Fagudbud

Der henvises til AU's kursuskatalog for hele fagudbuddet.

Fagklynger:

Når du overvejer hvilke valgfrie kurser du ønsker at deltage i, skal du være opmærksom på følgende "klyngeprincipper", der bruges til skemalægning for at undgå overlappende kurser:

Forår 2020 - opdateret 23/10-2019
Efterår 2019

Forhåndsgodkendte kurser

Forhåndsgodkendte kurser i matematik-økonomi:

Bemærk, at skemaoverlap kan forekomme mellem kurser udbudt af Studienævnet for Økonomi og Studienævnet for Erhvervsøkonomi (cand.oecon og cand.merc.) og kurser udbudt af Studienævn for Aarhus School of Science.

Kursustilmelding:
Tilmelding sker gennem selvbetjeningen i normal tilmeldingsperiode.

Forhåndsgodkendte kurser på cand.merc.:
Bemærk, at skemaoverlap kan forekomme mellem kurser udbudt af Studienævnet for Økonomi (oecon) og cand.merc.-kurser udbudt af Studienævnet for Erhvervsøkonomi.

Kursustilmelding:
Kontakt Kandidatteamet (kandidat.bss@au.dk) for at tilmelde dig, hvis du er indskrevet på en studieordning før 2019. Der er ingen garanti for en plads.

Sådan læser du fagenes numre

Hvert fag har et fagnummer, som fortæller dig niveau og faggruppe:

Fagnummer

Niveau

Faggruppe

1. ciffer= Niveau

1: Bachelor, grundlæggende

0: Fælles

2. ciffer= Faggruppe

2: Bachelor, høj

1 & 2: Economics of Business

3. & 4. ciffer= Serienummer

3: Bachelor, avanceret

3: Accounting and Finance

 

4: Kandidat, grundlæggende

4: Micro

 

5: Kandidat, høj

5: Macro

 

6: Kandidat, avanceret (ph.d.)         

6: Econometrics

 

 

8: Skriftligt/ 9: Andet

Economics of Business

Gruppekoordinator: Ann-Kristina Løkke Møller 

Faggruppe

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

 

Forår 2020
2465: Marketing and Strategy (10 ECTS)
4227: Dynamics of Negotiations (10 ECTS)
5247: Transnational Management (P) (10 ECTS)
4247: International Management (10 ECTS) – August 2020 - AFLYST (udbydes i stedet i efteråret 2020)

Forhåndsgodkendte cand. merc. fag *
4xxx: Organising and Leading Digitalisation (5 ECTS)
4xxx: Human Resource Management and Development (5 ECTS)
4xxx: Strategy and Business Development (10 ECTS)
4xxx: Business-to-Business Purchasing Management (10 ECTS)

Efterår 2019
4201: Organizational Change and Development (10 ECTS)
5255: Strategy and Management in Public and Public-Private Organizations (P) (10 ECTS)

Forhåndsgodkendte cand. merc. fag*
4xxx: Organisational Theory (10 ECTS)    

* Der kan forekomme time-overlap imellem fag fra cand. oeocon, cand. merc. og fag fra Institut for Matematik

Accounting

Gruppekoordinator: Finn Schøler 

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Forår 2020
5317: Advanced Financial Reporting (10 ECTS)

Forhåndsgodkendte cand. merc. fag*
4xxx: Accounting Information Systems (5 ECTS)

Efterår 2019
1201: Principles of Organizations and Management (10 ECTS)
2305: Financial Accounting (10 ECTS)
3358: Cost Accounting (10 ECTS)
4325: Accounting for Decision and Control (10 ECTS)

Forhåndsgodkendte cand. merc. fag*
Der er ingen forhåndsgodkendte kurser i Efteråret 2019    

* Der kan forekomme overlap imellem fag fra cand. oeocon, cand. merc. og fag fra Institut for Matematik

Finance

Gruppekoordinator: Malene Kallestrup-Lamb

Fagstruktur i 'Finance' (seneste opdatering: oktober 2019)

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Forår 2020
2343: Financial Economics (10 ECTS)
Der er ingen valgfag i forårssemestret 2020

Forhåndsgodkendte fag ved Matematik-økonomi*
6xxx: Fixed Income Analysis (10 ECTS)    

Forhåndsgodkendte cand. merc. fag*
4xxx: Derivatives (10 ECTS)
5xxx: Empirical Asset Pricing (10 ECTS)
4xxx: Securities Markets (10 ECTS)
5xxx: Empirical Corporate Finance (5 ECTS)
5xxx: Corporate Valuation (10 ECTS)

Efterår 2019

6340: Advanced Asset Pricing (10 ECTS)
6350: Advanced Corporate Finance (5 ECTS)

Forhåndsgodkendte HA-kurser til BSc Oecon*
Investments and Corporate Finance (10 ECTS)
Real Estate Economics (10 ECTS)  

Forhåndsgodkendte cand. merc. fag* 
4xxx: Asset Pricing (10 ECTS)
4xxx: Corporate Finance (10 ECTS)
5xxx: International Finance (10 ECTS)
5xxx: Mergers and Acquisitions – Project (P) (10 ECTS)
5xxx: Mergers and Acquisitions (5 ECTS)
5xxx: Life Insurance and Pension Economics (10 ECTS)
5xxx: Pension Fund Management (5 ECTS)
5xxx: Understanding, Modelling and Managing Longevity Risk (5 ECTS)
5xxx: Asset Allocation (5 ECTS)
5xxx: Credit Risk (5 ECTS)
5xxx: Real Estate Finance and Investments (5 ECTS)

Forhåndsgodkendte fag ved Matematik-økonomi*   
6xxx: Advanced Derivatives Modelling (P) (10 ECTS)
6xxx: Pricing and Hedging of Derivatives (10 ECTS)    

Forhåndsgodkendte fag inden for 'Finance' som udbydes af studienævnet for Erhvervsøkonomi (cand. merc.) anses som ækvivalente til fag udbudt af studienævnet for Økonomi (cand. oecon).

Bemærk: Der kan forekomme time-overlap imellem fag fra cand. oeocon, cand. merc. og fag fra Institut for Matematik

Microeconomics

Gruppekoordinator: Allan Sørensen

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog. 

 

Forår 2020
2401: Microeconomics (10 ECTS)
4427: Economics of Competition and Regulation (10 ECTS)
5401: Empirical Human Ressource Management (10 ECTS)
5415: Micro and Macro Models of the Labor Market (P) (10 ECTS)
5425: Applied Public Policy (P) (10 ECTS)
6450: Advanced Microeconomic Theory (10 ECTS)
6454: Behavioural Consumer Theory (5 ECTS) (første del af 6450: Advanced Microeconomic Theory)

5419: Behavioral Economics and Finance (10 ECTS) – August 2020
6448: Bounded Rationality and Market Interaction (5 ECTS) – August 2020

Efterår 2019
1405: Principles of Micro and Macro (10 ECTS)
3410: Micro 1 (10 ECTS)
4105: Theories of the Firm (10 ECTS)
4407: Labour Economics (10 ECTS)
4425: Micro 2 (10 ECTS)
4428: Politics and Economics of the EU (10 ECTS)
5102: Economics of Marketing (10 ECTS)
5418: Health Economics (10 ECTS)
5440: Environmental Economics (P) (10 ECTS)
5450: Political Economy (10 ECTS)    

Macroeconomics

Gruppekoordinator: Allan Sørensen

Faggruppe

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

 

Forår 2020
2432: Game Theory and International Trade (10 ECTS)
4542: Monetary Economics (10 ECTS)
4568: Housing Economics and Policy (10 ECTS) - AFLYST
4569: Housing Markets and the Economy (10 ECTS) - AFLYST
5523: The Economies of Pension and Demographics (P) (10 ECTS) - AFLYST 23/10-2019

Efterår 2019
2504: Macroeconomics (10 ECTS)
3505: Macro 1 (10 ECTS)
4500: Macro 2 (10 ECTS)
4518: The Economics of the Welfare State (10 ECTS)
5522: International Economics (10 ECTS)
5524: Economic Growth and the Environment (10 ECTS)
6551: Advanced Macroeconomics (10 ECTS)

Econometrics

Gruppekoordinator: Morten Berg Jensen

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog. 

Forår 2020
2605: Statistics (10 ECTS)
2648: Econometrics (10 ECTS)
3102: Logistics and Optimization (5 ECTS)
3611: Programming in Quantitative Economics (5 ECTS)
4118: Business Data Analysis (10 ECTS)
5620: Economic Forecasting (P) (10 ECTS)
6327: Advanced Financial Econometrics (10 ECTS)
6652: Advanced Econometrics (10 ECTS)
6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions (5 ECTS) – August 2019

Forhåndsgodkendte kurser ved Matematik og Økonomi*  
6xxx: Advanced Convex Optimization (10 ECTS)
6xxx: Metaheuristics for Combinatorial Optimization (10 ECTS)
6xxx: Markov Decision Theory (10 ECTS)    

Efterår 2019
1605: Principles of Mathematics and Statistics (10 ECTS)
2622: Mathematics for Economists (10 ECTS)
3620: Econometrics I (10 ECTS)
3625: Econometrics of Policy Evaluation (10 ECTS)
4394: Financial Econometrics (10 ECTS)
4615: Microeconometrics (10 ECTS)
4616: Time Series Econometrics (10 ECTS)
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics (10 ECTS)
5347: High Frequency Econometrics (P) (10 ECTS)
5637: Appl. Micro Economtrics (P) (10 ECTS)
6954: Mathematical Analysis (10 ECTS)

Forhåndsgodkendte kurser ved Matematik og Økonomi*
5xxx: Graph Theory 1 (10 ECTS)
5xxx: Multiple criteria optimization (10 ECTS)

Forhåndsgodkendte kurser ved Statistik*
6xxx: Monte Carlo Simulation    

Forhåndsgodkendte merc.-kurser*
4xxx: Advanced Excel (5 ECTS)    

* Der kan forekomme time-overlap imellem fag fra cand. oeocon og fag udbudt af fakultetet Science and Technology.

Specialisering i Politik og økonomi

Bemærk: Fag udbudt af Institut for Statskundskab er kun tilgængelige for studerende, som er indskrevet på cand. oecon. specialiseringen i 'politik og økonomi'.

For studerende indskrevet på cand. oecon. specialiseringen i 'politik og økonomi' indtil efteråret 2019: Det er muligt at følge alle fag udbudt af Institut for Økonomi (se ovenfor).

For studerende indskrevet på cand. oecon. specialiseringen i 'politik og økonomi' fra efteråret 2019 og frem: Det er kun muligt, at vælge imellem fagene herunder.

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Valgfag – forår 2020

Statskundskab:
213F20 Partipolitik og indretning af velfærdsstaten (10 ECTS)
214F20 Gruppepolitik: Hvordan sociale grupper påvirker borgernes holdninger og partivalg (10 ECTS)
215F20 Comparative Electoral Politics: Institutions, Parties and Voters (10 ECTS)
216F20 Radikale højrefløjspartier i komparativt perspektiv: sejre og nederlag (10 ECTS)
231F20 Resultatmålinger, styring og datainformeret læring (10 ECTS)
232F20 Ledelsesrum: muligheder og begrænsninger for offentlige ledere (10 ECTS)
233F20 Ledelse, motivation og personlige karakteristika med fokus på køn (10 ECTS)
234F20 Neutral kompetence: bureaukratisk ekspertise og politik (10 ECTS)
241F20 Når svage borgere møder ”systemet”: kategorier, markarbejdere og policy feedback (10 ECTS)
252F20 Online Experiments in the Social Sciences (10 ECTS)
102F20 Domestic Politics and International Relations (10 ECTS)

Økonomi:
4542: Monetary Economics (10 ECTS)
4568: Housing Economics and Policy (10 ECTS) - AFLYST
4569: Housing markets and the Macroeconomy (10 ECTS) - AFLYST
5401: Empirical Human Resource Management (10 ECTS)
5415: Micro and Macro Models of the Labor Market (P) (10 ECTS)
5523: The Economics of Pension and Demographics (P) (10 ECTS) - AFLYST
5620: Economic Forecasting (P) (10 ECTS)
6450: Advanced Microeconomic Theory (10 ECTS)
6652: Advanced Econometrics (10 ECTS)

Obligatoriske fag – forår 2020:
4427: Economics of Competition and Regulation (10 ECTS)
5425: Applied Public Policy (P) (10 ECTS)

Valgfag – august 2020:
EU Politics in Theory and Practice: International Summer Course in Brussels (10 ECTS)
6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions (5 ECTS)
6448: Bounded Rationality and Market Interaction (5 ECTS)


Valgfag - efterår 2019

Statskundskab:
211E19 Digitalisation and the welfare state (10 ECTS)
212E19 Advanced EU politics (10 ECTS)
213E19 EU’s udvidelse mod øst – udfordringer fra tidligere kommunistiske samfund  (10 ECTS) – kræver at man har taget ”Sammenlignende statskundskab”
214E19 Korruption – årsager, konsekvenser og politiske løsninger (10 ECTS)
215E19 Times they are changing: How modern parties campaign for votes (10 ECTS)
216E19 Et konfliktfyldt forhold? Religiøsitets betydning for demokratiske holdninger og adfærd (10 ECTS)
217E19 Det forsømte Folketing? (10 ECTS)
218E19 Politisk ideologi, psykologisk set. Hvor kommer vores politiske værdier fra, og hvilke konsekvenser har de for politisk adfærd og holdninger? (10 ECTS)
224E19 Evolution and conflict behaviour: aggression, intergroup violence and armed conflict (10 ECTS)
231E19 Kommunerne i et forvaltnings- og ledelsesperspektiv (10 ECTS)
232E19 Politik og administration: Hvordan sociale dilemmaer former den offentlige forvaltning (10 ECTS)
252E19 Political data science (10 ECTS)
103E19 Leadership, motivation and performance (20 ECTS)
104E19 Når offentlig forvaltning og politik påvirker befolkningens holdninger og adfærd: teori, metode og design (20 ECTS)
105E19 Advanced political behaviour: the causes and consequences of public opinion formation (20 ECTS)

Økonomi:
4616: Time Series Econometrics (10 ECTS)
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics (10 ECTS)
5637: Applied Micro Econometrics (P) (10 ECTS)
6954: Mathematical Analysis (10 ECTS)
4407: Labour Economics (10 ECTS)
4425: Micro 2 (10 ECTS)
5418: Health Economics (10 ECTS)
5440: Environmental Economics (P) (10 ECTS)
5450: Political Economy (10 ECTS)
4500: Macro 2 (10 ECTS)
5522: International Economics (10 ECTS)
5524: Economic Growth and the Environment (10 ECTS)
6551: Advanced Macroeconomics (10 ECTS)

Obligatoriske fag - efterår 2019:
4615: Microeconometrics (10 ECTS) – Mandatory for students enrolled before Autumn 2019, and elective for student enrolled from Autumn 2019
4428: Politics and Economics of the EU (10 ECTS) – Mandatory for students enrolled from Autumn 2019

4518: The Economics of the Welfare State (10 ECTS) – Mandatory for all students enrolled in the 'Public Policy' specialisation   

Bachelorstuderende: Find dine fag i din studieordning eller på din studieportal.

Topics / Project-based Internships

Bachelorfag

3805: Topics in Economics and Management (5 ECTS)

Kandidatfag

4805: Topics in Economics and Management (5 ECTS)
4810: Topics in Economics and Management (10 ECTS)
4871: Project-based Internship - (10 ECTS) MSc & MA
4872: Project-based Internship - (15 ECTS) MSc & MA
5831: Topics in Economics and Management (P) (10 ECTS)
6860: Advanced Topics in Quantitative Economics (10 ECTS)
6871: Topics in Pre-PhD Economics and Management (P) (10 ECTS)

Projektorienteret forløb Politik og Økonomi (10 ECTS) – fra efterår 2019 kun for studerende indskrevet på  'Politik og Økonomi ' specialiseringen.
Projektorienteret forløb Politik og Økonomi (20 ECTS) –  fra efterår 2019 kun for studerende indskrevet på  'Politik og Økonomi ' specialiseringen.

Find fagbeskrivelserne i AU kursuskatalog

Registrering og vejleder – Topics /Project-based Internships:

Når du tilmelder dig faget via student self-service facility (STADS) skal du også sende en mail til Sidse Nielsen (skjn@econ.au.dk). I din email skal du oplyse dit navn, studienummer, titel på dit projekt samt den ønskede vejleders navn. Husk også at oplyse det, hvis du selv har lavet en aftale med den ønskede vejleder. 

Efter deadline for registrering vil du blive kontaktet af programadminstratoren via den AU mail, som vil oplyse dig om navnet på den tildelte vejleder.

Bemærk, hvis du ikke sender mailen til Sidse Nielsen (skjn@econ.au.dk) vil din topic tilmelding blive annulleret.

Gå til denne webside for information om aflevering og registreringsfrister  - projektfag og topics (in WISEflow)