Status på torsdagens brand på Fuglesangs Allé

En mindre brand på Fuglesangs Allé torsdag d. 2. januar betød, at flere studerende fik afbrudt deres eksaminer, mens en enkelt eksamen måtte udsættes. Alle eksaminer er nu afholdt, og elforsyningen genetableret.

Torsdag den 2. januar gik der ild i en transformator i et teknik- og affaldsrum i en selvstændig bygning på Fuglesangs Allé. Brandvæsenet var hurtige til at få slukket ilden, men som en følge af branden opstod der strømsvigt i flere af bygningerne.

Branden betød, at de knap 850 studerende, som var til fire forskellige eksamener fik deres eksamen afbrudt i en længere periode, mens skadens omfang samt håndtering af eksamenssituationen blev undersøgt og overvejet.

For at skabe mindst mulig gene for de mange studerende blev det besluttet, at de allerede igangsatte eksamener skulle forsøges gennemført med forsinkelse. Det betød, at nogle studerende kunne aflevere deres opgaver digitalt i Wiseflow, mens andre afleverede på et usb-stik og enkelte via e-mail. De studerende, der var til håndskrevne eksamener, afleverede som planlagt.

Aarhus BSS Studier er netop i fuld gang med at uploade de eksamensopgaver, der er afleveret på mail og USB, til Wiseflow. Når opgaven er uploadet, vil den studerende modtage en kvitteringsmail. Dette skulle gerne ske i løbet af i dag og/eller i morgen.

Status på de enkelte eksamener:

  • De håndskrevne eksamener i Macro 1 og Micro 2 på cand.oecon blev afviklet efter planen.
  • Fixed Income på HD benyttede efter aftale med tilsynet deres mobiltelefoner til at få netadgang. Alle afleverede til tiden enten via netadgang fra mobiltelefon eller via USB.
  • Familie- og arveret samt Obligationsretlige valgfag på jura afleverede på forskellig vis og oplevede pga. spredning i mange lokaler også en lidt forskelligartet håndtering.
  • Eksternt årsregnskab/Financial Accounting blev udsat til lørdag den 4. januar kl. 15-18. Denne eksamen forløb uden problemer og med deltagelse af langt de fleste studerende.

Elforsyningen genetableret på Fuglesangs Allé
Elforsyningen har henover weekenden arbejdet på at få genetableret en stabil strømforsyning. Det lykkedes søndag aften, så hele Fuglesangs Allé nu igen har permanent strømforsyning. AU IT har i forlængelse heraf testet it-systemerne uden fejl.

Oops, an error occurred! Code: 2023033022575629bdd4c3