Freemovers

Freemoverophold

En freemover er en studerende, der studerer i et semester ved en udenlandsk uddannelsesinstitution udenom en udvekslingsaftale.Termen freemover bliver mest brugt i Europa, og andre termer for samme aktivitet er fx Study Abroad (i AUS/NZ), non-degree student (USA/ASIA), guest student og visiting student. Freemovers planlægger deres eget semester i udlandet med reduceret støtte fra Aarhus BSS Study Abroad & Exchange team. Det er ofte muligt at benytte sig af en agent. Agenter er private virksomheder, der bliver betalt af udenlandske uddannelsesinstitutioner for at rekruttere studerende til enten fuldtidsstudier eller semesterophold.

 

Hvad skal jeg overveje som freemover

Som freemover skal du være forberedt på at investere endnu mere af din tid og energi i forberedelsen af dit udlandsophold, da du selv skal stå for al kontakt til værtsinstitutionen.

Du er selv ansvarlig for at fremskaffe al relevant information (både praktisk og faglig). Der kan i nogle tilfælde, hvor tidligere studerende har været af sted som freemovere ved samme institution, være tilgængelig information i Aarhus BSS Study Abroad databasen. Vi kan dog ikke garantere, at denne information altid vil være opdateret eller relevant for lige netop dit studieophold ved institutionen.

Ikke alle universiteter optager freemovere.

I de fleste tilfælde vil du skulle betale uddannelsesafgift / tuition til værtsuniversitetet for at blive optaget og blive tilmeldt fag. Aarhus BSS har ikke nogen tilgængelige midler til støtte for freemoverophold. Du kan søge Udlandsstipendium til at dække en del af din uddannelsesafgift ved værtsuniversitetet.

 

Hvordan kommer jeg i gang


Du bør starte med at planlægge dit freemoverophold så tidligt som muligt – gerne op til et år i forvejen. I nogle tilfælde vil ansøgningsfristen til værtsuniversitetet ligge allerede inden ansøgningen om en udvekslingsplads via AU/Aarhus BSS.

Når du vælger din værtsinstitution, så overvej kriterier som geografi, akademisk kvalitet og vigtigst af alt, hvilke fag du kan få overført til dit AU/Aarhus BSS studieprogram.


Hvordan søger jeg om et freemoverophold

Kontakt værtsinstitutionen og/eller undersøg værtsinstitutionens website for at finde information om deadlines, ansøgningsprocedure, optagelseskriterier, boligmuligheder og vigtigt af alt fagudbud. Find ud af, hvor meget du skal betale i uddannelsesafgift.

Du skal sikre dig, at værtsinstitutionen er opmærksom på, at du søger som freemover og ikke som enten udvekslingsstuderende via aftale eller som fuldtidsstuderende.

Det er en rigtig god ide at sætte dig sammen med andre studerende, der også gerne vil ansøge om freemoverophold, så I kan hjælpe hinanden med at indsamle information og udfylde ansøgninger.

Bliv registreret som freemover

Vi anbefaler, at du registrer dig som freemover i Aarhus BSS Study Abroad database under vores ansøgningsrunde. Du skal blot vælge freemover som din førsteprioritet i den elektroniske ansøgningsformular.

Hvis du ikke har fået ansøgt i Aarhus BSS Study Abroad databasen inden ansøgningsdeadline, kan du også blive registreret ved at komme forbi vores Front Desk (lokale 021 bygning 1443) med en kopi af dit optagelsesbrev, når du har modtaget dette fra værtsinstitutionen.

Hvis du registrerer dig som freemover i Aarhus BSS Study Abroad databasen, vil du automatisk modtage invitation til møder og modtage anden relevant information per mail.

Hvis du ønsker at tage på udveksling gennem en AU/Aarhus BSS-aftale, og ønsker at tage på freemoverophold i tilfælde af, at du ikke får tildelt en AU/Aarhus BSS-plads, skal du blot vælge freemover som din sidste prioritet i det elektroniske ansøgningsskema.