Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond Opslag 2019

Legat til Udlandsophold, dvs. praktik-/studieophold, forskningsophold, bacheloruddannelse, kandidatuddannelse. Ph.d. eller LLM (minus MBA)

12.06.2019 | Marie Louise Bro Pold

Jorcks Rejselegat
Legatet tildeles studerende/kandidater/ph.d., der ønsker at tage en del af igangværende uddannelse (minimum 3 måneder), en hel uddannelse eller forske (minimum 3 måneder) i udlandet.
Ansøgeren skal være akademisk dygtig, dvs. et karaktergennemsnit på minimum 8 og have en god anbefaling fra en anerkendt fagkyndig person.
Der vil blive taget hensyn til ansøgerens sociale forhold og dokumenteret økonomisk trang.


Jorcks Rejsestipendium
Bestyrelsen vil udvælge 6 til 8 ansøgere, der er akademisk outstanding og meget dedikeret til deres uddannelse/forskning, til Jorcks Rejsestipendium på 200.000 kr.

For at komme i betragtning til Jorcks Rejsestipendium, skal opholdet i udlandet være på mindst 2 semestre (8 måneder).

Bestyrelsen vil vurdere ansøgningerne på relevante karakterudskrifter, anbefalinger fra fagkyndige personer og motivationen. Det vil derudover være en fordel, hvis institutionen anbefaler studie-/forskningsopholdet.

Spørgsmål til kan mailes til Annette Bergmann, abe@danskerhverv.dk 

Personer inden for nedennævnte fagområder kan søge:

Merkantile område:
Handelshøjskolestuderende/-kandidater/ph.d. studerende, der ønsker at studere/forske i udlandet.

Teknisk videnskabelige område:
Ingeniørstuderende/-kandidater/ph.d. studerende, der ønsker at studere/forske i udlandet.

Ansøgninger inden for de produktionstekniske- og tilgrænsende faglige områder - herunder digitalisering vil blive prioriteret højt.

Jura, medicin (cand.med.), samfundsvidenskab (statskundskab):
Kandidatstuderende/ bachelorer/kandidater/ph.d. studerende, der ønsker at studere/forske i udlandet.

Ansøgningsperiode: 1. august til 15. september 2019
Der skal søges elektronisk via www.fonde.danskerhverv.dk. under formålet: Udlandsophold for henholdsvis: ingeniør eller merkantil, jura, samfundsfag, medicin.

Spørgsmål til kan mailes til Annette Bergmann, abe@danskerhverv.dk

Opslag