Specialiseringen i Politik & økonomi

 

Bemærk: Fag udbudt af Institut for Statskundskab er kun tilgængelige for studerende, som er indskrevet på cand.oecon. specialiseringen i 'politik og økonomi'.

For studerende indskrevet på cand.oecon. specialiseringen i 'politik og økonomi' indtil efteråret 2019: Det er muligt at følge alle fag udbudt af Institut for Økonomi (se Kandidat valgfag). For studerende indskrevet fra 2019 vil nedenstående kurser være tilgængelige.

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Bachelorstuderende: Find dine fag i din studieordning eller på din studieportal.

Obligatoriske fag

Obligatoriske fag - efterår 2020:
4615: Microeconometrics (10 ECTS) – Obligatorisk for studerende indskrevet på studieordninger indtil efteråret 2019, og valgfag for studerende indskrevet på studieordninger fra efteråret 2019 og fremefter.
4428: Politics and Economics of the EU (10 ECTS) – Obligatorisk for studerende indskrevet på studieordninger fra efteråret 2019.

4518: The Economics of the Welfare State (10 ECTS) – Obligatorisk for alle studerende på specialiseringen i politik og Økonomi.

Obligatoriske fag – forår 2020:
4427: Economics of Competition and Regulation (10 ECTS) – Obligatorisk for alle studerende på specialiseringen i politik og Økonomi.
5425: Applied Public Policy (P) (10 ECTS) – Obligatorisk for alle studerende på specialiseringen i politik og Økonomi.     

Valgfag - efterår 2020

Statskundskab:
102E20 Leadership, Motivation and Performance (20 ECTS)
103E20 Political Data Science - Digital Skills and Applied Statistical Analysis (20 ECTS)
211E20 Medielandskabet i hastig forandring: Hvad betyder det for vores demokrati? (10 ECTS)
212E20 Advanced EU Politics (10 ECTS)
213E20 Det talte ord: interviewmetode, forhandlingsteori og retorik (10 ECTS)
217E20 Money in Politics (10 ECTS)
218E20 Which spaces are accessible for whom under what conditions? – Exploring how social categories shape latitude (10 ECTS)
219E20 Radikale højrefløjspartier i komparativt perspektiv: sejre og nederlag (10 ECTS)
220E20 Borgernes grønne omstilling? Politisk holdningsdannelse og mobilisering på klimaområdet (10 ECTS)
221E20 Vælgeradfærd og politisk repræsentation (10 ECTS)
231E20 Administrative byrder i mødet mellem stat og borger (10 ECTS)
232E20 Byerne som klimapolitikkens frontløbere? Klimapolitik som multi-level governance (10 ECTS)
233E20 Welfare Conditionality: The Theory and Practice of Linking Welfare Rights to Behaviour through Conditions and Sanctions (10 ECTS)
234E20 Frontlinjemedarbejdere - politik, profession og praksis (10 ECTS)
235E20 Den datadrevne offentlige sektor – muligheder og begrænsninger (10 ECTS)
236E20 Risikoledelse i offentlige organisationer (10 ECTS)
244E20 Et demokratisk skifte i Central- og Østeuropa? (10 ECTS)
252E20 Political Data Science - Digital Skills (10 ECTS)
253E20 Forecasting Models and the 2020 US Presidential Election (10 ECTS)
254E20 Geografiens politiske rolle: teori, metode og anvendelse (10 ECTS)

Økonomi:
4407: Labour Economics (10 ECTS)
4425: Micro 2 (10 ECTS)
4428: Politics and Economics of the EU (10 ECTS) – Valgfag for studerende på 2017-studieordningen og obligatorisk for øvrige
4505: Macro 2 (10 ECTS)
4615: Microeconometrics – Obligatorisk for studerende på 2017-studieordningen og valgfag for øvrige
4616: Time Series Econometrics (10 ECTS)
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics (10 ECTS)
5418: Health Economics (10 ECTS)
5440: Environmental Economics (P) (10 ECTS)
5450: Political Economy (10 ECTS)
5522: International Economics (10 ECTS)
5524: Economic Growth and the Environment (10 ECTS)
5637: Applied Micro Econometrics (P) (10 ECTS)
6551: Advanced Macroeconomics (10 ECTS)
6954: Mathematical Analysis  (10 ECTS)    

Valgfag - forår 2020

Statskundskab:
213F20 Partipolitik og indretning af velfærdsstaten (10 ECTS)
214F20 Gruppepolitik: Hvordan sociale grupper påvirker borgernes holdninger og partivalg (10 ECTS)
215F20 Comparative Electoral Politics: Institutions, Parties and Voters (10 ECTS)
216F20 Radikale højrefløjspartier i komparativt perspektiv: sejre og nederlag (10 ECTS)
231F20 Resultatmålinger, styring og datainformeret læring (10 ECTS)
232F20 Ledelsesrum: muligheder og begrænsninger for offentlige ledere (10 ECTS)
233F20 Ledelse, motivation og personlige karakteristika med fokus på køn (10 ECTS)
234F20 Neutral kompetence: bureaukratisk ekspertise og politik (10 ECTS)
241F20 Når svage borgere møder ”systemet”: kategorier, markarbejdere og policy feedback (10 ECTS)
252F20 Online Experiments in the Social Sciences (10 ECTS)
102F20 Domestic Politics and International Relations (10 ECTS)

Økonomi:
4542: Monetary Economics (10 ECTS)
4568: Housing Economics and Policy (10 ECTS) - AFLYST
4569: Housing markets and the Macroeconomy (10 ECTS) - AFLYST
5401: Empirical Human Resource Management (10 ECTS)
5415: Micro and Macro Models of the Labor Market (P) (10 ECTS)
5523: The Economics of Pension and Demographics (P) (10 ECTS) - AFLYST
5620: Economic Forecasting (P) (10 ECTS)
6450: Advanced Microeconomic Theory (10 ECTS)
6652: Advanced Econometrics (10 ECTS)

Valgfag - august 2020

EU Politics in Theory and Practice: International Summer Course in Brussels (10 ECTS) – faget er AFLYST i 2020. Faget EU Politics in Theory and Practice: International Summer Course in Aarhus (10 ECTS) kan vælges i stedet for.
6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions (5 ECTS)
6448: Bounded Rationality and Market Interaction (5 ECTS)