Skal du til reeksamen?

Husk tilmelding til reeksamen via Stads i perioden 6. - 8. juli 2018!

26.06.2018 | Marie Louise Bro Pold

Kære studerende

Hvis du ønsker at deltage i en reeksamen i reeksamensperioden, skal du selv sørge for at tilmelde dig.
Du tilmelder dig via studieselvbetjeningen (Stads)

For at kunne deltage i en reeksamen, er det en forudsætning, at du har brugt et forsøg ved den ordinære eksamen.

Der er åbent for tilmelding til reeksamen i Stads i perioden 6. - 8. juli 2018.

Du skal efterfølgende kontrollere din eksamenstilmelding. Hvis der er fejl eller tvivlsspørgsmål kan du kontakte:

  • Bacheloruddannelser: Louise Bonne Rasmussen, email lobr@au.dk 
  • Kandidatuddannelser: Runa Kortsen, email runa@au.dk

Du kan læse mere om regler og procedurer i forbindelse med reeksamen og sygeeksamen her.

Eksamensdatoerne kan findes her på studieportalen under menupunktet 'Eksamensplaner'.

Har du spørgsmål til reeksamenstilmelding, osv., er du velkommen til at kontakte ASK Aarhus BSS Student Services. 

Med venlig hilsen

Aarhus BSS Studieservice

Studerende