Uddannelsens struktur - Kandidat Biomedicinsk Teknik/teknologi

Uddannelsens opbygning

Civilingeniør (2-årig kandidatuddannelse) består af:

 • Obligatoriske pakker
 • Specialiseringspakker
 • Valgkurser
 • Speciale (30 ECTS)

Første studieår består af to obligatoriske studiepakker og to specialiseringspakker. De obligatoriske pakker skal følges af alle studerende, specialiseringspakkerne vælges inden for specialiseringsområderne. Det andet studieår består af et valgfrit program og et speciale.

Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi er en toårig kandidatuddannelse, som bygger videre på en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse. Uddannelsen gennemføres i tæt samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Du opnår titlen civilingeniør (cand.polyt) eller cand.scient.med. afhængig af din bacheloruddannelse.

Obligatoriske pakker

Læs mere om de obligatoriske pakker her

 

 

Specialiseringspakker

Vælg to af specialiseringspakkerne på hver 15 ECTS

FORÅR:

Medicinsk billeddannelse

Non-invasiv billeddannelse af kroppen bliver mere og mere vigtig for diagnose af sygdomme da metoderne kombinerer anatomisk billeddannelse med forskellige funktionelle parametre. Kurserne I denne specialiseringspakke vil indeholde både teoretisk undervisning i teknikkerne den medicinske brug.
​Prerequisites: Basic calculus and linear algebra.

 • MR billeddannelse og digital billedbehandling 10 ECTS
 • Billeddannelse med røntgen, nuklearmedicin og ultralyd 5 ECTS 

Electrophysiology

The package provides: a broad introduction to technical electrophysiology; and an introduction to theoretical and computational methods for analysis of electrophysiological signals. The package is relevant for students who are interested in analysis and modelling of electrophysiological signals for medical applications or within neuroscience.
​Prerequisites: Linear electronic circuits, analog and digital signal processing, calculus and linear algebra.

 • Advanced Electrophysiology 10 ECTS
 • Elektrofysiologi og instrumentering 5 ECTS

 

EFTERÅR:

Telemedicin

Telemedicine is the use of telecommunication and information technology to provide clinical health care from a distance. It helps eliminate distance barriers and can improve access to medical services that would often not be consistently available in distant rural communities, while ambient assisted living refers to intelligent systems of assistance for a better, healthier and safer life in the preferred living environment of senior citizens and covers concepts, products and services that interlink and improve new technologies and the social environment.
​Prerequisites: Basic programming skills, and basic knowledge of human physiology and histology.

 • Telemedicinske systemer 10 ECTS
 • Ambient Assisted Living 5 ECTS

Neuroscience

The package provides a good introduction to functional neuroanatomy, neurochemistry, and brain disorders, including statistical analyses of brain scans. The package is relevant for students who are interested in learning fundamental aspects of brain structure and function in health and diseases with particular focus on neuroimaging methods and their applications.
​Prerequisites: Basic human anatomy and physiology as well as basic statistics.

 • Neurotransmission, hjernesygdomme og hjerneskanninger 15 ECTS

Biomechanical engineering

Pakken skal give en grundlæggende viden om væv og implantaters biomekaniske egenskaber, samt introducere principperne og metoderne der ligger til grund for regeneration af væv vha. tissue engineering.​Prerequisites: Mathematical skills according to the educational requirements and basic microscopic and macroscopic human anatomy.

 • Biomekanik 10 ECTS 
 • Tissue Engineering 5 ECTS

Alle kurser der retter sig mod en af de fire specialiseringer Telemedicin/Pervasive healthcare, Neruro science, Medicinsk billeddannelse og Biomekanik (substanskurser) bliver udbudt i følgende specialiseringspakker. I specialiseringsprogrammet skal der indgå mindst to specialiseringspakker, hver på 15 ECTS. 

Valgkurser

As the 30 ECTS of elective courses you can choose


1.  Specialised Study Packages

All the courses in a package or part of the courses.


2. Study Group Courses

You can choose study group courses (5 ECTS courses possible. Up to 10 ECTS in total)

 • Klinisk projekt 1
 • Klinisk projekt 2
 • Klinisk projekt 3
 • Introduktion til medicinsk fysik
 • Patologi

3. Courses from AU Course catalogue

You can choose courses from other departments at Aarhus University (up to 10 ECTS in total)


You may maximum attend 10 ECTS of bachelor level-courses during your master education. A bachelor level-course is to be used for entirely new topics, i.e. topics outside your bachelor education, to ensure a sufficient level for attending master level-courses subsequently.

Klinisk ophold

Formål med praktikophold på klinisk afdeling

Som studerende i biomedicinsk teknik er det vigtigt at benytte praktikophold på de kliniske afdelinger rigtigt.

Meningen med opholdet er at få indtryk af den kliniske hverdag på en højteknologisk afdeling. Du er allerede godt ”klædt på” med teknisk viden, så lad være med at fordybe dig i indretning og funktion af det udstyr man har på afdelingen – det kan du altid gøre. Fokusér i stedet på patienten, personalet og samspillet imellem dem. Tal med patienterne om deres oplevelse af undersøgelse og behandling; hvad var godt og hvad kunne have været bedre. De fleste patienter er meget villige til at fortælle når du kommer som student og gerne vil lære.

Tal også med personalet, sygeplejersker, læger, laboranter etc.; drik kaffe med dem i pauserne og få indtryk af hvordan samspil er mellem personalekategorier.

For hver afdeling er der en kort beskrivelse af hvad der sker på afdelingen (undersøgelser, behandling, stuegang, konferencer etc.). Læs dette inden du møder op på afdelingen. Orientér dig også om hvor du skal møde op første dag og hvem der er koordinator for dit ophold.

Hver afdeling har sit særkende eller miljø men ofte er afdelingerne meget hyppigt vært for studerende i mange forskellige specialer og med meget forskellig baggrund derfor kan det for mange være svært lige at vide hvilket niveau netop du skal undervises på. Det er derfor vigtigt, at du selv tager initiativ til at deltage i de kliniske aktiviteter ved at spørge en læge, sygeplejerske eller lignende om lov til at være med. Det vil kun de færreste have noget imod. Det er koordinatorers opgave at holde øje med at du får set og oplevet noget relevant på afdelingen men ansvaret for at lære noget er dit eget.

Under praktikopholdet bør du have for øje, at du i sidste semester af uddannelsen (og måske senere i et ph.d.-studium) skal beskæftige dig med en videnskabeligt baseret opgave. Snak med personalet om hvad der er behov for, og find selv ud af et felt du kunne tænke dig at fordybe dig i.

Skulle der mod forventning være problemer med praktikopholdet så kom frem med disse til koordinatoren mens du er på afdelingen – vendt ikke til bagefter.

Det er ofte en god idé at snakke med medstuderende som har været i praktik på afdelingen før dig. Hør på deres erfaringer og få gode fiduser til hvad der er godt og hvad der evt. måtte være mindre udbytterigt end forventet.

Det praktiske klinikophold er en meget anderledes form for undervisning end hvad du tidligere har oplevet – og det er også spændende!

R&D Project

The R&D project is an independent, research-based work. The project can either be carried out in a research group at the university or in collaboration with an industrial partner. A project can be of 5 or 10 ECTS. In total, maximum 10 ECTS.

Speciale

Specialet har et omfang af 30 ECTS. Find retningslinjer her: Speciale Biomedicinsk teknik og kursusbeskrivelse

Kursusoversigt

Kurserne på din uddannelsen finder du i studiediagrammet:

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.