Projektorienteret forløb (praktik)

Det er muligt for kandidatstuderende, at komme i et projektorienteret forløb som en del af deres uddannelse. Et projektorienteret forløb giver dig mulighed for at afprøve den lærte teori i den virkelige verden. 

Et forløb kan foregå i Danmark eller i udlandet. Du kan vælge at komme i praktik på en ambassade, et konsulat, i EU, i større organisationer eller i private virksomheder.

Hvis du vælger at indlægge et projektorienteret forløb, som en del af din uddannelse, skal du være opmærksom på forsikringsforholdene. I større virksomheder og organisationer vil du typisk være dækket af arbejdsgivers arbejdsskade forsikring. I enmands virksomheder gælder disse regler.

Krav til et projektorienteret forløb

Formålet med et projektorienteret forløb er at opnå en dybere forståelse for et fagområde eller emne. Da et projektorienteret forløb erstatter et eller flere fag i en kandidatuddannelse, må læringen bestå i en dybere akademisk indsigt og ikke kun et overfladisk kendskab til området.

Virksomheden eller organisationen udpeger en kontaktperson (ekstern vejleder). Den eksterne vejleder har det overord­nede ansvar for den studerende i det projektorienterede forløb.

Det er den studerendes eget ansvar at finde en intern vejleder, som skal være en fastansat videnskabelig medarbejder ved Institut for Økonomi.

Det er en god idé, at udarbejde en kontrakt med dit  Virksomheden eller organisationen. Derved sikrer du dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med det projektorienterede forløb. Virksomheden eller organisationen vil oftest præsentere dig for en kontrakt, men du kan også finde et udkast her: Kontrakt til projektorienterede forløb.

Hvis der er behov for at udarbejde en fortrolighedsaftale, kan du finde en skabelon til fortrolighedsaftale her.

Bachelorstuderende ved Økonomi kan ikke komme i projektorienterede forløb, som en del af deres uddannelsesforløb.

Hjælp til at finde et praktiksted

Du kan finde opslag om projektorienterede forløb (praktik) i AUs Job- og projektbank' og på websitet 'Økonomisk Forening'. Internationalt Center ved Aarhus Universitet kan også hjælpe, hvis du er interesseret i ophold i udlandet. Aarhus BSS Karriere kan hjælpe dig med at finde virksomheder i Danmark.

Der er forskellige ansøgningsfrister til de forskellige steder. Vi anbefaler, at du sender din ansøgning mindst 6 måneder forud for opholdet. Ansøgningsfrister til udenlandske virksomheder, ambassader ol. er oftest tidligere end til danske. Send altid ansøgninger til flere virksomheder eller organisationer, da nogen er meget populære. Et projektorienteret forløb varer typisk 6 måneder.

SU og udbetaling af erkendtlighed under projektorienteret forløb

Erkendtlighed

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb (praktik), kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden.
Du må som studerende modtage en erkendtlighed på op til maksimalt 3000 kroner om måneden ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Du må som studerende således ikke få løn, - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i praktikperioden.
Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i praktikkontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.
Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

Lovkrav om udbetaling af løn

I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb.
Skal man i projektorienteret forløb i et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov.
Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn fra virksomheden eller organisationen.
Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb.