Opdateret information om undervisning, eksamen mv. på Aarhus BSS

Hermed nyt om undervisning, eksamen mv. i forbindelse med den fysiske nedlukning af Aarhus Universitet.

Skriftlige eksamener de næste 14 dage
Det er besluttet, at eksamensformen for skriftlige stedprøver, der finder sted inden for de næste 14 dage, ændres til en hjemmeopgave, hvor vi fastholder din eksamensdato og -tidspunkt. Du vil blive orienteret yderligere om dine konkrete eksamener via en meddelelse i WISEflow og eventuelt via BlackBoard.

Mundtlige eksamener
Alle mundtlige eksamener konverteres ligeledes så vidt muligt til en hjemmeopgave. Du vil blive orienteret yderligere om dette via en direkte meddelelse i WISEflow og eventuelt via BlackBoard.

Bachelor og specialeforsvar
Studerende, der skal til reeksamen deres bachelorprojekt eller kandidatspeciale i den kommende tid, vil få valget mellem at modtage en karakter på baggrund af den skriftlige opgave eller at gå op til et mundtligt forsvar. På grund af den fysiske nedlukning af universitetet vil det mundtlige forsvar foregå via Skype.

FAQ og chat for studerende
Den fysiske nedlukning af Aarhus Universitet afføder en lang række spørgsmål knyttet til undervisning, eksamen, udlandsophold, praktik mv. Der er derfor etableret en informationsside, hvor du kan finde svar på dine spørgsmål. Klik her for at gå til siden. Spørgsmål og svar vil løbende blive opdateret. På siden finder du også en chat-funktion, hvor du har mulighed for at stille supplerende spørgsmål.

Omlægning af undervisning til andre formater
For at sikre undervisningen i den kommende tid har Aarhus Universitet styrket og suppleret den digitale infrastruktur for læring. Derigennem er der skabt mulighed for at omlægge undervisningen til andre formater. Vi beder om, at du løbende holder dig opdateret i dine kursusrum i Blackboard. Her vil din underviser kommunikere, hvordan undervisningen i de enkelte fag vil blive omlagt de kommende uger. Aarhus Universitet har ikke tidligere afprøvet teknologien i så stor en skala. Vi beder derfor om jeres tålmodighed, hvis ikke alt fungerer optimalt.

Vi vil derudover løbende orientere dig på din AU-mail og via dine kursers BlackBoard-sider.

Oops, an error occurred! Code: 20230319234730cb31b192