Tilmelding til eksamen vinteren 2017/2018

Husk tilmelding senest 1. juni!

18.05.2017 | Marie Louise Bro Pold

Kære studerende

Hvis du har fag fra efterårssemestret og vintereksamen, som du ikke har bestået, men som du ønsker at tage til vintereksamen 2017/2018, skal du tilmelde dig inden 1. juni 2017.

For at tilmelde dig skal du sende en mail til din studieadministrative medarbejder (se herunder) inden 1. juni 2017. I mailen skal du oplyse dit navn, studienummer og om du ønsker tilmelding til både undervisning og eksamen.

  • Bachelor oecon / bachelor soc: Louise Bonne Rasmussen, lobr@au.dk
  • Kandidat oecon / kandidat soc: Runa Kortsen, runa@au.dk

 

Med venlig hilsen

Aarhus BSS Studieservice

Studerende