Tilmelding til bachelorfag

Tilmeldingsperiode

  • Forårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. november  
  • Efterårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. maj

Trin for trin guide til tilmelding

  1. Find de fag, der udbydes på din uddannelse, i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode’.
  2. Du skal nu vælge, hvilke fag du ønsker at blive tilmeldt. Tilmelding til fag er bindende. Det betyder, at du efter tilmeldingsfristens udløb ikke kan afmelde dig eller ændre i de fag, som du har tilmeldt dig, medmindre du søger og får en dispensation fra studienævnet.
  3. Log på mitstudie.au.dk – find direkte link til studieselvbetjening (STADS) – tilmeld dig fag. Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her vil du finde en tilmeldingsblanket med en liste over dine mulige fag.
  4. Du skal angive ”1” ved hvert fag, du ønsker at blive tilmeldt.
  5. Du skal kun tilmelde dig det antal fag, du ønsker at følge. Hvis du har tilmeldt dig fag på Summer University, gæstefag på en anden uddannelsesinstitution eller skal på udveksling, skal du kun tilmelde dig det antal fag, du skal følge i foråret 2022 på din egen uddannelse. Vælger du for mange fag, bliver du automatisk afmeldt de fag, der ikke er plads til i dit studieprogram. Afmeldingen er vilkårlig, og der vil ikke blive taget hensyn til, hvilke fag det drejer sig om. 
  6. Efter den 19. maj skal du tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjeningen STADS under ‘Undervisning –> ’Vis til- og afmeldinger’. Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det fordi, du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.
  7. Anden tilmeldingsrunde afvikles den 20.-23. maj. Her kan du tilmelde dig fag med ledige pladser. Herefter skal du igen tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjening STADS. Du kan se dine tildelte fag efter den 30. maj. Hvis du ikke har fået plads efter 2. tilmeldingsrunde, så har du mulighed for at kontakte din studieadministrator på e-mail: kandidat.bss@au.dkbachelor.bss@au.dk

Pladsfordeling

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne blive fordelt, ud fra hvem der har bestået flest ECTS-point (anciennitet).

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i anden tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det, fordi du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.

Valgsfagsudbud efterår 2022

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AU's kursuskatalog. Du tilmelder dig fagene via tilmeldingsblanketten på studieselvbetjeningen.

Valgfag på 5. Semester - efterår 2022
3310: Quantitative Financial Economics (10 ECTS) (Finance)
3410: Micro 1 (10 ECTS) (Economics – micro)
3505: Macro 1 (10 ECTS) (Economics – macro)
3620: Econometrics I (10 ECTS) (Econometrics)
3625: Econometrics of Policy Evaluation (10 ECTS) (Econometrics)
3805: Topics in Economics (5 ECTS) – OBS Særlige regler for tilmelding

Forhåndsgodkendte HA-kurser
Husk, vælger du at følge fag ved andre uddannelser, skal du være opmærksom på, at skemaoverlap kan forekomme mellem kurser udbudt af Studienævnet for Økonomi og kurser udbudt af andre studienævn.

Real Estate Economics (10 ECTS) er godkendt som valgfag i efteråret 2022.

Du tilmelder dig faget ved at sende en mail til bachelor.bss@au.dk.

Valgfagsudbud forår 2022

Du finder den fulde fagbeskrivelse i  AU's kursuskatalog.

Valgfag på 6. Semester - forår 2022
3102: Logistics and Optimization (Econometrics)
3611: Programming in Quantitative Economics (Econometrics)
3805: Topics in Economics (5 ECTS) – OBS Særlige regler for tilmelding

Overgangsordning til 2020-studieordning

Pr. 1. september 2020 træder en ny studieordning for bacheloruddannelsen i økonomi i kraft. Det medfører, at der sker ændringer i følgende fag:

1405: Principles of Micro and Macro - Faget udgår, og det udbydes sidste gang i efteråret 2019. Faget udbydes sidste gang til eksamen til vintereksamen 2020/2021. Indholdet af faget vil være det samme som det nye 1410: Økonomiske principper. Dette fag vil derfor kunne meritoverføres direkte.

1201: Principles of Organisations and Management. Faget udgår, og udbydes sidste gang i efteråret 2019. Faget udbydes sidste gang til eksamen til vintereksamen 2020/2021.

2465: Marketing and Strategy. Faget udgår, og udbydes sidste gang i foråret 2020. Faget udbydes sidste gang til eksamen til sommereksamen 2021.

2305: Financial Accounting. Faget udgår, og udbydes sidste gang i efteråret 2020. Faget udbydes sidste gang til eksamen til vintereksamen 2021/2022.

2343: Financial Economics. Faget udbydes sidste gang som forårsfag i foråret 2021. Faget udbydes til 1. og 2. prøveforsøg til sommereksamen 2021. Herefter vil reeksamen kunne i forbindelse med ordinær eksamen for studerende på 2020-studieordningen, som har første eksamen til vintereksamen 2021/2022. Vær opmærksom på, at faget i den nye studieordning har titlen: 2343: Finansiel Økonomi.

Sådan læser du fagenes numre

Hvert fag har et fagnummer, som fortæller dig niveau og faggruppe:

Fagnummer

Niveau

Faggruppe

1. ciffer= Niveau

1: Bachelor, grundlæggende

0: Fælles

2. ciffer= Faggruppe

2: Bachelor, høj

1 & 2: Economics of Business

3. & 4. ciffer= Serienummer

3: Bachelor, avanceret

3: Accounting and Finance

 

4: Kandidat, grundlæggende

4: Micro

 

5: Kandidat, høj

5: Macro

 

6: Kandidat, avanceret (ph.d.)         

6: Econometrics

 

 

8: Skriftligt/ 9: Andet

Undervisningskoordinatorer

Hver undervisningsgruppe har en undervisningskoordinator:

Undervisningsgruppe

Undervisningskoordinator

Economics of Business

Ann-Kristina Løkke Møller

Accounting

Finn Schøler

Finance

Niels Strange Grønborg    

Economics (micro and macro)

Allan Sørensen

Econometrics

Morten Berg Jensen