Bachelor studiestart

Velkommen til Aarhus BSS
Økonomi

Velkommen til
Aarhus BSS

Økonomi


Velkommen til dit nye studie på Økonomi!

Det første du skal gøre som ny bachelorstuderende, efter du har modtaget dit optagelsesbrev, er at bekræfte din studieplads (gælder ikke tilvalgsstuderende)!
Her på siden finder du al relevant information i forbindelse med din studiestart og rusuge. Hold dig orienteret på denne side helt frem mod studiestart, da der kan ske ændringer i mødetid og program mv.

Corona
Der er ikke krav om at fremvise coronapas på Aarhus Universitet. Men vi opfordrer alle til at have gyldigt coronapas op til studiestart og til løbende at blive testet under studiestartsaktiviteterne. Dette er for bedst muligt at passe på hinanden og skabe en god og tryg studiestart.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Kontakt

Få en virtuel intro

Allerede før studiestarten, kan du påbegynde AU's online introduktion til studiestarten, og få svar på nogle ting som er rare at vide inden du starter.

Forløbet hedder Study@AU og består af 4 moduler, som giver dig indblik i din uddannelse, universitetet, relevante IT-platforme og de fællesskaber, du kan blive en del af på Aarhus Universitet. Du kan tilgå introduktionsforløbet via Brightspace fra midten af august.

Velkommen til Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Velkomsthilsen fra Dekanen

Velkommen til Aarhus BSS  Aarhus Universitets fakultet med fokus på business and social science.

Dekan på Aarhus BSS, Thomas Pallesen, byder dig velkommen som studerende ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Læs mere

Vi glæder os til at byde jer velkommen til Aarhus BSS (School of Business and Social Sciences).

Aarhus BSS er ét af Aarhus Universitets fem fakulteter. Fakultetet samler de kernefaglige forskningsområder inden for erhverv og samfundsvidenskab og huser discipliner som f.eks. økonomi, erhvervsøkonomi, business technology, jura, statskundskab og psykologi.

Vores uddannelser er placeret blandt de absolut bedste ifølge de mest anerkendte internationale ranglister. Denne position kræver, at vi har høje standarder i vores forskning og undervisning, og at vi uddanner dygtige kandidater med stærke kompetencer til at varetage en bred vifte af funktioner på de nationale og globale arbejdsmarkeder. Vi lægger stor vægt på, at rammerne for vores uddannelser er et levende og inspirerende studiemiljø, og det gælder både i forhold til det sociale liv og det faglige udbytte af uddannelserne.

Vi glæder os over at kunne byde velkommen til vores studerende på campus, og vi vil gøre vores bedste for at give jer en god start på studielivet, samtidigt med, at det foregår under de rammer vi nu engang har. Et godt studieliv handler ikke kun om uddannelsens faglige indhold, men også om de menneskelige relationer og sociale oplevelser, der følger med. Vi kender endnu ikke rammerne for efterårssemesteret, men der er blandt andet grundet vaccinationsprogrammet grund til optimisme.

Som studerende på Aarhus BSS kan I drage nytte af de mange muligheder, der følger med det at være en del af et stort, internationalt orienteret fakultet med mange forskningsområder.

I bliver en del af et internationalt miljø og undervist af forskere, der hører til blandt de førende i verden inden for deres specifikke forskningsfelt. Derudover ser vi det som en af vores fornemste opgaver at pleje vores relationer til omverdenen, ikke mindst til virksomheder og organisationer i lokalområdet, så vi kan skabe gode muligheder for jer som studerende. Det er til gavn for jer, hvad enten I ønsker et praktikforløb eller på anden vis at komme i tættere kontakt med en kommende arbejdsgiver.

Jeg ønsker jer held og lykke i fremtiden, jeg er meget glad for, I har valgt at studere på Aarhus BSS, og jeg er overbevist om, at det vil ruste jer godt til fremtiden.

Med venlig hilsen
Thomas Pallesen, Dekan, Aarhus BSS

Studielederens velkomst

Jeg vil gerne byde dig velkommen til økonomistudiet ved Institut for Økonomi, hvor du får en enestående mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt.

”I Danmark har vi begrænsede naturressourcer, så det, vi skal leve af, er vores kloge hoveder”. Det er en påstand, man ofte hører, og selv om den måske er lidt forenklende, er den heller ikke helt ved siden af. En veluddannet befolkning er et af danskernes bedste våben i kampen om at klare sig godt i en stadigt mere globaliseret verden, og her er udfordrende universitetsuddannelser helt essentielle for at tilvejebringe brugbar viden og kompetencer. Økonomistudiet ved Institut for Økonomi forsøger netop at udfordre de studerende, så du efter en velgennemført uddannelse vil stå̊ med viden og kompetencer, der efterspørges i stor stil i såvel den private som den offentlige sektor i ind- og udland.

Du træder i dag ind i universitetsverdenen, og det kan føles som en stor omvæltning. Du er ikke længere en elev, som går i skole, men studerende på et universitet, og det fordrer en helt anden grad af selvstændighed og ansvar for egen læring, end du har været vant til på din ungdomsuddannelse. For at du kan få den bedste overgang fra ungdoms- til universitetsuddannelse, har vi arrangeret et omfattende rusprogram. Vores ønske er hermed, at du kommer godt i gang med dit studium, således at du vil glæde dig til de faglige udfordringer og de nye menneskelige relationer i de kommende år.

På Institut for Økonomi skal du være en del af et fagligt fællesskab, hvor underviserne er forskere, der gennem deres undervisning formidler den nyeste viden til dig som studerende. Du skal ikke blot lære ny viden, du skal også̊ lære at frembringe ny viden. I begyndelsen af studiet foregår frembringelsen af viden under meget kontrollerede forhold eksempelvis gennem øvelsesopgaver, som man diskuterer på øvelsestimer. Når du kommer længere hen på studiet, slækker vi på de kontrollerede forhold og giver dig lov til at arbejde på projekter, som du selv har valgt ud fra dine faglige interesser.

Kandidater i økonomi fra Institut for Økonomi fremhæver selv, at en af årsagerne til deres succes på arbejdsmarkedet er, at de evner at analysere komplicerede problemstillinger. Det er en kompetence, som man opbygger metodisk, når man lærer at frembringe ny viden. En stor fordel ved at kunne overskue komplicerede sammenhænge er, at man kan bruge denne evne i mange forskellige sammenhænge. Du skal ikke bare lære at reproducere det, andre har udtænkt; du bliver selv i stand til at levere nye resultater og dermed viden. Det er hovedforklaringen på, hvorfor kandidater i økonomi fra Institut for Økonomi er beskæftiget i vidt forskellige virksomheder, brancher og lande. Jeg håber, udover alle kompetencerne, som en økonomiuddannelse fra Institut for Økonomi giver dig, at du får en daglig glæde i dit kommende studieliv.

Med venlig hilsen
Michael Svarer
Studieleder for økonomi

Russekretærernes velkomst

Hjerteligt velkommen til dig, den nye økonomistuderende. Studielivet står for døren, og vi glæder os til at præsentere dig for det unikke studieliv her på Institut for Økonomi, som du bestemt kan glæde dig til at blive en del af. I de kommende år vil du udvikle dig både fagligt og socialt. Du vil få et væld af gode oplevelser, faglige udfordringer og fordybelse i det, du interesserer dig for – studielivets mange facetter ligger og venter på dig.

Til at introducere dig for studiet har vi ansat 12 forrygende tutorer, som vil være din livline, når mængden af information kan virke uoverskuelig. Spørg dem om alt, du kan komme i tanke om – det er det, de er her for, og de vil hjertens gerne hjælpe!

Vi har sammen med tutorerne brugt sommeren på at arrangere rusugen for jer. Rusugen forløber i år i uge 35 fra mandag den 30. august til fredag den 3. september. Rusugen vil være en blanding af faglige og sociale arrangementer rundt omkring på Campus Fuglesangs Allé. Du vil i disse dage stifte bekendtskab med det universitetsmiljø, som du i de næste mange år skal færdes i.

Rusugen drejer sig ikke kun om alkohol eller konkurrencer om, hvem der hurtigst kan bunde en øl. Rusugen er for alle, og det centrale for os er, at alle nye studerende får en god og mindeværdig rusuge. Vigtigst er det, at vi i denne uge vil sørge for, at du får det sjovt sammen med alle dine nye studiekammerater. Dette er med til at danne grundlaget for det sociale fællesskab på studiet, der vil gøre de fede tider endnu federe, og de hårde tider nemmere at komme igennem. Rusugen er nogle fantastiske dage, som du absolut ikke må gå glip af! Vores bedste råd er, at du deltager aktivt i rusugen, så du på bedste vis lærer dine nye medstuderende at kende.

Samtidig vil du blive præsenteret for det pulserende sociale liv på studiet med de mange forskelligartede foreninger, som også er med til at danne rammerne for vores unikke studieliv på økonomi.

Udover rusdagene har vi planlagt en hyttetur i efteråret, hvor du skal afsted med dine medstuderende og tutorerne. Hytteturen vil være en weekend fyldt med en masse sjove aktiviteter, og der vil være rig mulighed for at lære dine studiekammerater endnu bedre at kende.

Hytteturen finder sted fra fredag den 17. september til søndag den 19. september; hold derfor denne weekend fri.

Her på studiestartsiden finder du al information, der kan hjælpe dig igennem den første tid på studiet.

Du kan blandt andet læse mere om de fag, du skal undervises i på første semester, og finde information om de mange foreninger, der findes på instituttet. Derudover kan du finde programmet for rusdagene og få sat ansigt på dine tutorer.

Vi håber, at du, sammen med tutorerne og dit nye hold af medstuderende, får en fantastisk uge med masser af spændende indslag og nye mennesker. Så glæd dig – for det gør vi!

De bedste hilsner
Emilia Østergaard Ehrhorn Olsen & Christopher Schøning

Alt om din rusuge og studiestart

Program for rusugen

Studiestarten indledes af en rusuge, hvor du får mulighed for at lære dine nye medstuderende at kende. Din rusuge starter mandag den 30. august 2021 kl 8.45. Vi opfordrer alle til at deltage i rusugen, da det er en fantastisk måde at møde alle dine nye medstuderende på.

Derudover afholdes en hyttetur for alle nye studerende på Økonomi fra fredag den 17. til søndag den 19. september i uge 37. Mere information om denne følger i rusugen.

Se hele programmet

På Aarhus BSS er der en alkoholpolitik i forbindelse med alle former for rusaktiviteter for at sikre, at studiestarten foregår ansvarligt. Læs alkoholpolitikken her.

Mandag

08.45 Velkomst og fotografering Fuglesangssalen 
10.15 Samling på holdene + frokost Holdlokaler i M & D
12.00-12.15 Oplæg ved Økonomisk Forening (ØF) Auditorium M3 
12.15-13.30 Oplæg om fagene ved forelæserne  Auditorium M3 
14.15-17.30 Park Olympics Botanisk Have
19.00-01.00 Velkomstfest m. spisning, i samarbejde med ØF Fuglesangssalen


Tirsdag

09.30-11.00 Morgenmad på holdene Holdlokaler i M & D
11.00-12.00 Tutoroplæg Holdlokaler i M & D
12.00-12.45 Oplæg ved Cand.Oecon Auditorium M3
12.45-13.30 Frokost Holdlokaler i M & D
13.30-14.15 Oplæg ved Michael Svarer Auditorium M3 
14.30-16.30 Foreningscrawl Campus
19.00-24.00 ”Comedy Night" og spilaften S- & R-bygninger

Onsdag

08.00-10.00 Morgenmad på holdene Holdlokaler i M & D
10.30-10.45  
Oplæg ved Oeconrådet
Auditorium M3
10.45-11.00 Oplæg ved StudenterLauget Auditorium M3 
11.00-11.15 Præsentation af Studievejledningen Auditorium M3 
11.15-11.30 Præsentation af BSS Books Auditorium M3
11.30-12.15 Frokost Holdlokaler i M & D
12.15 -13.00 Oplæg ved Cand.Oecon Auditorium M3 
13.00-14.30 Udklædning med søsterhold Holdlokaler i M & D
14.45-17.30 Westerndysten Universitetsparken
18.00-19.00 Spisning med "søsterhold" Holdlokaler i M & D
20.00 Privatfestpå Hornsleth  Hornsleth, Klostergade

 

Fredag

10.00-12.00 IT-oplæg og besøg hos BSS Books Holdlokaler i M & D
12.00-15.00 Aktivitetsdag Fodboldbaner ved BSS
15.00-20.00 Fredagsbar Konverterbar
20.00-23.00 Fest for alle økonomer på Heidi's Heidi's Bier Bar, Klostergade

Find vej første dag

Den første dag mødes vi ved Fuglesangssalen, bygning 2625 (F) på Fuglesangs Allé 4.

Alle dine tutorer står klar til at guide og tage imod dig!

Se kort

Mød dine tutorer

Dine russekretærer og tutorer har ansvaret for din rusuge, og de fører dig igennem hele ugens program. De er studerende på din egen studieretning, og de kan hjælpe dig med de mange forskellige spørgsmål, som du kan have omkring studiet og selve studiestarten. Dine tutorer er ikke kun dine tutorer i rusugen, men også igennem hele dit studieforløb.

Se hele tutor-teamet her

Betaling af Rusugen

Prisen for rusarrangementet er 650 kr. Heri er inkluderet betaling for frokost mandag til onsdag, morgenmad tirsdag og onsdag samt aftensmad mandag og onsdag. Derudover er alle arrangementer, der vil foregå i rusugen, og selve hytteturen i uge 37 inkluderet.

SÅDAN BETALER DU:

 • Gå ind på hjemmesiden: events.au.dk/rus2021/signup Her sætter du kryds ved, at du ønsker at deltage i rusarrangementet.
 • Acceptér betalingsbetingelserne.
 • Indtast navn, telefonnummer, studienummer og studiemail. (OBS: Det er vigtigt, at du angiver dit fulde navn. Dit studienummer finder du i den mail/brev, du modtog, da du blev optaget på studiet. Du vil også kunne se dit studienummer på mitstudie.au.dk inden studiestart.)
 • Betal med betalingskort og tryk godkend. Du vil herefter modtage en kvittering, der bekræfter, at du nu er tilmeldt rusarrangementet 2021 på Institut for Økonomi.

Tilmeldingen er bindende.

Betalingsfrist er den 25. august.

Huskeliste til rusugen

Inden Rusugen

 • Læs al information på studiestartsiden grundigt.
 • Tilmeld dig Facebook-siden ”Nye Økonomistuderende 2021”.
 • Følg os på Instagram: @oeconrussek.
 • BETAL for rusugen inden den 25. august 2021. Hvis du har spørgsmål, så skriv til
  oecon-russek@econ.au.dk.

__________

Medbring til Rusugen:

 • Hver dag: Vanddunk og gerne en snack eller to til at holde dampen oppe.
 • Mandag: Idrætstøj til parkløbet (der er mulighed for omklædning) og tøj til om aftenen, hvis du bor et stykke væk.
 • Onsdag: Medbring igen tøj til om aftenen, da det kan være svært at nå hjem.
 • Fredag: Medbring din computer og sportstøj (der er mulighed for omklædning).

__________

Et par gode råd til rusuge og studiestart

INDEN RUSUGEN

 • Sørg for at have helt fri i rusdagene! Det er fedt at have muligheden for at kunne være fuldt ud med i rusugen.
 • Slap af! Alle er lige så nervøse som dig. Det skal nok gå, og dine tutorer skal nok besvare alle dine spørgsmål.
 • Vær forberedt! Få det rigtige tøj og sko med. Vi har parkløb mandag, hvor det kan være en god ide at have idrætssko og -tøj med til dagen.

__________

UNDER RUSUGEN

 • Kom som du er! Rusugen er et meget afslappet arrangement, og stemningen midt på dagen er mest til shorts og t-shirt. Der er ingen grund til at troppe op i dit stiveste puds.
 • Vær åben! Der er ikke særlig stor chance for, at du kommer på hold med dine fire bedste gymnasiekammerater, så snak med folk – jo flere du lærer at kende, des sjovere bliver rusugen.
 • Pres dig selv en smule men ikke alt for hårdt! Selvom det kan være fristende at sove længe, så gør du dig selv en bjørnetjeneste ved ikke at deltage. Du går nemlig glip af en masse spændende arrangementer, der er relevante for dit studieliv. Men det gælder om at finde balancen. Alle arrangementer i rusugen er frivillige, og du bestemmer også selv om du vil drikke alkohol, sodavand eller andet. Rusugen er for alle!

__________

EFTER RUSUGEN

 • Stres af! Følg undervisningen, og læs det meste, men sid ikke oppe til klokken 3 om natten, fordi du mangler det sidste kapitel i mikroøkonomi.
 • Brug din læsegruppe! Læsegruppen er vigtig; både i hverdagen, når du diskuterer pensum og laver opgaver, men den er også en stor støtte i eksamensperioden. Benyt studiegruppe-rotationsordningen (som du kan læse mere om under “Kort og godt om dit nye studie”) til at sammensætte den bedste læsegruppe, så I fagligt og socialt matcher hinanden.
 • Hold dampen oppe! Økonomi er et socialt studie, og der sker en masse i løbet af semestret. Tag med til alle de faglige og sociale arrangementer, du kan overkomme. På den måde lærer man hurtigt de andre årgange på studiet at kende, og studielivet bliver meget sjovere.
 • Brug også dine tutorer efter rusugen! De holder aldrig op med at være dine tutorer, og de kan forhåbentligt hjælpe dig med eventuelle studiekvaler eller henvise til nogle, der kan – og de vil rigtig gerne fortsætte med at feste og hygge med dig.

Kom godt igang på Aarhus BSS

Sådan holder du dig orienteret

Mitstudie.au.dk
Mitstudie.au.dk er din samlede indgang til studieinformation og selvbetjeningssystemer, der giver dig et personaliseret overblik over din undervisning, skema, meddelelser og arrangementer. Her får du også direkte adgang til andre platforme, for eksempel STADS og Brightspace. Du kan også bruge mitstudie.au.dk på mobil eller tablet, og du skal kun logge på én gang for at få adgang til det hele.

___

BrightSpace
Brightspace er en fælles online læringsplatform for undervisere og studerende. Platformen giver blandt andet mulighed for nem adgang til gruppearbejde og giver dig mulighed for at sende og modtage beskeder. Det er her, din underviser kan informere om skemaændringer og lægge undervisningsmateriale op. Det er derfor vigtigt, at du tjekker Brightspace ofte. (Brightspace er den nye læringsplatform på Aarhus Universitet og erstatter det tidligere Blackboard).

___

Studieportalen
Studieportalen er det website, du er på nu. Du finder alle officielle informationer og procedurer via venstremenuen, blandt andet studieordninger, studievejledning, information om udveksling, eksamensplaner og -regler, alt om dit studiemiljø samt nyheder og arrangementer for dig som studerende. Vi anbefaler, at du tjekker studieportalen, hvis du søger officiel information om dit studie.

___

Din AU-mail
Alle studerende på Aarhus Universitet får en AU-mailadresse (studienummer@post.au.dk). Det er vigtigt, at du bruger denne e-mail, når du fx skriver til studievejledningen og lignende. Det er også vigtigt, at du tjekker din AU-mail, hvor Aarhus Universitet kan sende dig vigtig information.
Få hjælp og vejledning på dit studie

Studievejledningen
Du er altid velkommen hos studievejledningen, når du har studiemæssige spørgsmål fx vedrørende eksamen, studieregler, orlov, barsel, studieplanlægning, dispensationer, sociale udfordringer mv. På studievejledningen har vi tavshedspligt, så alt, hvad du siger, forbliver fortroligt.


Aarhus BSS Student Services
Her kan du få hjælp og vejledning, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse. Du kan bl.a. få hjælp til karakterudskrifter, verificering af uddannelse, fag- og eksamenstilmelding, dispensationsansøgninger og meget andet.


Vejledning om studiejobs og karriereveje
Som studerende er du altid velkommen til at tage en uforpligtende snak med din job- og karrierevejleder om alt fra studiejobs til dit fremtidige arbejdsliv. Når du melder dig ind i vores alumnenetværk, modtager du også invitationer i løbet af din studietid til relevante arrangementer.


Vejledning og hjælp til udvekslingsophold
I løbet af din studietid er det muligt at tage på et studieophold i udlandet. Et semester i udlandet vil uden tvivl kunne give dig en masse både på det personlige og akademiske plan. Aarhus BSS International står klar til at hjælpe og vejlede dig igennem hele processen. Du vil i løbet af dit studie blive præsenteret mere konkret for dine muligheder for udveksling.


Andre former for vejledning og rådgivning

 • Studenterpræsten tilbyder gratis, fortrolige samtaler til alle studerende om alt fra præstations- og eksamensangst, sorg, ensomhed, modløshed eller andet der gør, at du kan have brug for én at tale med.
 • Specialpædagogisk støtte (SPS) er et tilbud til studerende med en funktionsnedsættelse eller et særligt behov for støtte fx inden for læse-/skrivevanskeligheder, fysiske, psykiske eller neurologiske lidelser.

IT, boghandel og bibliotek

IT-support

Som studerende ved Aarhus BSS bliver IT en central del af dit studieliv, og du er altid velkommen til at kontakte IT-supporten. IT-supporten kan hjælpe dig med alt fra brugernavn og passwords, din webmail, adgang til det trådløse netværk via Eduroam og meget mere. Der tilbydes desuden forskellige IT-kurser, hvilket du finder mere information om på facebook.com/BssKurser.

IT-supporten findes både på Fuglesangs Allé (bygn. 2628) og på Bartholins Allé (bygn. 1322).


Boghandel

Du kan købe bøger ved BSS Books, som er boghandlen på Fuglesangs Allé. BSS Books har bøgerne til pensum i de forskellige fag. De tilbyder 10% studenterrabat på næsten alle bøger. På bssbooks.dk finder du bogliste med, hvilke bøger du skal bruge til dit 1. semester. Det er en god idé at købe bøger allerede inden studiestart.
Mere information om boghandlen følger i introduktionsforløbet.


Bibliotekerne - AU Library

På AU Library tilbyder vi dig:

 • Online og fysisk adgang til en stor mængde akademisk information og litteratur
 • Læsepladser til individuelle studier og gruppearbejdspladser
 • Undervisning og hjælp til at styrke din akademiske informationskompetence
 • Hjælp til at søge, finde, vurdere og organisere akademisk information og litteratur.

_______

De to biblioteker i Aarhus, som er tilknyttet Aarhus BSS finder du på:

http://library.au.dk/biblioteker/bartholins-alle

Skema og beskrivelser af fag

Timeplaner
Du finder altid dine timeplaner (dit skema) her på studieportalen under menupunktet Undervisning > Timeplaner. Der kan forekomme ændringer i timeplanerne, og derfor er det vigtigt løbende at tjekke dine timeplaner.

Fagbeskrivelser
Konkrete beskrivelser af alle de forskellige fag finder du i kursuskataloget under Undervisning > Kursuskatalog. Her kan du også få et overblik over pensum i de forskellige fag.

Forstå Aarhus BSS, Aarhus Universitet

________

 

Aarhus BSS er ét af de fem fakulteter på Aarhus Universitet og samler de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske discipliner. Fakultetets officielle navn er School of Business and Social Sciences, men i daglig tale bruges Aarhus BSS.

Aarhus BSS huser 6 institutter, som er Institut for Økonomi, Institut for Statskundskab, Institut for Virksomhedsledelse, Psykologisk Institut, Juridisk Institut og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Code of Conduct

Code of Conduct for studerende ved Aarhus BSS beskriver de grundlæggende værdier og forventninger til de studerendes adfærd, når de færdes på universitetets arealer eller optræder som repræsentanter for Aarhus Universitet. Alle studerende forventes at respektere og leve op til de adfærdsmæssige værdier inden for læring, samvær og i forhold til omverdenen.

Kort og godt om dit nye studie

Undervisningen

Gennem de første to år på universitetet vil du have omkring 20 timers undervisning om ugen. Derudover vil der være en række opgaver, der skal løses hver uge. Sammenlignet med ungdomsuddannelserne vil du opleve, at livet som universitetsstuderende kræver en stor mængde selvdisciplin, idet du ikke får standpunktskarakterer, så du kan bedømme dit niveau undervejs. Vi anbefaler derfor, at du tidligt får oprettet en god arbejdsrytme, så du både får tid til dit faglige og sociale liv. Det er en god idé at diskutere det svære teoretiske stof sammen, og hjælpe hinanden i f.eks. studiegrupper.

Litteraturen skal du selv købe og meget af litteraturen til pemsum er på engslek. Du kan bestille bøger til første semester allerede inden studiestarten på BSS Books, som har lister over de bøger du skal bruge.

Generelt består bacheloruddannelsen af to undervisningsformer: forelæsninger og holdundervisning.

Forelæsninger

På bacheloren foregår alle forelæsninger i et auditorium, hvor en underviser fremlægger hovedpointerne indenfor et givent fagligt emne til studerende fra samme årgang for derved at give de studerende et overblik over et bestemt fagområde. Dette foregår som oftest ved envejskommunikation, hvor underviseren taler, og de studerende lytter. Det er svært at få en meningsfyldt dialog i gang mellem underviseren og så mange tilhørere, men bliver der sagt noget, man ikke forstår, er man altid velkommen til at spørge – enten under forelæsningen eller i pausen. Husk, du er sikkert ikke den eneste, der sidder med samme spørgsmål.

Læs stoffet til den pågældende forelæsning hjemmefra og få på den måde mest muligt ud af forelæsningen.Holdundervisning

Allerede fra første dag på uddannelsen bliver alle fordelt på øvelseshold. Et hold består af ca. 25-30 studerende. Det første år afholdes der i hvert fag øvelsestimer for de respektive hold. I de efterfølgende år vil det kun være i udvalgte fag.

I øvelsestimerne underviser en ældre studerende; en instruktor, der skal hjælpe dig til at forstå stoffet bedre. Øvelsestimerne foregår ved at forelæseren på forhånd har stillet nogle opgaver, som du og resten af dit hold forbereder hjemmefra og skiftes til at gennemgå på tavlen. Her vil instruktoren hjælpe med de svære opgaver, svare på spørgsmål til pensum samt sikre, at det, der gennemgås på tavlen, er korrekt.

Øvelsestimerne er en god hjælp til at forstå stoffet – så udnyt tiden til øvelsestimerne, mød velforberedt op og gå til tavlen. På denne måde sikrer du dig, at du kommer igennem det vigtigste af pensum.Studiets opbygning

Kort introduktion til dine første fag

Økonomiske principper

Økonomiske Principper er et fag, der giver indsigt i de fleste store økonomiske spørgsmål på 14 uger. Uden brug af avancerede metoder vil faget give indsigt i, hvordan økonomisk teori kan anvendes til at besvare nogle af tidens store spørgsmål, herunder hvordan sikrer vi en bæredygtig økonomisk fremtid, der sikrer økonomisk velstand for alle under hensyntagen til klima, miljø og en retfærdig indkomstfordeling.

Matematiske og statistiske principper

Faget gennemgår basale matematiske og statistiske koncepter, som er relevante for økonomer. Første halvdel af faget introducerer vigtige matematiske redskaber, såsom differentiation, integration, komparativ analyse og optimering af funktioner af flere variable. I anden halvdel af faget vil vi først studere sandsynlighedsteori (grundlæggende begreber, stokastiske variable, fordelinger) og dernæst statistik (estimatorer, konfidensintervaller, hypotesetests). Matematiske og Statistiske Principper er et ”værktøjsfag”, som vil være med til at forberede jer til fremtidige fag på uddannelsen.

Regnskab

Faget kigger både på internt og eksternt regnskab. For økonomer er regnskabsinformationer for virksomheder en guldgrube. Regnskabsinformation kan indsamles og analyseres med henblik på at træffe den optimale beslutning om et konkret problem for en konkret virksomhed – både internt og eksternt. 

Studieteknik og studiegruppeordning

Studieteknik
Alle førstesemesters-økonomistuderende inviteres til et arrangement om studieteknik, som afholdes af Institut for Økonomi i samarbejde med Center for Educational Development. Det er en mulighed for at blive klogere på det at studere på universitetet. Det afholdes senere på efteråret (oktober eller november), når I så småt har vænnet jer til at studere på universitetet.

Mere information følger senere på semesteret.
__________

Brush-up matematikkursus
De to første lørdage i september, (d. 11. og d. 18.), er der en særlig mulighed for at genopfriske matematikken fra din ungdomsuddannelse. Dette er særligt relevant, hvis du blev student for mere end ét år siden. Der er arrangeret særlige brush-up-cafeer, hvor du kan få hjælp til regne opgaver i matematikpensum fra gymnasiet. Det er frivilligt at deltage, men kan varmt anbefales.

Mere information følger i rusugen.
__________

Studiegruppeordning
Hjælp til at finde den bedste studiegruppeer et unikt tilbud til dig, som skal studere Økonomi.

På Institut for Økonomi har Oeconrådet lavet en studiegrupperotationsordning, som du kan deltage i de første fire uger af studiet. Her vil du hver uge blive sammensat med nye studerende fra dit eget hold i en gruppe. Efter de fire uger vil du bedre kunne sammensætte din studiegruppe. Ordningen skal ses som en hjælp til at få sammensat en faglig optimal studiegruppe. Dette er et tilbud, og det er derfor frivilligt, om du ønsker at deltage i ordningen. Men vi kan kun opfordre til det, da det, udover at give dig mulighed for at lære dine medstuderende at kende, giver dig en unik mulighed for at lære dig selv at kende i gruppesammenhænge!

Mere information følger i Rusugen.

Livet på campus

Studenterforeninger

Et af de helt særlige kendetegn på Institut for Økonomi er det unikke og fællesskabende foreningsliv blandt studerende, som er med til at berige studielivet for mange studerende. Ved at være en del af foreningslivet kan du bidrage til at udvikle spændende arrangementer – faglige som sociale – og du får desuden et bredt netværk på tværs af årgange og studieretninger.

Du kan se frem til at blive præsenteret for foreningerne i din Rusuge på foreningsløbet.

Find rundt på campus

Find rundt på campus Fuglesangs Allé

 • M-bygningen (2628)
  Her finder du de fleste auditorier på Fuglesangs Allé.
 • U-bygningen (2636)
  Her findes ét stort auditorium i kælderen, men ellers er U-bygningen hovedsageligt kendt for alle de mange undervisningslokaler.
 • D-bygningen (2623)
  Her finder du biblioteket, hvor du kan finde relevant litteratur eller benytte dets læsepladser.
 • S-bygningen (2610)
  Denne bygning er hjertet af campus Fuglesangs Allé. Her er der mange grupperum og læsepladser for de studerende. Derudover findes campus-kantinen Caf’Inn også i denne bygning.
 • R-bygningen (2640)
  Her holder langt de fleste økonomistuderende til i løbet af en læsedag på universitetet. Stemningen er derfor altid i top. Samtidig er R-bygningen også stedet for langt de fleste foreningskontorer, hvor man  altid er velkommen til at svinge forbi til en kop kaffe eller en snak.

Som ny på et ukendt sted kan det dog være svært selv at finde rundt. Derfor har AU oprettet app’en “AU Find”, som kan hjælpe dig med at finde rundt. Ellers kan man altid tage fat i en ældre studerende. De er altid klar på at hjælpe dig godt på vej.

Sociale og faglige arrangementer

De forskellige studenterforeninger arrangerer rigtig mange spændende faglige og sociale arrangementer hvert semester. Her får du blot en smagsprøve på nogle af de helt store begivenheder for økonomistuderende.

__________

Aarhus Symposium
Hvert år den første fredag i november inviteres et stærkt line-up af vigtige beslutningstagere og ledere til at dele deres erfaringer og deltage i diskussioner med ambitiøse studerende. Aarhus Symposium er en begivenhed i ekstraordinær klasse med det formål at forbinde studerende, morgendagens ledere med vigtige beslutningstagere og nutidens ledere. Hvert års symposium tager udgangspunkt i et spændende og aktuelt tema.


Børsbar
Hvert år slår Studenterlauget, Økonomisk Forening og FinanceLab sig sammen og afholder den traditionsrige fest: BØRSBAR! Denne fest kan prale af at være Aarhus BSS’ allerstørste fest.

Konceptet bag ”Børsbar” er meget simpelt: Barpriserne falder og stiger i takt med efterspørgslen. Det betyder, at prisen på en drink vil stige, hvis efterspørgslen er stor, og falde hvis efterspørgslen er lille. Du vil til hver en tid kunne følge med i prisen på fadøl, drinks, Lille Fugl og en ØF-Kande, så du er klar til at slå til, når priserne er i bund.

Børsbar er blandt mange andre events såsom Kapsejladsens udtrækningsfest og Danmarks Største Fredagsbar nogle af årets helt store højdepunkter.


Fredagsbar og fester
Ugens helt store højdepunkt er fredagsbaren Konverterbar, der hver fredag er åben fra kl. 15.00-18.00 og er samlingspunktet for hele studiet. Her er det muligt at få lagt ugens strabadser bag sig og nyde kolde øl og drinks med dine studiekammerater til yderst studievenlige priser.

Udover fredagsbaren afholdes der et par gange hvert semester fester for hele økonomistudiet. Disse fester arrangeres ofte sammen med andre studier på Aarhus Universitet, hvorfor der skabes en rigtig god stemning og samtidig rig mulighed for at danne relationer både på kryds og tværs af årgange og studier.


Kapsejlads i Universitetsparken

Kapsejladsen – Kampen om Det Gyldne Bækken er også et højdepunkt på Aarhus Universitet. Her kæmper tolv udvalgte festforeninger om at blive dette års konger af universitetsparken. Det er en dag fuld af hygge og fest med 30.000 andre studerende. Det er officielt den største universitetsbegivenhed i hele Nordeuropa.

Mød to medstuderende

Du kan møde Emilie og Jacob fra institut for Økonomi, og høre deres fortællinger fra studielivet på Økonomi. 


Mød Emilie på 5. semester

Hjerteligt velkommen til Økonomi og velkommen til et helt nyt kapitel i jeres liv. Et kapitel, som bliver fyldt med mange timers forelæsninger og holdtimer, men også med en masse sjov, fester og nye venner. Hvis jeg selv skal sige det, så er Økonomi det bedste studie.

Din første tid som studerende vil nok bedst kunne beskrives som overvældende, sjov, spændende og lærerig. Der vil være enormt mange indtryk og mange ting, som du har spørgsmål til. Derfor er der hyret det bedste tutorteam til at tage sig af jer, og de vil hjælpe jer med alt, hvad I har behov for.

At være økonomistuderende kan være rigtig udfordrende, og det er derfor en god idé at få sig en god studiegruppe. Gruppen er uundværlig, når der skal løses tunge opgavesæt i matematik, eller man skal forstå intuitionerne bag væksten i et land. Det er også denne gruppe, der skal trække dig gennem de hårde eksamensperioder, som vil være en del af studiet også.

Fagligheden på studiet kan føles som tung og meget teoretisk. Derfor har vi flere rigtig fede foreninger på studiet, drevet af andre studerende, til at gøre det hele lidt sjovere. Du vil nok først og fremmest komme til at møde ØF (Økonomisk Forening). ØF er altid klar på at skænke lune øl til vores fredagsbar, KB, og til festerne i Fuglesangssalen. Derudover tilbyder de også en kop gratis kaffe i deres lokale i R-bygningen, hvor du også kan få en lille snak med de andre studerende, og hvor man kan få et break fra at løse komplicerede makro-ligninger. Dette kræver dog et medlemskab i foreningen på blot 60 kr. årligt

Af mere faglig karakter har vi FinanceLab og FACCA, som laver events med bl.a. virksomheder. Vi har også Kvindeligt Økonomisk Netværk (KØN), som afholder en masse arrangementer for jer piger, idet pigerne er i undertal på studiet. Her kommer man som pige hurtigt til at møde en masse andre søde piger på tværs af hold og årgange.

Jeg vil opfordre jer til at deltage i så mange arrangementer, som I har overskud til, da man her får et afbræk fra at læse, og man møder en masse nye mennesker. Samlet for disse foreninger og arrangementer gælder det også, at de er med til at gøre dig opmærksom på, hvad der venter dig efter studiet, for mulighederne er mange.

Til sidst vil jeg ønske jer al held og lykke med studiestart! Jeg håber, at I vil nyde det hele. Jeg snakker vist på alles vegne, når jeg siger, at vi alle gerne vil opleve rusugen igen. Vi ses til en øl i KB!


Mød Jacob på 7. semester

Sommeren er over os, vaccinationerne udbredes, og du er på vej til at blive en del af et helt unikt studie.

Som kommende studerende på Oecon-studiet har du i den grad noget at glæde dig til. Oecon-studiet er den perfekte kombination af fedt socialt samvær, høj faglighed, og ikke mindst et stort engagement blandt medstuderende og undervisere.

Oecon-studiet vil give dig festlige minder for livet, men også hårde dage med næsen i bøgerne, et udmattet hoved og alt for meget kaffe. Eksamensperioderne bliver til tider lange og kan føles nærmest endeløse, men formildes så rigeligt af alle de andre skønne oplevelser, der også er forbundet med uni-livet. Oplevelser, der spænder bredt mellem faglige og sociale arrangementer, arrangeret af universitetets rige foreningsliv.

Derudover vil studietiden bringe glæde i forbindelse med hårdt arbejde og ikke mindst følelsen af at gøre sit bedste i løbet af såvel semestrene som til eksamener. At arbejde for tingene betaler sig i høj grad på universitetet, men det behøver langt fra at være forbundet med stress og jag. Derfor er et godt råd herfra at kombinere det sociale og faglige liv, få en studiegruppe og at hjælpe hinanden gennem de hårde perioder. En ting er sikkert: Du er aldrig alene om at synes, at de lange ligninger kan virke uoverskuelige, vi har alle været der!

Når du inden længe begynder på Oecon-studiet, venter en periode af dit liv, du bestemt aldrig vil glemme. Hele perioden løbes i gang med et brag af en rusuge, hvor jeg på det varmeste kan anbefale dig at deltage i så mange aktiviteter som muligt. Det er også i rusugen, at diverse spørgsmål og uklarheder bliver afklaret, og hvor dine tutorer helt sikkert vil være hjælpsomme og gøre deres ypperste for, at du får den bedste uge! Derfor – VÆR MED!

Efter en oplevelsesrig uge, starter universitetshverdagen for alvor. Som du nok ved, består en stor del af undervisningen på universitetet af énvejskommunikerende undervisning via forelæsninger. Derfor vil jeg vil råde dig til at deltage aktivt i holdtimerne, og gå til tavlen selvom det kan være grænseoverskridende, for det er her læringen virkelig sker.

Til sidst vil jeg ønske dig hjertelig velkommen til Oecon-studiet og ikke mindst held og lykke gennem din kommende rejse. Jeg er overbevist om, at det bliver fem fantastiske år!

 

Få en virtuel intro

Allerede før studiestarten, kan du påbegynde AU's online introduktion til studiestarten, og få svar på nogle ting som er rare at vide inden du starter.

Forløbet hedder Study@AU og består af 4 moduler, som giver dig indblik i din uddannelse, universitetet, relevante IT-platforme og de fællesskaber, du kan blive en del af på Aarhus Universitet. Du kan tilgå introduktionsforløbet via Brightspace fra midten af august.

Kontakt