Uddannelsens struktur - Kandidat Elektroteknologi

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på Elektroteknologi er tilrettelagt med to semestre per studieår.

Dit første år på uddannelsen sammensættes individuelt under faglig vejledning. Den faglige specialisering består af 20 ECTS obligatoriske kurser og 40 ECTS kurser fra studielinjer, heraf skal mindst 15 ECTS være på avanceret niveau II.

På andet år kombinerer du den akademiske specialisering/studie linjer med et valgfrit program og vil på den måde specialisere dig yderligere inden for relevante fagområder.

Elective Courses (Valgkurser)

As the 30 ECTS of elective courses you can choose


1.  Specialised Study Lines

Any courses from the academic specialisation


2. Study Group Course

You can choose study group courses (5 ECTS courses possible. Up to 10 ECTS in total)


3. Courses from AU Course catalogue

You can choose courses from other departments at Aarhus University (up to 10 ECTS in total)
With approval by head of programme.


You may maximum attend 10 ECTS of bachelor level-courses during your master education. A bachelor level-course is typically to be used for entirely new topics, i.e. topics outside your bachelor education, to ensure a sufficient level for attending master level-courses subsequently

R&D Project

The R&D project is an independent, research-based work. The project can either be carried out in a research group at the university or in collaboration with an industrial partner. A project can be of 5 or 10 ECTS, but a student can take maximum 10 ECTS in total.

Speciale

Specialet har et omfang af 30 ECTS. Find retningslinjer her: Speciale Elektroteknologi og kursusbeskrivelsen

Kursusoversigt

Kurserne på din uddannelsen finder du i studiediagrammet:

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om studiets opbygning og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.