Specialiseringen i Politik & økonomi

 

Bemærk: Fag udbudt af Institut for Statskundskab er kun tilgængelige for studerende, som er indskrevet på cand.oecon. specialiseringen i 'politik og økonomi'.

For studerende indskrevet på cand.oecon. specialiseringen i 'politik og økonomi' indtil efteråret 2019: Det er muligt at følge alle fag udbudt af Institut for Økonomi (se Kandidat valgfag). For studerende indskrevet fra 2019 vil nedenstående kurser være tilgængelige.

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Bachelorstuderende: Find dine fag i din studieordning eller på din studieportal.

Obligatoriske fag

Obligatoriske fag – forår 2021:
4427: Economics of Competition and Regulation (10 ECTS) – Obligatorisk for alle studerende på specialiseringen i politik og Økonomi.
5425: Applied Public Policy (P) (10 ECTS) – Obligatorisk for alle studerende på specialiseringen i politik og Økonomi.

Obligatoriske fag - efterår 2020:
4615: Microeconometrics (10 ECTS) – Obligatorisk for studerende indskrevet på studieordninger indtil efteråret 2019, og valgfag for studerende indskrevet på studieordninger fra efteråret 2019 og fremefter.
4428: Politics and Economics of the EU (10 ECTS) – Obligatorisk for studerende indskrevet på studieordninger fra efteråret 2019.

4518: The Economics of the Welfare State (10 ECTS) – Obligatorisk for alle studerende på specialiseringen i politik og Økonomi.  

Valgfag - forår 2021

Statskundskab:
211F21 Partikonkurrence: partiers strategier i kampen om vælgerne (10 ECTS)
213F21 Digitalisation and the welfare state (10 ECTS)
214F21 Us and them: group identity and politics (10 ECTS)
215F21 Indvandring, etnisk diversitet og social sammenhængskraft: en (u)forenelig cocktail? (10 ECTS)
216F21 Tomme løfter? Hvordan partier, vælgere og medier forholder sig til valgløfter (10 ECTS)
217F21 Radical right parties – a challenge to Western European democracies? (10 ECTS)
218F21 Når politik kommer tæt på – betydningen af lokale forhold for politisk adfærd (10 ECTS)
231F21 Ledelse af forandring i offentlige organisationer (10 ECTS)
232F21 Den offentlige forvaltning under pres: implikationer for medarbejdere og borgere (10 ECTS)
233F21 Medarbejderinddragelse som ressource eller udfordring? Former for, grunde til og effekter af medarbejderinddragelse i offentlige organisationer
234F21 Ulighed i uddannelse: kvantitative perspektiver på årsager og løsninger  (10 ECTS)
235F21 Politik og administration: Hvordan sociale dilemmaer former den offentlige forvaltning (10 ECTS)
253F21 Survey experiments in the social sciences (10 ECTS)
254F21 Using surveys to study leadership and employee attitudes (10 ECTS)
255F21 Computational text analysis (10 ECTS)    

Økonomi:
4118: Business Data Analysis (10 ECTS)
4542: Monetary Economics (10 ECTS)
4568: Housing Economics and Policy (10 ECTS)
4569: Housing markets and the Macroeconomy (10 ECTS)
5401: Empirical Human Resource Management (10 ECTS)
5415: Micro and Macro Models of the Labor Market (P) (10 ECTS)
5527: The Economics of Pension and Demographics (10 ECTS)
5620: Economic Forecasting (P) (10 ECTS)
6450: Advanced Microeconomic Theory (10 ECTS)
6652: Advanced Econometrics (10 ECTS)

Valgfag - august 2021

AUG3 F21 Radikale højrefløjspartier i komparativt perspektiv: sejre og nederlag
AUG4 F21 Biases og rationalitet i politisk tænkning

Kurser udbudt af Studienævn for Økonomi til august 2021 vil blive opdateret i december 2020 og de endelige kursusbeskrivelser vil fremgå af kursuskataloget senest den 26. april 2021    

Valgfag - efterår 2020

Statskundskab:
102E20 Leadership, Motivation and Performance (20 ECTS)
103E20 Political Data Science - Digital Skills and Applied Statistical Analysis (20 ECTS)
211E20 Medielandskabet i hastig forandring: Hvad betyder det for vores demokrati? (10 ECTS)
212E20 Advanced EU Politics (10 ECTS)
213E20 Det talte ord: interviewmetode, forhandlingsteori og retorik (10 ECTS)
217E20 Money in Politics (10 ECTS)
218E20 Which spaces are accessible for whom under what conditions? – Exploring how social categories shape latitude (10 ECTS)
219E20 Radikale højrefløjspartier i komparativt perspektiv: sejre og nederlag (10 ECTS)
220E20 Borgernes grønne omstilling? Politisk holdningsdannelse og mobilisering på klimaområdet (10 ECTS)
221E20 Vælgeradfærd og politisk repræsentation (10 ECTS)
231E20 Administrative byrder i mødet mellem stat og borger (10 ECTS)
232E20 Byerne som klimapolitikkens frontløbere? Klimapolitik som multi-level governance (10 ECTS)
233E20 Welfare Conditionality: The Theory and Practice of Linking Welfare Rights to Behaviour through Conditions and Sanctions (10 ECTS)
234E20 Frontlinjemedarbejdere - politik, profession og praksis (10 ECTS)
235E20 Den datadrevne offentlige sektor – muligheder og begrænsninger (10 ECTS)
236E20 Risikoledelse i offentlige organisationer (10 ECTS)
244E20 Et demokratisk skifte i Central- og Østeuropa? (10 ECTS)
252E20 Political Data Science - Digital Skills (10 ECTS)
253E20 Forecasting Models and the 2020 US Presidential Election (10 ECTS)
254E20 Geografiens politiske rolle: teori, metode og anvendelse (10 ECTS)

Økonomi:
4407: Labour Economics (10 ECTS)
4425: Micro 2 (10 ECTS)
4428: Politics and Economics of the EU (10 ECTS) – Valgfag for studerende på 2017-studieordningen og obligatorisk for øvrige
4505: Macro 2 (10 ECTS)
4615: Microeconometrics – Obligatorisk for studerende på 2017-studieordningen og valgfag for øvrige
4616: Time Series Econometrics (10 ECTS)
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics (10 ECTS)
5418: Health Economics (10 ECTS)
5440: Environmental Economics (P) (10 ECTS)
5450: Political Economy (10 ECTS)
5522: International Economics (10 ECTS)
5524: Economic Growth and the Environment (10 ECTS)
5637: Applied Micro Econometrics (P) (10 ECTS)
6551: Advanced Macroeconomics (10 ECTS)
6954: Mathematical Analysis  (10 ECTS)    

Valgfag - august 2020

EU Politics in Theory and Practice: International Summer Course in Brussels (10 ECTS) – faget er AFLYST i 2020. Faget EU Politics in Theory and Practice: International Summer Course in Aarhus (10 ECTS) kan vælges i stedet for.
6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions (5 ECTS)
6448: Bounded Rationality and Market Interaction (5 ECTS)