Afmeldelse fra eksamen

Man bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag, hvor man er tilmeldt undervisningen. Du kan dog framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen.

Før du framelder dig eksamener, skal du være opmærksom på reglerne om studieinaktivitet og maksimale studietider.

En senere afmelding kan kun ske, hvis du har fået dispensation. Læs mere om de forskellige dispensationsformer og kontakt Studievejledningen for Økonomi, hvis du har behov for yderligere vejledning om dine muligheder.

Sygeeksamen

Studerende, som kan fremvise en lægerklæring, der dokumenterer, at den studerende var syg på selve eksamensdagen, kan få tilladelse til at afmelde sig eksamen med tilbagevirkende kraft uden at bruge et eksamensforsøg. Sygemeldingen skal udstedes af din praktiserende læge på selve eksamensdagen.

For at ansøge om dette skal du udfylde skemaet 'Ansøgning om udsættelse af eksamensforsøg på grund af sygdom' og indsende det hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen. Skemaet og lægeerklæringen skal indsendes til Aarhus BSS Student Services.