Jonas Fluchtmann vinder prisopgave i arbejdsmarkedsøkonomi

Jonas Fluchtmann vinder Beskæftigelsesministeriets nye pris i arbejdsmarkedsøkonomi for sit kandidatspeciale ”Cognitive Biases in Dynamic Job Search”.

26.06.2017 | Ingrid Marie Fossum

Professor og økonomisk vismand Michael Svarer, Aarhus Universitet, Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og professor Jens Kristiansen overrakte prisen til Jonas Fluchtmann fra Institut for Økonomi og Lisbeth Lysdal Kamlarczyk fra Juridisk Institut.

Jonas Fluchtmann får 25.000 kroner fra Beskæftigelsesministeriet for sit prisvindende speciale i arbejdsøkonomi. 

I sit speciale undersøger Jonas Fluchtmann, hvordan utålmodighed, modvilje mod at tabe samt overvurdering af egne evner kan påvirke lediges adfærd og dermed også deres overgang fra arbejdsløshed til beskæftigelse.

”Specialet bidrager hermed til en analyse af de forventede effekter af indretningen af ydelsessystemet og ligger i fin forlængelse af dagpengekommissionens arbejde, der også inddrog adfærdsøkonomiske overvejelser. Specialet udmærker sig dog ved at inddrage de adfærdsøkonomiske mekanismer endnu mere direkte […] end tilfældet var i Dagpengekommissionens arbejde og er derfor også et bidrag i forhold til det arbejde, der foregår i Beskæftigelsesministeriet og andre relevante ministerier,” lyder det i bedømmelsesudvalgets begrundelse.

Beskæftigelsesministeriet har indstiftet den nye pris, fordi de ønsker at skærpe interessen for arbejdsmarkedsøkonomi. Hvert år kårer de den bedste økonomiske bachelorrapport eller det bedste kandidatspeciale inden for dansk arbejdsmarkedsøkonomi og arbejds- og ansættelsesret.

Vil du være med i konkurrencen? 

Bedømmelsesudvalget bestod af:

  • Professor Michael Svarer, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
  • Lektor Daniel le Maire, Københavns Universitet
  • Lektor Birthe Larsen, Copenhagen Business School
  • Analysechef Claus Andersen, Beskæftigelsesministeriet
Studerende, Opslag