Kurser i august

Intensive kurser i august 2021

5419: Behavioral Economics and Finance (10 ECTS)
6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions (5 ECTS)

4805: Summer Topics in Economics (5 ECTS)
4810: Summer Topics in Economics (10 ECTS)    

De endelige kursusbeskrivelser og frister vil fremgå af studieportalen og kursuskataloget senest den 26. april 2021.

Tilmelding: 1.-5. maj via mitstudie.au.dk 

Du finder kursusbeskrivelserne i AU's kursuskatalog.

Reeksamen
Deadline for tilmelding til reeksamen er den 15. oktober.

Tilmelding skal ske via mail til studieadministrationen på kandidat.bss@au.dk. Når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail (studienummer@post.au.dk).

Reeksamen afholdes ultimo november, og den endelige dato kan ses i eksamensplanen fra 30. oktober.

Ph.d.-studerende og gæstefagsstuderende
Er du international ph.d.-studerende, kandidat- eller ph.d.-studerende fra et andet dansk universitet eller blot AU-studerende fra et andet institut (ikke cand.oecon. eller cand.soc.), kan tilmelde sig som gæstefagsstuderende.

AU Summer University
AU Summer University udbyder også fag i august.

Der er ikke overordnet forhåndsgodkendt nogle kurser ved AU Summer University til studerende på Kandidatuddannelsen i Økonomi til udbuddet i sommeren 2021.

Tidligere afholdte augustkurser

Se AU's kursuskatalog for nærmere beskrivelse.

Intensive kurser i august 2020
4247: International Management (max 30 stud) (10 ECTS) - AFLYST
5419: Behavioral Economics and Finance (10 ECTS)
6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions (5 ECTS)
6448: Bounded Rationality and Market Interaction  (5 ECTS)

Intensive kurser i august 2019
4247: International Management (max 30 stud) (10 ECTS)
5419: Behavioral Economics and Finance (10 ECTS)
6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions (5 ECTS)

Intensive kurser i august 2018
4247: International Management (10 ECTS) *
6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions (5 ECTS) - CANCELLED
5419: Behavioral Economics and Finance (10 ECTS)

Intensive kurser i august 2017
4322: Trading in Financial Markets (5 ECTS) *
4247: International Management  (10 ECTS) *
5419: Behavioral Economics and Finance (10 ECTS)
6302: Economic Modeling & Inference (5 ECTS)

Intensive kurser i august 2016
4322: Trading in Financial Markets (5 ECTS) *
4247: International Management  (10 ECTS) *
6302: Economic Modeling & Inference (5 ECTS)
6305: Advanced Corporate Finance (5 ECTS) *
5xxx: Behavioral Economics and Finance (10 ECTS)

Intensive kurser i august 2015
4322: Trading in Financial Markets (5 ECTS) *
6305: Advanced Corporate Finance (5 ECTS) *
4247: International Management (10 ECTS) *
6302: Economic Modeling and Inference (5 ECTS)
4108: Dynamics of Organizations and International HRM: CANCELLED

*Kurser med begrænset adgang