Kandidat valgfag

Kandidatuddannelsen i Økonomi får ny studieordning fra efteråret 2020. Den nye studieordning medfører, at specialiseringerne i nationaløkonomi og i driftsøkonomi nedlægges. Den nye studieordning indebærer derudover, at der ikke stilles krav om fag på bestemte niveauer (4xxx, 5xxx, og 6xxx-fag). Derimod skal studieprogrammet for studerende indskrevet fra efteråret 2020 indeholde 3 ud af følgende 13 fag:

4325: Accounting for Decision and Control – Efterårsfag
4105: Theories of the Firm – Efterårsfag
4407: Labour Economics – Efterårsfag
4425: Micro 2 – Efterårsfag
4505: Macro 2 – Efterårsfag
4394: Financial Econometrics – Efterårsfag
4615: Microeconometrics – Efterårsfag
4616: Time Series Econometrics – Efterårsfag
5360: Financial Engineering – Efterårsfag – vil blive udbudt for første gang i efteråret 2021

5361: Macro Finance – Forårsfag
5362: Empirical Asset Pricing – Forårsfag
4542: Monetary Economics – Forårsfag
4118: Business Data Analysis – Forårsfag

I udbudsoversigten for de enkelte semestre betegnes ovenstående fag som kernefag.

Der udbydes også intensive kurser i august. Se menuen ”Kurser i august”.

Du finder den fulde fagbeskrivelse i  AU's kursuskatalog.

Fagklynger
Når du overvejer, hvilke valgfrie kurser du ønsker, at deltage i, skal du være opmærksom på  "klyngeprincipperne". Principperne bruges til skemalægning for at undgå overlappende kurser.

Undervisningskoordinatorer

Hver undervisningsgruppe har en undervisningskoordinator:

Undervisningsgruppe

Undervisningskoordinator

Economics of Business

Ann-Kristina Løkke Møller

Accounting

Finn Schøler

Finance

Malene Kallestrup-Lamb

Economics (micro and macro)

Allan Sørensen

Econometrics

Morten Berg Jensen

Fagudbud efterår 2020

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Economics of Business 
Faggruppe

4247: International Management (10 ECTS)

Accounting
4325: Accounting for Decision and Control (10 ECTS) – Kernefag

Finance
Fagstruktur i 'Finance' (seneste opdatering: februar 2020)

4345: Asset Pricing (10 ECTS) – samlæsning med cand.merc.
4346: Corporate Finance (10 ECTS) – samlæsning med cand.merc.
6340: Advanced Asset Pricing (10 ECTS)
6360: Advanced Corporate Finance (10 ECTS) - AFLYST I EFTERÅRET 2020
6365: Advanced Corporate Finance(5 ECTS) - AFLYST I EFTERÅRET 2020

Economics
Micro
4105: Theories of the Firm (10 ECTS) – Kernefag
4407: Labour Economics (10 ECTS) – Kernefag
4425: Micro 2 (10 ECTS) – Kernefag
4428: Politics and Economics of the EU (10 ECTS)
5102: Economics of Marketing (10 ECTS)
5418: Health Economics (10 ECTS)
5440: Environmental Economics (P) (10 ECTS)
5450: Political Economy (10 ECTS)

Macro
4505: Macro 2 (10 ECTS) – Kernefag
4518: The Economics of the Welfare State (10 ECTS)
5522: International Economics (10 ECTS)
5524: Economic Growth and the Environment (10 ECTS)
6551: Advanced Macroeconomics (10 ECTS)

Econometrics
4394: Financial Econometrics (10 ECTS) – Kernefag
4615: Microeconometrics (10 ECTS) – Kernefag
4616: Time Series Econometrics (10 ECTS) – Kernefag
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics (10 ECTS)
5347: High Frequency Econometrics (P) (10 ECTS)
5637: Appl. Micro Econometrics (P) (10 ECTS)
6954: Mathematical Analysis (10 ECTS)    

Fagudbud forår 2020

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Economics of Business 
Faggruppe

4227: Dynamics of Negotiations (10 ECTS)
5247: Transnational Management (P) (10 ECTS)

Accounting

5317: Advanced Financial Reporting (10 ECTS)

Finance
Fagstruktur i 'Finance' (seneste opdatering: februar 2020)

Der er ingen valgfag til kandidatuddannelsen i forårssemestret 2020

Economics
Micro
4427: Economics of Competition and Regulation (10 ECTS)
5401: Empirical Human Ressource Management (10 ECTS)
5415: Micro and Macro Models of the Labor Market (P) (10 ECTS)
5425: Applied Public Policy (P) (10 ECTS)
6450: Advanced Microeconomic Theory (10 ECTS)
6454: Behavioural Consumer Theory (5 ECTS) (første del af 6450: Advanced Microeconomic Theory)

Macro
4542: Monetary Economics (10 ECTS)
4568: Housing Economics and Policy (10 ECTS) - AFLYST
4569: Housing Markets and the Economy (10 ECTS) - AFLYST
5523: The Economies of Pension and Demographics (P) (10 ECTS) - AFLYST 23/10-2019

Econometrics
4118: Business Data Analysis (10 ECTS)
5620: Economic Forecasting (P) (10 ECTS)
6327: Advanced Financial Econometrics (10 ECTS)
6652: Advanced Econometrics (10 ECTS)

Forhåndsgodkendte kurser

 

Bemærk, at skemaoverlap kan forekomme mellem kurser udbudt af Studienævnet for Økonomi og kurser udbudt af andre studienævn.

Kursustilmelding til forhåndsgodkendte kurser i matematik-økonomi:
Tilmelding sker gennem selvbetjeningen i normal tilmeldingsperiode.

Kursustilmelding til forhåndsgodkendte kurser på cand.merc.:
Kontakt Kandidatteamet (kandidat.bss@au.dk) for at tilmelde dig, hvis du er indskrevet på en studieordning før 2019. Der er ingen garanti for en plads. For studerende på nyere studieordninger sker tilmelding gennem selvbetjeningen i normal tilmeldingsperiode.

Forhåndsgodkendte kurser – efterår 2020

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AU kursuskatalog.

Forhåndsgodkendte kurser ved Matematik-økonomi:
Advanced Derivatives Modelling (P) (10 ECTS) (niveau: 6xxx)
Pricing and Hedging of Derivatives (10 ECTS) (niveau: 6xxx)
Graph Theory 2 (10 ECTS) (niveau: 5xxx)  

Forhåndsgodkendte kurser ved Statistik:
Monte Carlo Simulation (10 ECTS) (niveau: 6xxx)

Forhåndsgodkendte cand.merc.-kurser:
International Finance (10 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)
Behavioural Corporate Finance (10 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)
Mergers and Acquisitions – Project (10 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)
Mergers and Acquisitions (5 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)
Asset Allocation (5 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)
Real Estate Finance and Investments (5 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)
Financial Intermediation and FinTech (10 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)

*Tools for Analytics (5 ECTS) (Econometrics) (niveau: 4xxx)

* Faget kommer ikke på tilmeldingsblanketten, da der er overlap med 3611: Programming in Quantitative Economics. Studerende, som ikke har haft 3611: Programming in Quantitative Economics kan søge om forhåndsgodkendelse af faget, ligesom der kan søges om forhåndsgodkendelse af andre fag, der ikke fremgår af den her liste.

Forhåndsgodkendte kurser – forår 2020

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AU kursuskatalog.

Forhåndsgodkendte kurser ved Matematik-økonomi:
Fixed Income Analysis (10 ECTS) (Finance) (niveau: 6xxx)
Advanced Convex Optimization (10 ECTS) (Econometrics) (niveau: 6xxx)
Metaheuristics for Combinatorial Optimization (10 ECTS) (Econometrics) (niveau: 6xxx)
Markov Decision Theory (10 ECTS) (Econometrics) (niveau: 6xxx)

Forhåndsgodkendte cand.merc.-kurser:
Organising and Leading Digitalisation (5 ECTS) (Economics of Business) (niveau: 4xxx)
Human Resource Management and Development (5 ECTS) (Economics of Business) (niveau: 4xxx)
Strategy and Business Development (10 ECTS) (Economics of Business) (niveau: 4xxx)
Business-to-Business Purchasing Management (10 ECTS) (Economics of Business) (niveau: 4xxx)
Accounting Information Systems (5 ECTS) (Accounting) (niveau: 4xxx)
Derivatives (10 ECTS) (Finance) (niveau: 4xxx)
Empirical Asset Pricing (10 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)
Securities Markets (10 ECTS) (Finance) (niveau: 4xxx)
Empirical Corporate Finance (5 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)
Corporate Valuation (10 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)   

Studieordninger indtil efterår 2020

Kandidatuddannelsen i Økonomi får ny studieordning fra efteråret 2020. Hvis du er indskrevet på en studieordning fra før 2020, skal du måske leve op til bestemte krav om at have et bestemt antal fag på enten drift- eller nationaløkonomi. Nedenfor ses en oversigt over, hvilke fag der betegnes som nationaløkonomiske og hvilke fag der betegnes som driftsøkonomiske. Vær opmærksom på, at studieordningerne også indeholder krav om fag på et bestemt niveau (4xxx, 5xxx, og 6xxx-fag).

Nationaløkonomiske fag

4407: Labour Economics (Kernefag)
4425: Micro 2 (Kernefag)
4500: Macro 2 (Kernefag)
4505: Macro 2 (Kernefag)
4542: Monetary Economics (Kernefag)
4615: Microeconometrics (Kernefag)
4616: Time Series Econometrics (Kernefag)
4427: Economics of Competition and Regulation
4428: Politics and Economics of the EU
4518: The Economics of the Welfare State
4542: Monetary Economics
4568: Housing Economics and Policy
4569: Housing Markets and the Macroeconomy
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics
5415: Micro and Macro Models of the Labor Market (P)
5418: Health Economics
5419: Behavioral Economics and Finance
5425: Applied Public Policy (P)
5440: Environmental Economics (P)
5450: Political Economy
5522: International Economics
5523: The Economics of Pension and Demographics (P)
5524: Economic Growth and the Environment
5620: Economic Forecasting (P)
5637: Applied Micro Econometrics (P)
6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions
6448: Bounded Rationality and Market Interaction
6450: Advanced Microeconomic Theory
6454: Behavioural Consumer Theory
6455: Decision Theory
6551: Advanced Macroeconomics
6652: Advanced Econometrics
6954: Mathematical Analysis

Driftsøkonomiske fag

4105: Theories of the Firm (Kernefag)
4118: Business Data Analysis (Kernefag)
4325: Accounting for Decision and Control (Kernefag)
4394: Financial Econometrics (Kernefag)
Derivatives (course at cand.merc.) (Kernefag)
4201: Organizational Change and Development
4227: Dynamics of Negotiations
4247: International Management
4345: Asset Pricing
4346: Corporate Finance
5102: Economics of Marketing
5247: Transnational Management (P)
5255: Strategy and Management in Public and Public-Private Organizations (P)
5317: Advanced Financial Reporting
5347: High Frequency Econometrics (P)
5350: Building Accounting Research (P)
5370: Økonomisk ressourcetildeling i den offentlige sektor (P)
5401: Empirical Human Resource Management
6327: Advanced Financial Econometrics
6340: Advanced Asset Pricing
6350: Advanced Corporate Finance
6360: Advanced Corporate Finance (10 ECTS)
6365: Advanced Corporate Finance (5 ECTS)
Asset Pricing (course at cand.merc.)
Corporate Finance (course at cand.merc.)

Listen indeholder kun fag udbudt i 2019 og 2020. Kontakt din studievejleder, hvis faget ikke fremgår af listen.    

Sådan læser du fagenes numre

Hvert fag har et fagnummer, som fortæller dig niveau og faggruppe:

Fagnummer

Niveau

Faggruppe

1. ciffer= Niveau

1: Bachelor, grundlæggende

0: Fælles

2. ciffer= Faggruppe

2: Bachelor, høj

1 & 2: Economics of Business

3. & 4. ciffer= Serienummer

3: Bachelor, avanceret

3: Accounting and Finance

 

4: Kandidat, grundlæggende

4: Micro

 

5: Kandidat, høj

5: Macro

 

6: Kandidat, avanceret (ph.d.)         

6: Econometrics

 

 

8: Skriftligt/ 9: Andet