Speciale

Specialet er den mest selvstændige del af din kandidatuddannelse. Specialet kan tage udgangspunkt i empirisk materiale eller en systematisk undersøgelse af en teoretisk emne baseret på eksisterende litteratur. Du kan finde mere information om specialet i fagbeskrivelsen 'Master's thesis' i AU's kursuskatalog.

Alle studerende bliver automatisk tilmeldt specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen. Specialet afslutter som udgangspunkt uddannelsen.

Der er dog én undtagelse, nemlig speciale - cand.soc.: Læser du Erhvervsøkonomi med tilvalg og tager du et kandidattilvalg med rammeudvidelse (dvs. uden for Aarhus BSS), vil du blive tilmeldt specialet på 5. semester.

Aflevering - forårssemester

Tidslinje:

 • Frist online tilmeldingsblanket: 1. december
 • Tildeling af vejleder: December eller januar
 • Frist for aflevering af problemformulering: Aftales med vejleder
 • Afleveringsfrist 1. forsøg: 1. juni
 • Afleveringsfrist 2. forsøg 1. september
 • Afleveringsfrist 3. forsøg 1. december

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen. 

Aflevering - efterårssemester

Tidslinje

 • Frist for online tilmeldingsblanket: 1. juni
 • Tildeling af vejleder: Start juni
 • Frist for aflevering af problemformulering: 15. august
 • Afleveringsfrist 1. forsøg: 1. januar
 • Afleveringsfrist 2. forsøg: 1. april
 • Afleveringsfrist 13 forsøg: 1. juli

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen. 

Eksamensforsøg

Hvis du ikke afleverer dit speciale indenfor tidsfristen bliver du automatisk tilmeldt dit andet eksamensforsøg. Problemformuleringen revideres, men skal fortsat ligge indenfor samme emneområde. Den nye problemformulering skal godkendes af din vejleder. Når den nye problemformulering er godkendt fastsættes en ny afleveringsdato, som ligger tre måneder efter den oprindelige afleveringsfrist (som var dit første eksamensforsøg).
Hvis du ikke afleverer dit speciale her (dit andet eksamensforsøg), gentager proceduren sig ved dit tredje eksamensforsøg. Du har i alt tre eksamensforsøg.

Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ændret problemformulering, der skal godkendes af din vejleder. Du skal ikke udfylde registreringsblanketten ved 2. og 3. eksamensforsøg, men du bedes i stedet kontakte din vejleder.  Der er en frist på 3 måneder, regnet fra bedømmelsesdatoen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet.  
Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.

Din vejleder vil informere dig om årsagen til denne bedømmelse og vejlede dig i, hvordan du kan forbedre dit speciale, så du kan opnå en bedre karakter og dermed bestå. Du skal herefter aflevere en revideret problemformulering, som fortsat skal ligge indenfor samme emneområde. Den reviderede problemformulering skal sendes direkte til din vejleder.

Hvis du ikke består dit andet eksamensforsøg, gentager proceduren sig ved dit tredje eksamensforsøg. Du har i alt tre eksamensforsøg.

I forbindelse med andet og tredje eksamensforsøg, skal problemformuleringen, jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 8, revideres. Dvs. at der skal afleveres en kort redegørelse på maksimalt én side om, hvordan problemformuleringen er ændret.

Du finder afleveringsfristerne for 1., 2. og 3. eksamensforsøg i boksene herover.