Studerende

Høring om Campus 2.0 skudt i gang

Fakultetet har netop igangsat en bred høringsproces om Campus 2.0. Høringen finder sted fra 2. – 23. oktober og giver alle studerende og medarbejdere på Aarhus BSS mulighed for at komme med input til fremtidens universitet.

Foto: AU Foto.

Om nogle år samles Aarhus BSS aktiviteter på tværs af Nørrebrogade i den nye Universitetsby og Universitetsparken. Målet med det nye Campus 2.0 er at skabe så gode rammer som muligt for fremtidens undervisning, forskning og studiemiljøer. Derfor har fakultetet netop igangsat en bred høringsproces om Campus 2.0, som kører frem til 23. oktober. Her har alle studerende og medarbejdere mulighed for at komme med input til, hvilke ønsker og behov der allerede nu bør tænkes ind i de fremtidige fysiske rammer.

Dekan Thomas Pallesen håber, at rigtig mange vil tage aktivt del i høringsprocessen og dermed være med til at præge det fremtidige Campus 2.0:

”Jeg håber, at høringen vil resultere i endnu flere gode indspark til den videre proces. De vil være med til at sikre, at vi i den fremtidige Universitetsby og i Universitetsparken får skabt de nødvendige fysiske rammer, som kan understøtte og videreudvikle fakultetets nuværende og fremtidige aktiviteter ift. undervisning, forskning og samspil med omverdenen.” siger han.

Sådan foregår høringsprocessen

Fakultetets institutledere og administrative funktionschefer er blevet bedt om at sikre lokale drøftelser inden d. 23. oktober. Disse drøftelser tager udgangspunkt i et spørgsmålskatalog, som er blevet udsendt og bygger på en række foreløbige input indsamlet i september.

Udover de lokale drøftelser har alle studerende og medarbejdere mulighed for at sende input direkte til nycampus.bss@au.dk samt deltage i et gå-hjem-møde d. 9. oktober og få inspiration til dit input.

Når høringsprocessen er afsluttet, samles de forskellige input i et høringssvar til rektor og indgår i bestyrelsens endelige beslutning om Campus 2.0 i december.

Læs mere om processen her.

Tid og sted for gå-hjem-møde om Campus 2.0

9. oktober - kl. 15-16 i Merete Barker (Søauditorierne). 

Oplæg v. Torben Skovbjerg Larsen, Founding Partner/CEO, Arkitekt MAA, AARTS Architects. 

Torben Skovbjerg Larsen vil fortælle om at skabe værdi gennem arkitekturen. Han vil fortælle, hvordan fokus på værdiskabelse er med til at sikre, at visionerne bag nye bygninger og byrum bliver indfriet - for eksempel hvordan udviklingen af Universitetsbyen vil gøre en positiv forskel i form af en bedre indlæring og øget videndeling samt højere livskvalitet for de mennesker, der i fremtiden får deres daglige gang i og omkring bygningerne.

Tilmelding og forplejning

Der vil blive serveret en forfriskning til mødet, og derfor må du meget gerne give besked, om du deltager. Tilmeld dig her! Har du ikke meldt dig til, men får lyst til at deltage på dagen, så kom alligevel.

Oops, an error occurred! Code: 2021120318151953c8844c