Opbygning og omfang

Opbygning og omfang

Cand.merc.aud. uddannelsen består af obligatoriske fag af et omfang på 70 ECTS, valgfag af et omfang på 20 ECTS samt en kandidatafhandling af et omfang på 30 ECTS.

Kandidatafhandlingen på deltidsuddannelsen kan forløbe over længere tid end et semester. Hvis afhandlingen forløber over 2 semestre, kan du selv planlægge, hvordan arbejdsbyrden fordeles på de 2 semestre.

Maksimal studietid: Uddannelsen skal være afsluttet senest 4,5 år efter påbegyndelsen.

Valgfagene kan enten tages i løbet af semestret, men der er også mulighed for, at du kan tage op til 15 ECTS på Summer University, hvor undervisningen er placeret i juli og/eller august. Der udbydes hver sommer ca. 8-10 valgfag, som er godkendt for cand.merc.aud.-studerende. 

AU Summer University- hvordan?

Som cand.merc.aud. deltidsstuderende skal du følge proceduren for at søge fag på tompladsordningen hvis du gerne vil følge et AU SummerUni fag som dit valgfag. Du kan finde ansøgningsproceduren på hjemmesiden for tompladsordningen.