Topics der skal afleveres i papirformat den 15. maj 2016

Vær opmærksom på afleveringsdatoen!

19.04.2016 | Marie Louise Bro Pold

 

Da afleveringsfristen, den 15. maj 2016, falder på en lukkedag (lørdag/søndag/helligdag), skal topics opgave afleveres på førstkommende hverdag, som er tirsdag 17. maj.

Topics opgaver skal afleveres i BSS Studieservice i tidsrummet kl. 10.00 - 14.00, bygning 1443, lokale 021:  http://oecon.studerende.au.dk/contact/aarhus-bss-study-service-economics/

Dette gælder vel at mærke kun opgaver, der skal afleveres i papirform.

Opgaver der skal afleveres elektronisk via Wiseflow, skal afleveres på den angivne dato uanset om det er helligdag eller ej.

Vær også opmærksom på at pr. 1. juni 2016 skal alle skriftlige opgaver afleveres via Wiseflow, og derfor altid på den angivne dato.

 

Med venlig hilsen

Aarhus BSS Studieservice

 

Studerende