Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen

For at du kan blive optaget på en kandidatuddannelse, skal du have afsluttet en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Hvis du ikke har afsluttet en adgangsgivende bacheloruddannelse, har du dog mulighed for at søge om dispensation til midlertidig indskrivning på en kandidatuddannelse samtidig med, at du er indskrevet på den adgangsgivende bacheloruddannelse.

For at du kan få dispensation til midlertidig indskrivning på en kandidatuddannelse, er det en forudsætning, at der foreligger særlige omstændigheder, og at studienævnet skønner, at du har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidig gennemføre fag på kandidatuddannelsen. 

Du kan højest blive tilmeldt fag og prøver i 30 ECTS-point på kandidatuddannelsen, før du er fuldt optaget. Du kan ikke optages på kandidatuddannelsen, før bacheloruddannelsen er gennemført og bestået.

Det betyder også, at du ikke er berettiget til at modtage SU-klip for kandidatuddannelsen, før du har bestået din bacheloruddannelse.  Selvom du bliver midlertidig optaget på kandidatuddannelsen, har du altså kun din bachelorramme på 36+12 SU-klip til rådighed, mens du færdiggør din bacheloruddannelse.

Særligt for tilvalgsstuderende

Hvis du er i gang med en uddannelse, hvor der indgår et tilvalgsfag, skal du søge studienævnet på dit hovedfag om dispensation til midlertidig indskrivning.  Det gælder også selv om det kun er på tilvalgsfaget, at du ønsker at tage fag under din midlertidige indskrivning.