Undervisningstilmelding

Tilmeldingsperiode

  • Forårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. december  
  • Efterårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. maj

Obligatoriske fag

Hvis du følger det oprindeligt fastlagte studieprogram, tilmeldes du automatisk de obligatoriske fag på det semester, du er kommet til. Undervisningstilmeldingen er i udgangspunktet bindende, og medfører at du automatisk er tilmeldt eksamen. Vi anbefaler, at du hvert semester sikrer dig, at du er tilmeldt den ønskede undervisning og de ønskede eksamener. Du tjekker dine tilmeldinger på mitstudie.au.dk -> 'Mit studieoverblik'. Dine tilmeldinger vil være markeret med et blåt 'U' (undervisning) og/eller 'E' (eksamen).

Hvis du er usikker på, hvilke obligatoriske fag, du skal være tilmeldt, kan du altid se dine fag ved at logge ind på mitstudie.au.dk -> 'Mit studieoverblik' eller finde en oversigt over dit studies fag og opbygning i din studieordning.

Følger du ikke det oprindeligt fastlagte studieprogram, skal du selv sørge for at tilmelde dig undervisningen i de obligatoriske fag. Du tilmelder dig ved at kontakte din undervisningsadministrator inden for tilmeldingsperioden. 

Valgfag

Du skal selv sørge for at tilmelde dig valgfag inde for tilmeldingsperioden for undervisning. En tilmelding er som udgangspunkt bindende, og du er automatisk tilmeldt eksamen, når du tilmelder dig et fag. Du finder oplysninger om tilmeldingsproceduren under fanerne "undervisningstilmelding – bachelorfag" og "undervisningstilmelding – kandidatfag".  

Tilmelding til valgfag - første og anden runde

Studerende som ikke får plads på de ønskede kurser, pga. aflysninger eller begrænset adgang, under første tilmeldingsperiode for undervisningen kan tilmelde sig i anden runde, som er fra  18. - 20. maj og 15. - 16. december. I anden runde er det kun muligt at tilmelde sig fag med tomme pladser.  

Afmelding af fagtilmeldinger

Afmelding af undervisning samt skift mellem fag skal foregå via mitstudie.au.dk inden for tilmeldingsperioderne.

Dispensation til skift af valgfag, der udbydes af Studienævnet for Økonomi

Retningslinjerne for skift mellem fag uden for tilmeldingsperioderne er følgende:

  • Skift mellem fag kan undtagelsesvist, og kun mod ansøgning om dispensation, finde sted frem til udgangen af 2. undervisningsuge efter semesterstart, hvorefter alle tilmeldinger betragtes som bindende. Dispensation til fagskifte gives som udgangspunkt kun, hvis ansøgningen er begrundet i rimelige faglige forhold, og såfremt lokalekapaciteten tillader det. Skift mellem fag efter 2. undervisningsuge kan kun finde sted, hvis der foreligger dokumenterede usædvanlige forhold.
  • OBS. ovenstående  er ikke en mulighed på fag, der udbydes af Institutet for Statskundskab.  

Dispensation til afmelding af valgfag

En fagtilmelding er som udgangspunkt bindende. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udbyttes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram. Det er ikke muligt at afmelde sig fag, medmindre der foreligger dokumenterede usædvanlige forhold, og du har fået en dispensation, eller du kan dokumentere en af de nedenstående grunde: 

Afmelding af fag er kun mulig, hvis fagtilmeldingen på AU og gæstefag/udveksling/projektorienteret forløb er placeret på samme semester. Du kan derfor ikke afmelde fag på AU til fordel for fag eller andre studierelevante aktiviteter, som foregår på et senere semester eller f.eks. i sommerperioden mellem to semestre. 

Vær opmærksom på

Du skal også være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. F.eks. udskyder du et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Ligeledes skal du være opmærksom på kravet om maksimale studietid.

Aflysning - valgfrie fag

Hvis færre end 15 studerende tilmelder sig et valgfrit fag, vil faget blive aflyst. Det er derfor vigtigt, at du tilmelder dig alle fag, som du ønsker at følge det kommende semester.  

Undervisningstilmelding i fag, hvor du tidligere har fulgt undervisningen

Kurser udbudt af Institut for Økonomi

Hvis du tidligere har været tilmeldt undervisningen/ikke har bestået dit 1. eller 2. prøveforsøg og ønsker at blive gentilmeldt undervisningen, skal du skrive til bachelor.bss@au.dk eller kandidat.bss@au.dk inden for tilmeldingsperioden. Bemærk, at det kun er muligt at blive gentilmeldt undervisningen i fag med deltagerbegrænsning, hvis du tilmelder dig inden for tilmeldingsperioden, og hvis der er ledige pladser på faget.

Ønsker du ikke at følge undervisningen igen, og vil du udelukkende tilmeldes eksamen i dit 2. eller 3. eksamensforsøg, skal du istedet følge fristerne for tilmelding til eksamen

Kurser udbudt af Institut for Statskundskab

Det er ikke muligt at blive gentilmeldt undervisningen i fag, hvor du tidligere har været tilmeldt undervisningen/ikke har bestået dit 1. eller 2. prøveforsøg, medmindre der foreligger dokumenterede usædvanlige forhold, og du har fået en dispensation.