Nordea-fondens legat til studieophold

Nordea-fonden uddeler årligt op til 7 mio. kr. i legater til kandidatstu-derende, der tager hele eller en del af deres uddannelse i udlandet.

19.08.2019 | Marie Louise Bro Pold

Legatets skal understøtte, at den studerende kan rejse ud i verden og tage en del af sin uddannelse med henblik på at:

  • Tilegne sig faglige kvalifikationer, der ikke kan opnås på uddannelsesinstitutionen i Danmark
  • Få globalt udsyn, lære at begå sig internationalt og arbejde sammen med mennesker med en anden baggrund
  • Få gode og spændende oplevelser og erfaringer med sig i livet

For at komme i betragtning til et legat skal ansøgeren bl.a. opfylde følgende kriterier:

  • Der skal være tale om en uddannelse på kandidatniveau, og du skal under udlandsopholdet være tilknyttet en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution
  • Tager du et fuldt kandidatstudium i udlandet, skal det have en varighed på mindst et år eller to sammenhængende semestre
  • Er dit udlandsophold en del af en dansk kandidatuddannelse, skal undervisningen/praktikken være integreret og meritgivende i form af ECTS-point og vare mindst et semester
  • Du må ikke have afsluttet en kandidatuddannelse.

Der er to årlige ansøgningsfrister: 15. april og 15. oktober.

Læs mere og søg på www.nordeafonden.dk/legater eller besøg os på Facebook: www.facebook.com/nordeafonden.legat

Opslag