Ny studienævnsstruktur

Efter en grundig undersøgelse og høringsproces har fakultetsledelsen på Aarhus BSS besluttet en ny studienævnsstruktur, der blandt andet medfører, at tre fuldtidsuddannelser skifter til et nyt studienævn pr. 1. februar 2018.

25.01.2018 | Marie Louise Bro Pold

Studienævnet for din uddannelse er sammensat af valgte repræsentanter for de studerende og det videnskabelige personale. Det er studienævnets opgave at kvalitetssikre og udvikle uddannelsen, herunder eksempelvis godkende tilrettelagte planer for undervisning og eksamen samt stillingtagen til merit og dispensationsansøgninger.

Efter en grundig undersøgelse og høringsproces har fakultetsledelsen på Aarhus BSS besluttet en ny studienævnsstruktur, der blandt andet medfører, at tre fuldtidsuddannelser skifter til et nyt studienævn pr. 1. februar 2018. Det drejer sig om følgende uddannelser:

  • Erhvervsøkonomi med tilvalg (BA og KA soc.) og tilvalg i erhvervsøkonomi:
    Som følge af omlægningen af Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi med tilvalg (BA Soc.) til pr. 1. september 2017 at følge en HA-struktur, flyttes den samlede bachelor- og kandidatuddannelse til studienævnet for Erhvervsøkonomi. Studerende kan fremover finde informationer om deres studie på studieportalen for Erhvervsøkonomi

  • Politik og Økonomi (BA Pol-Øk):
    Bacheloruddannelsen i Politik og Økonomi skal tilknyttes samme studienævn som den kandidatuddannelse, hvor de studerende har retskrav på optagelse efter afsluttet bacheloruddannelse, nemlig kandidatuddannelsen i Økonomi (cand. oecon). Derfor tilknyttes bacheloruddannelsen studienævnet for Økonomi. Bachelorstuderende finder fortsat information om deres uddannelse på studieportalen for bacheloruddannelsen i Politik og økonomi.

  • Cand.IT (IT, Kommunikation og Organisation – ITKO):
    På cand.it-uddannelsen kommer en stor del af de studerende fra de kommunikationsrettede uddannelser. For at sikre optimale faglige udviklingsmuligheder og rum til relevante faglige drøftelser, tilknyttes uddannelsen studienævnet for Virksomhedskommunikation og IT. Studerende kan fremover finde informationer om deres studie på studieportalen for Virksomhedskommunikation.

For alle ovenstående uddannelser gælder det, at der i det nye studienævn er tildelt pladser til studerende på uddannelsen og videnskabeligt personale fra de tilknyttede institutter.

Ændringerne i studienævnstilknytning vil ikke umiddelbart have indflydelse på den studerendes hverdag eller studiefremdrift. Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte ASK Aarhus BSS Student Services eller studievejlederne ved din uddannelse.

 

Med venlig hilsen

Studievejledningen ved Aarhus BSS

Studerende