Valg af vejleder og emne

bachelor's thesis contract

Registration form
Vejleder / Supervisor
Der er indgået aftale med vejlder /Agreement have been made with supervisor*
Gruppe ansvarlig / Head of project group
Studium/ Study*
Medforfatter 1 / Co-writer 1
Studium/ Study
Medforfatter 2 / Co-writer 2
Studium/ Study
Medforfatter 3 / Co-writer 3
Studium/ Study
-