SW4DAB - Databaser

Valgfagsvideo

Kursusansvarlig

Henrik Bitsch Kirk

Lektor Institut for Elektro- og Computerteknologi - Software Engineering & Computing systems - Edison

Hugo Daniel Macedo

Akademisk medarbejder Institut for Elektro- og Computerteknologi - Software Engineering & Computing systems

Lene Häuser Petersen

Lektor Institut for Elektro- og Computerteknologi - Software Engineering & Computing systems - Edison

Yderligere information

Kursuskatalog link

Skema for obligatoriske fag

Obligatoriske kurser (dvs. 1.-4. semesters kurser), som udbydes i form af valgfag på andre studieretninger er  kendetegnet ved et semester i kursusnavnet, fx I6SWD, E2DSD, EE2IOA eller ST3KVI. Disse skemalægges først i forbindelse med studiestart og fremgår således IKKE af skemaerne for ordinære valgfag. Hvis det viser sig, at der er overlap mellem kurserne når skemaet færdiggøres umiddelbart før studiestart, er dette en godkendt grund til at ændre valgfag. I behøver derfor ikke frygte at vælge fag I ikke kender placeringen på.