Gruppefacilitatorer søges

Vil du hjælpe med at styrke studiekompetencerne blandt studerende på første årgang af Bacheloruddannelsen i Økonomi?

02.10.2019 | Marie Louise Bro Pold

Som led i en indsats for at styrke studiekompetencerne og trivslen blandt studerende på første årgang af Bacheloruddannelsen i Økonomi opslås op til tolv stillinger som gruppefacilitatorer. Gruppefacilitatorens rolle bliver at facilitere gruppesamtaler om studiestrategier og håndtering af stress i forbindelse med studielivet.

Stillingerne indebærer ansvaret for den praktiske gennemførelse af tre gruppediskussioner á 1 timer med hver af tre grupper af studerende fra første årgang på uddannelsen. Dertil kommer forberedelse og deltagelse i et kortere, forudgående kursus. I alt er stillingerne normeret til 35 timer hver. Det forudgående kursus placeres fleksibelt efter aftale i slut-oktober, mens samtalerne skal afvikles henholdsvis i tidlig november, slut-november/tidlig december samt tidlig februar.

Stillingerne ønskes besat med ældre studerende på uddannelsen (ansøgere med minimum to års studieanciennitet foretrækkes), der har lyst til at engagere sig i studiemiljøet på en struktureret måde. Ansøgere skal besidde både indlevelsesevne og situationsfornemmelse samt være villige til, i et vist omfang, at inddrage egne erfaringer i gruppediskussionerne.

Aflønning sker til studentermedhjælpstakst.

For yderligere oplysninger, kontakt studieleder Bo Sandemann Rasmussen på brasmussen@econ.au.dk.

Ansøgning vedlagt et kort CV indsendes til tstephansen@econ.au.dk senest d. 15. oktober 2019 kl. 12.00.

Med venlig hilsen

Studienævnet for Økonomi

Studerende