Eksamensplaner - Bachelor og Kandidat

Dato for næstkommende eksamensplan

Den foreløbige reeksamensplan for V22-23 offentliggøres d. 23. januar 2023.

Eksamensplanerne opdateres løbende

Kun datoer offentliggjort i eksamensplanerne på studieportalerne er gyldige.

Efter offentliggørelsesdatoen vil der fortsat kunne forekomme ændringer i eksamensplanerne. Det er derfor vigtigt, at du tjekker eksamensplanerne løbende igennem eksamensperioden.

Økonomi - Bachelor og Kandidat


Projektfag

Deadline for aflevering af projektopgaver er henholdsvis 15. maj og 15. december.