Campus 2.0 er i støbeskeen. Vi har brug for dine idéer.

2. oktober begynder en høring blandt studerende og medarbejdere. Allerede nu har studenterorganisationerne været på workshop om den nye campus og foreslået en obelisk, læsepladser i drivhus og en glasbro over Nørrebrogade.

24.09.2018 | Mia Ulvgraven

"Idéen om en obelisk handler dybest set om at skabe stolthed", siger Casper Stærmose fra Studenterlauget.

"Idéen om en obelisk handler dybest set om at skabe stolthed", siger Casper Stærmose fra Studenterlauget. "En obelisk behøver det måske ikke at være, men et stort majestætisk tårn eller noget, som symboliserer, at det er vigtigt, at vi studerer og bidrager til samfundets fremtid. Der skal skabes noget, som har en ikonisk, symbolsk betydning; et trademark, som giver fællesskab på tværs af studier."

Casper Stærmoses idé er én af en mange, som kom frem, da dekanatet inviterede studenterorganisationer og studenterrepræsentanter i Akademisk Råd og studienævn til workshop om den nye Campus 2.0.

Andre idéer var stillezoner og læsepladser i grønne, lyse drivhusagtige omgivelser og en glasgang over Nørrebrogade, som forbinder Universitetsparken med det område, der i fremtiden får navnet Universitetsbyen - det nye universitetsområde, hvor det gamle kommunehospital i dag ligger.

2. oktober begynder en officiel høringsproces, hvor dekanen opfordrer alle studerende og medarbejdere til at involvere sig og bidrage til udviklingen af fremtidens campus.

Opslag