Undervisningstilmelding - kandidatfag

Tilmeldingsperiode

 • Forårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. december  
 • Efterårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. maj

Dine valgfagsmuligheder

Dine valgfagsmuligheder

Studieordning fra 2020 og 2021 medfører, at specialiseringerne i nationaløkonomi og i driftsøkonomi nedlægges. Studieordninger fra 2020 og 2021 indebærer derudover, at der ikke stilles krav om fag på bestemte niveauer (4xxx, 5xxx, og 6xxx-fag). Derimod skal studieprogrammet for studerende indskrevet fra efteråret 2020 indeholde 3 ud af følgende 13 fag:

4325: Accounting for Decision and Control – Efterårsfag
4105: Theories of the Firm – Efterårsfag
4407: Labour Economics – Efterårsfag
4425: Micro 2 – Efterårsfag
4505: Macro 2 – Efterårsfag
4394: Financial Econometrics – Efterårsfag
4615: Microeconometrics – Efterårsfag
4616: Time Series Econometrics – Efterårsfag
5360: Financial Engineering – Efterårsfag – vil blive udbudt for første gang i efteråret 2021

5361: Macro Finance – Forårsfag
5362: Empirical Asset Pricing – Forårsfag
4542: Monetary Economics – Forårsfag
4118: Business Data Analysis – Forårsfag

I udbudsoversigten for de enkelte semestre betegnes ovenstående fag som kernefag.

Da der findes flere valgfagsvarianter, betyder det, at du inden for dit mobilitetsvindue kan vælge mellem flere muligheder:

Trin for trin guide til tilmelding

 1. Find de fag, der udbydes på din uddannelse, i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode’.
 2. Du skal nu vælge, hvilke fag du ønsker at blive tilmeldt. Se afsnit 'Oversigt over valgfag'. Tilmelding til fag er bindende. Det betyder, at du efter tilmeldingsfristens udløb ikke kan afmelde dig eller ændre i de fag, som du har tilmeldt dig, medmindre du søger og får en dispensation fra studienævnet.
 3. Log på mitstudie.au.dk – find direkte link til studieselvbetjening (STADS) – tilmeld dig fag. Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her vil du finde en tilmeldingsblanket med en liste over dine mulige fag.
 4. Du skal angive ”1” ved hvert fag, du ønsker at blive tilmeldt.
 5. Du skal kun tilmelde dig det antal fag, du ønsker at følge. Hvis du har tilmeldt dig fag på Summer University, gæstefag på en anden uddannelsesinstitution eller skal på udveksling, skal du kun tilmelde dig det antal fag, du skal følge i efteråret 2021 på din egen uddannelse. Vælger du for mange fag, bliver du automatisk afmeldt de fag, der ikke er plads til i dit studieprogram. Afmeldingen er vilkårlig, og der vil ikke blive taget hensyn til, hvilke fag det drejer sig om. 
 6. Efter den 17. maj skal du tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjeningen STADS under ‘Undervisning –> ’Vis til- og afmeldinger’. Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det fordi, du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.
 7. Anden tilmeldingsrunde afvikles den 18.-20. maj. Her kan du tilmelde dig fag med ledige pladser. Herefter skal du igen tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjening STADS. Hvis du er uheldig og ikke får en plads efter anden tilmeldingsrunde, vil der umiddelbart herefter blive offentliggjort yderligere information om, hvad du skal gøre.

Oversigt over valgfag

Inden du vælger fag, skal du orientere dig om sammenfald af timer og eksamener på fagene. Det er dit ansvar at sikre dig, at der ikke er sammenfald. Inden du tilmelder dig fag, er det derfor meget vigtigt, at du tjekker:

 • undervisningssammenfald i timetable.au.dk – det kan du tjekke fra den 23. april
 • eksamenssammenfald i eksamensplanen – det kan du tjekke fra den 29. april

 Hvis du sammen med dit valgfag skal have et obligatorisk fag, skal du også huske at tjekke, om der er overlap mellem det obligatoriske fag og valgfaget. Det kan du ligeledes gøre i timetable.au.dk.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at dit valg af fag er bindende.

Du har også mulighed for at sikre dig mod undervisningssammenfald ved at orientere dig i de såkaldte ”fagklynger” . De fag, der er i samme fagklynge, har ikke undervisnings- og eksamenssammenfald. Du kan frit vælge fag fra forskellige fagklynger, men så skal du bare være opmærksom på, at der kan være undervisnings- og eksamenssammenfald.

Pladsfordeling

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne blive fordelt, ud fra hvem der har bestået flest ECTS (anciennitet).

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i 2. tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig 3 fag, og du nu kun kan se 2 fag i din tilmeldingsoversigt, er det fordi, du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et 3. fag i en ny tilmeldingsperiode.

Pladsfordeling - særligt for linjen Politik og økonomi

Pladsfordelingen på kurser udbudt af Institut for Statskundskab er således:

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne på faget fordeles ved lodtrækning. 

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i 2. tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig 3 fag, og du nu kun kan se 2 fag i din tilmeldingsoversigt, er det fordi, du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et 3. fag i en ny tilmeldingsperiode.

Fagudbud august 2021

Intensive kurser i august 2021

5419: Behavioral Economics and Finance (10 ECTS)
6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions (5 ECTS)

4805: Summer Topics in Economics (5 ECTS)
4810: Summer Topics in Economics (10 ECTS)

Tilmelding

Du tilmelder dig augustkurser samtidig med efterårets øvrige fag.

Reeksamen

Deadline for tilmelding til reeksamen er den 15. oktober.

Tilmelding skal ske via mail til studieadministrationen på kandidat.bss@au.dk. Når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail (studienummer@post.au.dk).

Fagudbud efterår 2021

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Economics of Business 
Faggruppe

4247: International Management (10 ECTS) – Efterår 2021 er sidste udbud af faget

Accounting
4325: Accounting for Decision and Control (10 ECTS) – Kernefag

Finance
Fagstruktur i 'Finance' (seneste opdatering: februar 2020)

4345: Asset Pricing (10 ECTS) – samlæsning med cand.merc.
4346: Corporate Finance (10 ECTS) – samlæsning med cand.merc.
5360: Financial Engineering (10 ECTS) - Kernefag
6360: Advanced Corporate Finance (10 ECTS)
6365: Advanced Corporate Finance(5 ECTS)

Economics
Micro
4105: Theories of the Firm (10 ECTS) – Kernefag
4407: Labour Economics (10 ECTS) – Kernefag
4425: Micro 2 (10 ECTS) – Kernefag
4428: Politics and Economics of the EU (10 ECTS)
5102: Economics of Marketing (10 ECTS)
5418: Health Economics (10 ECTS)
5440: Environmental Economics (P) (10 ECTS)
5450: Political Economy (10 ECTS)
5460: Development Microeconomics (P) (10 ECTS)    

Macro
4505: Macro 2 (10 ECTS) – Kernefag
4518: The Economics of the Welfare State (10 ECTS)
5522: International Economics (10 ECTS)
5524: Economic Growth and the Environment (10 ECTS)
6551: Advanced Macroeconomics (10 ECTS)

Econometrics
4394: Financial Econometrics (10 ECTS) – Kernefag
4615: Microeconometrics (10 ECTS) – Kernefag
4616: Time Series Econometrics (10 ECTS) – Kernefag
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics (10 ECTS)
5637: Appl. Micro Econometrics (P) (10 ECTS)
6954: Mathematical Analysis (10 ECTS)

Fagudbud forår 2021

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Economics of Business 
Faggruppe

4227: Dynamics of Negotiations (10 ECTS) – sidste udbud    
5247: Transnational Management (P) (10 ECTS)– sidste udbud 

Accounting

5317: Advanced Financial Reporting (10 ECTS)

Finance
Fagstruktur i 'Finance' (seneste opdatering: oktober 2020)

4347: Derivatives (10 ECTS) (samlæses med CM FIN)
5361: Macro Finance (10 ECTS)
5362: Empirical Asset Pricing (10 ECTS)
5363: Empirical Asset Pricing (P) (10 ECTS)    

Economics
Micro
4427: Economics of Competition and Regulation (10 ECTS)
5401: Empirical Human Ressource Management (10 ECTS)
5415: Micro and Macro Models of the Labor Market (P) (10 ECTS)
5425: Applied Public Policy (P) (10 ECTS)
6450: Advanced Microeconomic Theory (10 ECTS)
6454: Behavioural Consumer Theory (5 ECTS) (første del af 6450: Advanced Microeconomic Theory)

Macro
4542: Monetary Economics (10 ECTS)
4568: Housing Economics and Policy (10 ECTS)
4569: Housing Markets and the Economy (10 ECTS)
5527: The Economics of Pension and Demographics (10 ECTS)    

Econometrics
4118: Business Data Analysis (10 ECTS)
5620: Economic Forecasting (P) (10 ECTS)
6327: Advanced Financial Econometrics (10 ECTS)
6652: Advanced Econometrics (10 ECTS)

Forhåndsgodkendte kurser

For studerende indskrevet fra efteråret 2020 vil forhåndsgodkendte kurser blive indsat i deres mobilitetsvindue. Se nærmere i din studieordning.    

Bemærk, at skemaoverlap kan forekomme mellem kurser udbudt af Studienævnet for Økonomi og kurser udbudt af andre studienævn.

Kursustilmelding til forhåndsgodkendte kurser i matematik-økonomi:
Tilmelding sker gennem selvbetjeningen i normal tilmeldingsperiode.

Kursustilmelding til forhåndsgodkendte kurser på cand.merc.:
Kontakt Kandidatteamet (kandidat.bss@au.dk) for at tilmelde dig, hvis du er indskrevet på en studieordning før 2019. Der er ingen garanti for en plads. For studerende på nyere studieordninger sker tilmelding gennem selvbetjeningen i normal tilmeldingsperiode.

Forhåndsgodkendte kurser – efterår 2021

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AU kursuskatalog.

Forhåndsgodkendte kurser ved Matematik-økonomi:
Pricing and Hedging of Derivatives (10 ECTS) (niveau: 6xxx)
Multiple Criteria Optimization (10 ECTS) (niveau 5xxx)    
Graph Theory 1 (10 ECTS) (niveau: 5xxx)
Insurance Mathematics (10 ECTS) (niveau 6xxx)      

Forhåndsgodkendte kurser ved Statistik:
Monte Carlo Simulation (10 ECTS) (niveau: 6xxx)

Forhåndsgodkendte cand.merc.-kurser:
International Finance (10 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)
Behavioural Corporate Finance (10 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)
Mergers and Acquisitions – Project (10 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)
Mergers and Acquisitions (5 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)
Real Estate Finance and Investments (5 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)

*Tools for Analytics (5 ECTS) (Econometrics) (niveau: 4xxx)

*Faget kommer ikke på tilmeldingsblanketten, da der er overlap med 3611: Programming in Quantitative Economics. Studerende, som ikke har haft 3611: Programming in Quantitative Economics kan søge om forhåndsgodkendelse af faget, ligesom der kan søges om forhåndsgodkendelse af andre fag, der ikke fremgår af den her liste.

Forhåndsgodkendte kurser – forår 2021

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AU kursuskatalog.

Forhåndsgodkendte kurser ved Matematik-økonomi:
Fixed Income Analysis (10 ECTS) (niveau 6xxx) (Driftsøkonomi)
Mixed Integer Optimization (10 ECTS) (niveau 5xxx) (Nationaløkonomi)
Applied Optimization: Vehicle Routing (10 ECTS) (niveau 5xxx) (Driftsøkonomi)
Modelling, Simulation, and Analysis (10 ECTS) (niveau 5xxx) (Nationaløkonomi)

Forhåndsgodkendte cand.merc.-kurser:
Accounting Information Systems (5 ECTS) (niveau 4xxx) (Driftsøkonomi)
Organising and Leading Digitalisation (5 ECTS) (niveau 4xxx) (Driftsøkonomi)
Strategy (5 ECTS) (niveau 4xxx) (Driftsøkonomi)
Business-to-Business Purchasing Management (10 ECTS) (niveau 4xxx) (Driftsøkonomi)
Securities Markets (10 ECTS) (niveau 4xxx) (Driftsøkonomi)
Empirical Corporate Finance (5 ECTS) (niveau 5xxx) (Driftsøkonomi)
Corporate Valuation (10 ECTS) (niveau 4xxx) (Driftsøkonomi)
Financial Intermediation and FinTech (10 ECTS) (niveau 5xxx) (Driftsøkonomi)

Studieordninger indtil efterår 2020

Kandidatuddannelsen i Økonomi fik ny studieordning fra efteråret 2020. Hvis du er indskrevet på en studieordning fra før 2020, skal du måske leve op til bestemte krav om at have et bestemt antal fag på enten drift- eller nationaløkonomi. Nedenfor ses en oversigt over, hvilke fag der betegnes som nationaløkonomiske og hvilke fag der betegnes som driftsøkonomiske. Vær opmærksom på, at studieordningerne også indeholder krav om fag på et bestemt niveau (4xxx, 5xxx, og 6xxx-fag).

Nationaløkonomiske fag

4407: Labour Economics (Kernefag)
4425: Micro 2 (Kernefag)
4500: Macro 2 (Kernefag)
4505: Macro 2 (Kernefag)
4542: Monetary Economics (Kernefag)
4615: Microeconometrics (Kernefag)
4616: Time Series Econometrics (Kernefag)
4427: Economics of Competition and Regulation
4428: Politics and Economics of the EU
4518: The Economics of the Welfare State
4542: Monetary Economics
4568: Housing Economics and Policy
4569: Housing Markets and the Macroeconomy
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics
5415: Micro and Macro Models of the Labor Market (P)
5418: Health Economics
5419: Behavioral Economics and Finance
5425: Applied Public Policy (P)
5440: Environmental Economics (P)
5450: Political Economy
5460: Development Microeconomics (P)    
5522: International Economics
5523: The Economics of Pension and Demographics (P)
5524: Economic Growth and the Environment
5527: The Economics of Pension and Demographics    
5620: Economic Forecasting (P)
5637: Applied Micro Econometrics (P)
6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions
6448: Bounded Rationality and Market Interaction
6450: Advanced Microeconomic Theory
6454: Behavioural Consumer Theory
6455: Decision Theory
6551: Advanced Macroeconomics
6652: Advanced Econometrics
6954: Mathematical Analysis

Driftsøkonomiske fag

4105: Theories of the Firm (Kernefag)
4118: Business Data Analysis (Kernefag)
4325: Accounting for Decision and Control (Kernefag)
4347: Derivatives (Kernefag)    
4394: Financial Econometrics (Kernefag)
Derivatives (course at cand.merc.) (Kernefag)
4201: Organizational Change and Development
4227: Dynamics of Negotiations
4247: International Management
4345: Asset Pricing
4346: Corporate Finance
5102: Economics of Marketing
5247: Transnational Management (P)
5255: Strategy and Management in Public and Public-Private Organizations (P)
5317: Advanced Financial Reporting
5347: High Frequency Econometrics (P)
5350: Building Accounting Research (P)
5360: Financial Engineering    
5361: Macro Finance
5362: Empirical Asset Pricing
5363: Empirical Asset Pricing (P)
5370: Økonomisk ressourcetildeling i den offentlige sektor (P)
5401: Empirical Human Resource Management
6327: Advanced Financial Econometrics
6340: Advanced Asset Pricing
6350: Advanced Corporate Finance
6360: Advanced Corporate Finance (10 ECTS)
6365: Advanced Corporate Finance (5 ECTS)
Asset Pricing (course at cand.merc.)
Corporate Finance (course at cand.merc.)

Listen indeholder kun fag udbudt i 2019, 2020 og 2021. Kontakt din studievejleder, hvis faget ikke fremgår ovenfor.

Sådan læser du fagenes numre

Hvert fag har et fagnummer, som fortæller dig niveau og faggruppe:

Fagnummer

Niveau

Faggruppe

1. ciffer= Niveau

1: Bachelor, grundlæggende

0: Fælles

2. ciffer= Faggruppe

2: Bachelor, høj

1 & 2: Economics of Business

3. & 4. ciffer= Serienummer

3: Bachelor, avanceret

3: Accounting and Finance

 

4: Kandidat, grundlæggende

4: Micro

 

5: Kandidat, høj

5: Macro

 

6: Kandidat, avanceret (ph.d.)         

6: Econometrics

 

 

8: Skriftligt/ 9: Andet

Undervisningskoordinatorer

Hver undervisningsgruppe har en undervisningskoordinator:

Undervisningsgruppe

Undervisningskoordinator

Economics of Business

Ann-Kristina Løkke Møller

Accounting

Finn Schøler

Finance

Niels Strange Grønborg    

Economics (micro and macro)

Allan Sørensen

Econometrics

Morten Berg Jensen