Forskningsprojektet ’Frafald på universitetet’

Hvad forårsager, at studerende dropper ud fra universitetet? Betyder karakterer fra gymnasiet noget i forhold til, hvordan studerende klarer sig på universitetet? Hvilken effekt har fremdriftsreformen og uddannelsesloftet haft i forhold til frafald?

16.08.2019 | Marie Louise Bro Pold

Onsdag den 14. august modtog alle nuværende studerende ved Aarhus BSS en besked via Blackboard, der orienterede om forskningsprojektet ’Frafald på universitetet’. Beskeden er en orientering om et igangværende forskningsprojekt og dets brug af personoplysninger, og er ikke specifikt rettet mod enkelte studerende. Men eftersom forskningsprojektet vil benytte sig af personoplysninger fra de studieadministrative systemer, skal der oplyses herom. 

Målet med undersøgelsen er at opnå en bedre forståelse af frafaldsdynamikkerne blandt studerende i Danmark. Ved at forstå dette bedre er det i højere grad muligt at maksimere udbyttet af de ressourcer, der bliver allokeret i uddannelsessystemet, og at hjælpe universiteterne med at øge gennemførelsesraten til gavn for samfundet og de studerende.

Har du spørgsmål til behandlingen af de personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver på dpo@au.dk.

Du kan læse mere om forskningsprojektet og dets brug af persondata i vedhæftede pdf-fil.

Studerende