Vejleder

Økonomi
Studerende uden linjebetegnelse og med linjebetegnelsen 'Economics' eller 'Management':

Din specialevejleder skal være en af de fastansatte undervisere (adjunkter, lektorer eller professorer) ved Institut for Økonomi (ECON) eller Institut for Virksomhedsledelse (MGMT).

Studerende som ønsker at benytte en ekstern vejleder, dvs. en der ikke er ansat ved et af de to ovennævnte institutter, skal kontakte Sidse Nielsen, skjn@econ.au.dk.

Studerende med linjebetegnelsen 'Public policy'

Du skal som udgangspunkt have en specialevejleder fra Institut for Økonomi. Dog kan du også få en medvejleder ved Institut for Statskundskab, hvis der skrives i et politologisk emne. Hvis du vil skrive et speciale med en hoved- og medvejleder, er det et krav, at hvert af de to fagelementer skal indgå med en vis vægt. Som en tommelfingerregel skal det medvejledte fagelement udgøre mindst en tredjedel af det samlede speciale.

Ved spørgsmål om dette, er studerende velkomne til at kontakte Sidse Nielsen (skjn@econ.au.dk).

Eksterne vejledere godkendes kun i særlige tilfælde.

Det er ikke muligt at modtage vejledning forud for starten på specialeskrivningen.

Erhvervsøkonomi (Cand. soc.)
Din specialevejleder skal være en af de fastansatte undervisere (adjunkter, lektorer eller professorer) ved Institut for Økonomi (ECON) eller Institut for Virksomhedsledelse (MGMT).

Ved spørgsmål om dette, er studerende velkomne til at kontakte Sidse Nielsen (skjn@econ.au.dk).

Alle studerende
Studerende som ønsker at benytte en ekstern vejleder, dvs. en der ikke er ansat ved et af de to ovennævnte institutter, skal kontakte Sidse Nielsen, skjn@econ.au.dk.