Studiekalender

Efterårssemester
August
 • Politik & økonomi: Rusuge (kun første årgang) i uge 34
 • Økonomi: Rusuge (kun første årgang) i uge 35
September
 • Politik & økonomi: Undervisning starter i uge 35 eller 36
 • Økonomi: Undervisning starter i uge 36
Oktober
 • Offentliggørelse af eksamensplaner for ordinære sommereksamener
 • Offentliggørelse af skemaer for forårssemesteret
 • Offentliggørelse af fagudbud for forårssemesteret
November
 • Tilmeldingsperiode for valgfag i forårssemesteret
 • Tilmelding til kurser i august
 • Ansøgning om udvekslingsophold (deadline 1. december)
December
 • Sidste undervisningsuge i efterårssemesteret
 • Ordinære vintereksamener (december og januar)
 • Ferie (ingen undervisning og eksamen - uge 52)
Januar
 • Ordinære vintereksamener (december og januar)
 • Offentliggørelse af foreløbig vinterreeksamensplan (ultimo januar)
Forårssemester
Februar
 • Første undervisningsuge (uge 5)
 • Tilmelding til vinterreeksamen 
 • Offentliggørelse af endelig eksamensplan for vinterreeksamen
 • Vinterreeksamen
Marts
April
 • Offentliggørelse af eksamensplan for ordinære vintereksamener
 • Offentliggørelse af skemaer for efterårssemesteret
 • Offentliggørelse af fagudbud for efterårssemesteret
Maj
 • Tilmeldingsperiode for valgfag i efterårssemesteret
 • Tilmelding til kurser i august
 • Sidste undervisningsuge for forårssemesteret
 • Eksamensperiode for ordinære sommereksamener (ultimo maj til ultimo juni)
Juni
 • Eksamensperiode for ordinære sommereksamener (maj og juni)
 • Offentliggørelse af foreløbig sommerreeksamensplan (ultimo juni)
Juli 
August
 • AU Summer University
 • Augustfag
 • Eksamensperiode for sommerreeksamen (1.-18. august)