Vejleder

Økonomi (studerende uden linjebetegnelse og med linjebetegnelsen 'Economics')

Du kan orientere dig om, hvilke vejledere ved Institut for Økonomi du kan vælge, og hvilke emner de kan vejlede inden for, i den liste, der gøres tilgængelig på studieportalen forud for registrering af dit speciale (se link til højre på denne side). Du er selv ansvarlig for at finde emne og også have været i kontakt med en mulig vejleder.

OBS! Husk, at du ved registrering ønsker en vejleder. Vi kan desværre ikke garantere, at du får allokeret din ønskede vejleder, men vi bestræber os selvfølgelig på at imødekomme så mange vejlederønsker som muligt. Din endelige vejleder offentliggøres hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen på specialets Brightspace-side.

Det er ikke muligt at modtage vejledning, før specialeperioden starter.

Studerende med linjebetegnelsen 'Public policy'

Du skal både have en specialevejleder fra Institut for Økonomi og en medvejleder fra Institut for Statskundskab, da dit specialeemne skal rumme både en økonomisk og en politologisk vinkel. Begge vejledere deltager i det mundtlige forsvar på lige fod.

Ved spørgsmål om dette er studerende velkomne til at kontakte Institut for Økonomi (studadm@econ.au.dk). Er du i tvivl om, hvilke krav der stilles til et tværfagligt politologisk-økonomisk speciale? Her kan du finde en vejledning til specialet, som supplerer den til enhver tid gældende studieordning. 

For registrering af medvejleder se afsnittet ”Tilmelding”.