Eksamen - særlige behov

Hvis du lider af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (såsom eksempelvis ordblindhed/dysleksi, psykiske lidelser, neurologiske lidelser, bevægelseshandicap, synshandicap eller hørehandicap) eller har et andet modersmål end dansk, har du mulighed for at søge dit studienævn om tilladelse til at deltage i eksamen på særlige vilkår. Du kan f.eks. søge om ekstra tid til en eksamen eller om tilladelse til at benytte særlige hjælpemidler.

Formålet med at give tilladelse til særlige eksamensvilkår er at ligestille studerende med en funktionsnedsættelse eller et andet modersmål end dansk med andre studerende i selve eksamenssituationen.  Særlige prøvevilkår kan derfor aldrig betyde, at niveauet for eksamen sænkes.

  • Ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår bør indsendes i god tid inden eksamen, hvis du vil være sikret svar inden afviklingen af din eksamen. Læs mere om sagsbehandlingstiden her.

For at få tilladelse til at tage din eksamen på særlige vilkår, skal du opfylde følgende krav:

1. Du skal hvert semester lave en ny ansøgning om at tage eksamen på særlige vilkår. Ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår bør indsendes i god tid inden eksamen, hvis du vil være sikret svar inden afviklingen af din eksamen.

2.  Når du indsender en ansøgning om at tage eksamen på særlige vilkår, skal du vedlægge dokumentation fra en af følgende offentlige myndigheder:   

  • Folkeskolen og gymnasiet
  • Ungdomsuddannelser
  • Rådgivnings- og støttecentret, AU
  • Læge/psykolog

3.  Hvis din ansøgning imødekommes, vil du have mulighed for at anvende særlige computerhjælpemidler til eksamen udspecificeret af rådgivnings- og støttecentret (eller lignende myndighed)

4. Studerende med særlige behov får 25% mere tid til eksamen.

5.  Ved eksaminer i økonometrifag får dyslektikere 10% mere tid til eksamen.

Vær opmærksom på, at dokumentation for din funktionsnedsættelse er en væsentlig forudsætning, men ikke en garanti for, at universitetet giver tilladelse til, at du kan deltage i en eksamen på særlige vilkår. I sidste ende er det dit studienævn, der tager stilling til, om du i forbindelse med den konkrete eksamen har behov for særlige eksamensvilkår for at blive ligestillet med din medstuderende.

Hvis du får tilladelse til at deltage i eksamen på særlige vilkår, gælder det både den ordinære eksamen samt reeksamen.