknologi

Vigtig info du bør kigge på inden studiestart

Du finder vigtige informationer om studiekort, køb af bøger, IT  m.m. nedenfor. Vi anbefaler, at du går punkterne igennem inden studiestart og sørger for at få bestilt bøger, studiekort osv. i god tid.    

Køb af bøger og materialer

Bestil inden studiestart

Du skal selv anskaffe de nødvendige undervisningsmaterialer, og vi anbefaler, at du allerede inden studiestart, bestiller de materialer, du skal bruge på 1. semester. Undervisningsmaterialer kan både være trykte bøger, adgang til online materiale, måleinstrumenter eller værktøj. 

Du kan se bog- og materialelisten og bestille bøger på Stakbogladens hjemmeside:

Bøgerne kan sendes med posten eller bestilles til afhentning hos Stakbogladen. Se info på Stakbogladens hjemmeside vedr. afhentning: https://www.stakbogladen.dk/


NB: Du kan roligt købe de undervisningsmaterialer, der er angivet for dit studie og semester.  Underviserne ved godt at bøger er dyre, så de skriver kun det på listen, som du faktisk skal bruge!

Sådan søger du SU

Du er SU-berettiget fra februar måned, og du kan tidligst søge om SU en måned før.  Du søger via minSU på www.su.dk

Hvornår får du svar på din ansøgning?

Fra du taster din ansøgning på www.su.dk, til du får svar, går der typisk 2-3 uger. Svaret kommer i form af en støttemeddelelse i din E-boks.


Regler og vejledning om SU

Når du får SU, er det dit eget ansvar at kende og overholde SU-reglerne om bl.a. indtægtsgrænser (fribeløb) og studieaktivitet.  

I studievejledningen kan du få vejledning om SU-reglerne i almindelighed, men har du spørgsmål om dine personlige SU forhold, skal du kontakte SU-kontoret på Aarhus Universitet

 

Bestilling af studiekort

Det er vigtigt, at du får bestilt et personligt studiekort i forbindelse med studiestarten.

Studiekortets anvendelse:

 • Kortet kan benyttes som adgangskort, så du kan komme ind i bygningerne uden for almindelig åbningstid
 • Kortet er din identifikation som studerende, og skal altid medbringes til eksamener.

Bestilling af studiekort

 1. Du kan først bestille et studiekort, når du er indskrevet som studerende og har fået tildelt et personligt studienummer. Dette sker løbende mellem optagelse og studiestart. Når du har fået et studienummer, kan du se det i profilmenuen øverst på mitstudie.au.dk
 2. For at få et studiekort, skal du uploade et foto og bestille på mitstudie.au.dk
 3. Du får kortet tilsendt med posten. Det kan tage 2-3 uger.
 4. Du vil desuden modtage en mail med en pinkode, som du skal bruge, når du benytter kortet som adgangskort til de af universitetets bygninger, hvor du normalt har undervisning. Mailen sendes til din studiemail som du også kan tilgå via mitstudie.au.dk

Værkstedspraktik

Hvis du ikke har forudgående erfaring med elektronik, skal du på 1. semester deltage i et forløb med værkstedspraktik af 6x3 timers varighed.

Kurset introducerer de grundlæggende og praktiske forudsætninger, som er nødvendige for, at kunne anvende afdelingens laboratorier, herunder kendskab til og identifikation af komponenter, design af print, montering i print, lodning, måling, justering og fejlsøgning. Kurset er 100% laboratoriearbejde, hvor færdighederne i praktisk håndtering og gode arbejdsvaner indlæres.


NB: Hvis du tidligere har beskæftiget dig med elektronik på en erhvervsfaglig uddannelse, HTX eller lignende, kan du søge merit for værkstedspraktikken. Du søger via skemaet "merit for fag udenfor au" på mitstudie.au.dk. Vær opmærksom på, at deadline allerede er fredag d. 4. februar, dvs. ugen efter studiestart. Hvis du har spørgsmål til ansøgningen, kan du kontakte studieadministrationen på: studienaevn-diplom.tech@au.dk

Køb af PC

Husk din bærbare PC!

Vi forventer, at du har en bærbar PC, når du starter på studiet. Det er et nødvendigt værktøj i dagligdagen, og du får brug for den allerede i løbet af introdagene!  

Køb af ny PC

Står du for at skulle anskaffe en ny bærbar PC, vil vi anbefale følgende:

 • Køb et anerkendt fabrikat
 • 512 GB SSD    
 • I5 CPU
 • Windows styresystem af nyere dato

Og husk: God batterikapacitet - vi kan ikke garantere tilstrækkelig strømforsyning i alle undervisningslokaler.

Har du en MAC?

Vi tilråder ikke, at du køber en Mac, da de specielle programmer, som benyttes på uddannelsen er Windowsbaserede og kører bedst på en PC . Hvis du allerede har en MAC,  kan den anvendes, hvis du kan installere og køre Windows på den. Find evt. hjælp til det her

Transport/ungdomskort

Du finder informationer om ungdomskort og andre former for transportrabat til studerende på denne side:


NB: Du kan først få ungdomskort fra 1. februar (dvs. samme dato som du er SU-berettiget fra)

 

It til nye studerende

Kom godt i gang

Ved studiestart har du behov for at komme på universitetets netværk Eduroam, opsætte din AU-mail, logge ind på E-læringssystemet Brightspace m.m. Du kan også få behov for at downloade special-software til brug på dit studie.  IT-supporten har lavet denne trin-for-trin-guide til at komme godt i gang. Meget af det kan gøres hjemmefra, men på de fleste uddannelser vil der også være en IT-intro i løbet af studiestarten, hvor du kan få hjælp til det du mangler. 

Oprettelse

1. Opret dig som bruger på mit.au.dk. Du kan logge på første gang med Nem-id: studerende.au.dk/it-support/mitaudk/login-med-nemid/ (Det har du formodentlig allerede gjort tidligere i dit optagelsesforløb)

2. På mit.au.dk skal du oprette en adgangskode, som du kan logge på med fremover. Det gør du under rubrikken "personlige oplysninger", vælg menupunktet "skift adgangskode". Under "personlige oplysninger" kan du også se dit AU-ID, som du vil få brug for under pkt. 3.

WiFi - Eduroam
Herefter skal du bruge dit AU-id og den adgangskode du har oprettet på mit.au.dk til at logge på Eduroam - universitets trådløse netværk. Følg guiden på eduroam.au.dk/

Totrinsbekræftelse
AU har indført totrinsbekræftelse på flere systemer for at højne sikkerheden. Når man logger på, skal man godkende sig selv på sin mobil enten via en app (Microsoft Authenticator/Godkender) eller sms-kode.
Guide til opsætning af totrinsbekræftelse findes her: studerende.au.dk/it-support/vpn/ (vælg punkt 2).

VPN Forbindelse

Med VPN kan du tilgå AUs netværk og tilknyttede services hjemmefra. Guide til opsætning af VPN: studerende.au.dk/it‐support/vpn. Det er vigtigt at guiden følges nøje.

Når programmet Cisco Anyconnect er installeret og startet, skriver du remote.au.dk/au-access. Du trykker herefter på ”connect” og logger på med au<auid>@uni.au.dk (ex au123456@uni.au.dk) og adgangskode samt totrinsbekræftelse.

Opsætning af Mail

Alle studerende på Aarhus Universitet har en AU mailadresse: studienummer@post.au.dk. Den vil blive brugt, når universitetet skal i kontakt med dig. Det kan være i forbindelse med eksamen, aflysning af undervisning, oplysning om træffetider, frister osv.  Derfor er det vigtigt, at du tjekker din mail regelmæssigt. Dette gør du lettest ved at sætte din mailklient eller telefon op til at modtage mails fra din AU postkasse.

Du finder information om login og opsætning her: studerende.au.dk/it-support/mail/

Brightspace E-Læringsplatform

Aarhus Universitets e-læringsplatform hedder Brightspace

Brightspace er en platform til kommunikation mellem undervisere og studerende. Du finder også din kalender og lektionsplaner for dine kurser og grupper her samt vigtig information om aflysning og flytning af undervisning.

Du har som studerende pligt til at holde dig ajour via Brightspace.

Læs mere om log-in og brug af Brightspace her:

studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/brightspace/

Software 

software.au.dk kan du finde den specialsoftware du vil få brug for under dit studie.

Microsoft Azure har forskellige Microsoftprogrammer tilgængelig. Dit brugernavn til Microsoft Azure er dit au<auid>@uni.au.dk login. Du finder linket til Microsoft Azure på studerende.au.dk/it‐support/ hvor der også står alt muligt andet godt. Her kan du med fordel holde dig opdateret og finde de seneste informationer om de IT‐services, du har adgang tik som studerende på Tech. 

portal.office.com  kan du hente Microsoft Office 365

Print

På Bibliotekerne kan du printe via My‐Print. Du kan læse mere om dette samt oprette en bruger på Biblioteket her: library.au.dk/studiestart/

Fildeling

Nogle filer bliver delt på vores fælles filserver, også kaldet O‐drevet. Du skal være på eduroam eller VPN for at kunne tilgå drevet.   

På Windows: Vælg ”kør” (windowstast ‐ r) og skriv: \\uni.au.dk\dfs  

På Mac: Finder ‐> Go menu ‐> Connect to server (cmd + k) og skriv: smb://uni.au.dk/dfs  

Log på med dit brugernavn au<auid>@uni.au.dk og din kode fra mit.au.dk  

IT nedbrud og driftsforstyrrelser 

IT-fejl kan ikke undgås. Kig som det første på AU’s side for driftsforstyrrelser for at se om fejlen er meldt ind: serviceinfo.au.dk


 

 

Sikkerhed

Vær opmærksom på sikkerheden, når du arbejder med AUs IT systemer: Læs mere om informationssikkerhed


IT-Supporten

Efter studiestart kan du få hjælp hos IT-supporten, hvis du har problemer med at din netværksadgang eller lignende. 

IT supporten kan hjælpe med:

 • Password (HUSK, at medbringe studiekort)
 • Adgang til netværket (Eduroam)
 • Problemer med Brightspace-login
 • VPN
 • Download af applikationer til ingeniørstuderende

Find IT support

Overblik over IT systemer

Som studerende kommer du til at bruge en række IT-systemer og -platforme. Det kan være lidt forvirrende de første uger, så her kommer en kort intro til de vigtigste:

 • Brightspace er AUs e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader lektionsplaner, materialer og andet relevant information om undervisningen.
 • Studieselvbetjeningen (STADS) er bl.a. stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater og  tilmelde dig kurser på de kommende semestre. Se guide om brug af STADS
 • Din studieportal (du er her lige nu!) er AU´s website til dig som studerede med information om din uddannelse, eksamen, regler, studievejledning m.m. er samlet.
 • post.au.dk er din officielle AU-mail. Det er vigtigt, at du ofte tjekker din AU-mail, da al skriftlig information mellem AU og dig foregår til/fra din AU-mail. Andre mailservere, som eksempelvis gmail, hotmail, firmamails og lign. må ikke anvendes, når du skriver med universitetet pga. EU-reglerne om persondata.
 • mitstudie.au.dk er din samlede indgang til studieinformation og AU systemer. Fra mitstudie.au.dk kan du komme videre til de andre systemer, du har brug for som studerende. Her finder du f.eks. dit skema, mails fra din AU-postkasse og beskeder fra Blackboard. Det er også her du kan sende ansøgninger til studienævnet, bestille studiekort, finde vigtige links til din studieportal og gå på STADS.

Tjekliste

 1. Lær mitstudie.au.dk at kende. Mitstudie.au.dk samler alt relevant information; du kan tilgå din studiemail samt finde links til relevante sider.
 2. Find dit studienummer (202XXXXXX). Dit studienummer skal du bruge til flere forskellige ting som studerende. Fx er det en del af din AU mailadresse, som du skal bruge til at tilgå din studiemail. Find dit studienummer på mistudie.au.dk øverst under profilmenuen.
 3. Bestil dit studiekort via mitstudie.au.dk. Det kommer til at gælde som dit adgangskort på campus i Herning.
 4. Sæt din AU mail op på din computer og/eller smartphone. Det er her, vi kommer til at kommunikere med dig.
 5. Tjek din adgang til Eduroam, det trådløse netværk. Du kan med fordel downloade det hjemmefra (du skal bruge dit AU ID (auXXXXXX)
 6. Udforsk Brightspace, dit kursussystem. Når du nærmer dig studiestart, kan du se information fra din underviser under hvert fag.
 7. Køb dine bøger til første semester. Se mere under ’Køb af bøger og materialer’.
 8. Opret dig som bruger på AU Library. Du kan læse mere om det herinde.

Kontakt

Kontakt dine tutorer

Hvis du har spørgsmål til introprogrammet:


Kontakt din studievejleder

Hvis du har spørgsmål til studiet eller brug for at tale med en vejleder:


Kontakt Studieservice

Hvis du har spørgsmål dit skema, kursustilmelding, eksamensplaner eller lignende


 

Dit skema

Kontakt


Spørgsmål til studiet

Har du spørgsmål til studiet eller brug for at tale med en vejleder?

Mere info om studiestarten

Se mere om studiestarten på tutorernes egen side. De kan også hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til introdagene eller sociale arrangementer i forbindelse med opstarten.


Find vej