Ny studieordning for cand.oecon. fra september 2017

Studerende der starter på kandidatuddannelsen i Økonomi i september 2017, vil blive indskrevet på en ny studieordning.

14.12.2016 | Marie Louise Bro Pold

Studienævnet vedtager en ny studieordning for kandidatuddannelsen i Økonomi gældende for nye studerende, som optages fra september 2017.

I forhold til den nuværende studieordning, er den største ændring, at der tilføjes en ny linjebetegnelse ’Politik og Økonomi’. Den nye linje vil først og fremmest henvende sig til studerende, der har en bachelor i ’Offentlig politik og økonomi’, men den er også åben for bachelorer i Økonomi.

Der vil også være mindre justeringer i reglerne for linjebetegnelserne i driftsøkonomi, nationaløkonomi og ingen linjebetegnelse.

Linjebetegnelserne vil herefter være følgende:

  • Quantitative economics (kvantitativ økonomi) - særskildt optag
  • Management (driftsøkonomi)
  • Economics (nationaløkonomi)
  • Economics and management (ingen linjebetegnelse)
  • Public policy (politik og økonomi)

De endelige studieordninger publiceres på studieportalen i løbet af forårssemesteret.

Studerende