Eksamen

Prøver vil være placeret på samme tid som for studerende på heltidsuddannelsen.

Sprog

Prøverne aflægges som udgangspunkt på dansk. Hvis undervisningen har været afviklet på engelsk, aflægges prøven på engelsk. Såfremt faget/prøven varetages af en dansk under­viser/eksaminator, kan den studerende dog vælge at aflægge prøven på dansk.    

Betaling og prøveforsøg

Aflæggelse af prøve forudsætter, at deltagerbetalingen er betalt. Deltagerbetalingen omfatter 3 eksamensforsøg. Du kan højst indstille dig 3 gange til den samme prøve eller anden form for bedømmelse, også selvom forsøgene anvendes under forskellige indskrivninger.