Kontakt

Åbningstider under COVID-19

Fra og med 25. maj 2020 kan du kontakte os på to måder:

Når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail (studienummer@post.au.dk). Husk at oplyse dit fulde navn og studieretning.

 

Hos Aarhus BSS Student Services kan du få vejledning, sparring og hjælp, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

Du kan få hjælp til:

 • Aflevering af opgaver og speciale
 • Karakterudskrifter
 • Verificering af uddannelse
 • Indskrivningsbekræftelse
 • Spørgsmål og vejledning omkring fag- og eksamenstilmeldinger
 • Aflevering af dispensationsansøgninger og eksamensklager
 • Vejledning i brug af studieportalerne og Stads selvbetjening

Har du derimod brug for vejledning om dit studie, skal du kontakte studievejlederne for din uddannelse. Du kan finde kontaktinformation under > Studievejledning.

 

Studievejledning

Hvad kan du bruge studievejledningen til?

 • Du kan få vejledning og information omkring studievalg og studieplanlægning
 • Du kan få information og vejledning omkring merit, dispensation og pause fra studiet
 • Du kan få vejledning, hvis du er forsinket i dit studie
 • Du kan få vejledning, hvis du er i tvivl omkring dit studie
 • Du kan få vejledning hvis du ikke trives og/eller har brug for at høre om andre vejlednings- og støttemuligheder

Du er velkommen til at bruge os til at drøfte mere personlige forhold eller studieproblemer. Alle studievejledere har tavshedspligt, og vi registrerer ikke din henvendelse/samtale.

Har du brug for studievejledning?

Vi er to faste studievejledere. Og du kan booke en vejledningssamtale på op til 30 minutter med en af os. Samtalen kan være på telefon eller i vores vejledningslokale.

Vi vil gerne forberede os bedst muligt til samtalen, så husk at skrive studieretning, studienummer samt en kort beskrivelse af, hvad du gerne vil tale med os om. 

For at sikre sikker behandling af dine personoplysninger, bedes du anvende din studiemail. 

Gå til bookning

Styrk dit studieliv

Du kan også besøge AU's portal med gode råd og inspiration til det gode studieliv. Du kan f.eks. få gode råd til planlægning, forebyggelse af stress og håndtering af eksamensangst.

Besøg styrkditstudieliv.au.dk.    

Betaling