Bachelor valgfag

Der henvises til AU's kursuskatalog for hele fagudbuddet. De obligatoriske fag fremgår af din studieordning.

Undervisningskoordinatorer

Hver undervisningsgruppe har en undervisningskoordinator:

Undervisningsgruppe

Undervisningskoordinator

Economics of Business

Ann-Kristina Løkke Møller

Accounting

Finn Schøler

Finance

Malene Kallestrup-Lamb

Economics (micro and macro)

Allan Sørensen

Econometrics

Morten Berg Jensen

Valgfagsudbud forår 2021

Du finder den fulde fagbeskrivelse i  AU's kursuskatalog.

Valgfag på 6. Semester - forår 2021
3102: Logistics and Optimization (Econometrics)
3611: Programming in Quantitative Economics (Econometrics)
3805: Topics in Economics and Management (5 ECTS) – OBS Særlige regler for tilmelding

Valgfagsudbud efterår 2020

Du finder den fulde fagbeskrivelse i  AU's kursuskatalog

Valgfag på 5. Semester - efterår 2020
3310: Quantitative Financial Economics (10 ECTS) (Finance)
3358: Cost Accounting (10 ECTS) (Accounting)
3410: Micro 1 (10 ECTS) (Economics – micro)
3505: Macro 1 (10 ECTS) (Economics – macro)
3620: Econometrics I (10 ECTS) (Econometrics)
3625: Econometrics of Policy Evaluation (10 ECTS) (Econometrics)
3805: Topics in Economics and Management (5 ECTS) – OBS Særlige regler for tilmelding

Forhåndsgodkendte HA-kurser
Husk, vælger du at følge fag ved andre uddannelser, skal du være opmærksom på, at skemaoverlap kan forekomme mellem kurser udbudt af Studienævnet for Økonomi og kurser udbudt af andre studienævn.

Real Estate Economics (10 ECTS)  

Overgangsordning til 2020-studieordning

Pr. 1. september 2020 træder en ny studieordning for bacheloruddannelsen i økonomi i kraft. Det medfører, at der sker ændringer i følgende fag:

1405: Principles of Micro and Macro - Faget udgår, og det udbydes sidste gang i efteråret 2019. Faget udbydes sidste gang til eksamen til vintereksamen 2020/2021. Indholdet af faget vil være det samme som det nye 1410: Økonomiske principper. Dette fag vil derfor kunne meritoverføres direkte.

1201: Principles of Organisations and Management. Faget udgår, og udbydes sidste gang i efteråret 2019. Faget udbydes sidste gang til eksamen til vintereksamen 2020/2021.

2465: Marketing and Strategy. Faget udgår, og udbydes sidste gang i foråret 2020. Faget udbydes sidste gang til eksamen til sommereksamen 2021.

2305: Financial Accounting. Faget udgår, og udbydes sidste gang i efteråret 2020. Faget udbydes sidste gang til eksamen til vintereksamen 2021/2022.

2343: Financial Economics. Faget udbydes sidste gang som forårsfag i foråret 2021. Faget udbydes til 1. og 2. prøveforsøg til sommereksamen 2021. Herefter vil reeksamen kunne i forbindelse med ordinær eksamen for studerende på 2020-studieordningen, som har første eksamen til vintereksamen 2021/2022. Vær opmærksom på, at faget i den nye studieordning har titlen: 2343: Finansiel Økonomi.

Sådan læser du fagenes numre

Hvert fag har et fagnummer, som fortæller dig niveau og faggruppe:

Fagnummer

Niveau

Faggruppe

1. ciffer= Niveau

1: Bachelor, grundlæggende

0: Fælles

2. ciffer= Faggruppe

2: Bachelor, høj

1 & 2: Economics of Business

3. & 4. ciffer= Serienummer

3: Bachelor, avanceret

3: Accounting and Finance

 

4: Kandidat, grundlæggende

4: Micro

 

5: Kandidat, høj

5: Macro

 

6: Kandidat, avanceret (ph.d.)         

6: Econometrics

 

 

8: Skriftligt/ 9: Andet